ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / PEDAGOGY OF THEATRE: Applying Theatre in Social and Cultyral Contexts
ΚωδικόςΦΡ0205
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜυρτώ Πίγκου ρεπούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013837

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεάτρου (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600184413
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΡ0202 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
 • ΦΡ0203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται: •Να γνωρίζουν την κοινωνική διάσταση της θεατρικής εφαρμογής. •Να γνωρίζουν τις κυρίαρχες εφαρμογές - προσεγγίσεις του θεάτρου σε πολιτισμικούς χώρους και κοινωνικούς φορείς. •Να μελετήσουν και να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλαισίου και και της κάθε κοινωνικής ομάδας. •Να επιλέγουν την καταλληλότερη θεατροπαιδαγωγική εφαρμογή για το κάθε πλαίσιο και την κάθε κοινωνική ομάδα. •Να επιλέγουν τις καταλληλότερες θεατρικές τεχνικές για το κάθε πλαίσιο και την κάθε κοινωνική ομάδα. •Να σχεδιάζουν μία εφαρμογή για συγκεκριμένο χώρο ή φορέα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα μελετά τους τρόπους ένταξης του θεάτρου στην κοινωνία μέσα από προγράμματα κοινωνικών δομών και πολιτισμικών φορέων όπως μουσεία και χώρους τέχνης. Η θεατρική εφαρμογή λειτουργεί, εδώ, ως μία βιωματική, δημιουργική και πολυτροπική μεθοδολογία και αξιολογείται σύμφωνα με τη συνεισφορά της στον εκάστοτε κοινωνικό ή/και πολιτιστικό περιβάλλον. Κατα τη διάρκεια του εξαμήνου διερευνώνται οι κυρίαρχες θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές οι οποίες προσαντολίζονται σε αυτό το είδος της θεατρικής εφαρμογής μέσα από τις καταλληλότερες μεθόδους του εκπαιδευτικού ή/και εφαρμοσμένου θεάτρου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θεματικές των εργαστηριών επικεντρώνονται στην ανάπτυξη διαπολιστιμικών δεξιοτήτων, στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην αναγνώριση διαφορετικών πολιτισμικών, θρησκευτικών και σεξουαλικών ταυτοτήτων, στην ενίσχυση της συμμετοχής στο δημόσιο χώρο, στην επανένταξη, στον εκδημοκρατισμό της θεατρικής τέχνης και στην διεύρυνση των πληθυσμών στους οποίους απευθύνονται οι σύγχρονοι φορείς του πολιτισμού. Β2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1ο: Εισαγωγική διάλεξη: το θέατρο στην κοινωνία: ιστορική αναδρομή, καλλιτεχνικά – θεατρικά και παιδαγωγικά συμφραζόμενα, κυρίαρχες εφαρμογές. ΜΑΘΗΜΑ 2ο: Διάλεξη και εργαστήριο για το θεάτρο σε φορείς πολιτισμού ως μέσο προσέγγισης παιδιών και εφήβων. ΜΑΘΗΜΑ 3ο: Διάλεξη και Εργαστήριο για το θέατρο στο μουσείο: «Ζωντανεύοντας γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής». ΜΑΘΗΜΑ 4ο: Εκπαιδευτικό Δράμα και Μουσείο. ΜΑΘΗΜΑ 5ο: Διάλεξη και Εργαστήριο για το θέατρο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Δραματοποιήσεις της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». ΜΑΘΗΜΑ 6ο: Διάλεξη και Εργαστήριο Θεάτρου του Καταπιεσμένου: «Μιλώντας με εικόνες και αντικείμενα» ΜΑΘΗΜΑ 7ο: Διάλεξη και Εργαστήριο για την ένταξη των παιδιών προρφύγων: «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». ΜΑΘΗΜΑ 8ο: Εργαστήριο: Θεατρικό παιχνίδι και αντιρατσιστική εκπαίδευση ΜΑΘΗΜΑ 9ο: Διάλεξη και Εργαστήριο: Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα, παραβατικότητα, εξαρτήσεις. ΜΑΘΗΜΑ 10ο: Εργαστήριο: Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα στο νοσοκομείο. ΜΑΘΗΜΑ 11ο: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών και αναστοχασμος. ΜΑΘΗΜΑ 12ο: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών και αναστοχασμός. ΜΑΘΗΜΑ 13Ο: Ανακεφαλαίωση, αναστοχασμός και προετοιμασία για την εξέταση.
Λέξεις Κλειδιά
Θέατρο στην Εκπαίδευση, εφαρμοσμένο θέατρο, εφαρμοσμένο δράμα, κοινωνία, πολιτισμός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ppt / e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Σεμινάρια200,8
Εργαστηριακή Άσκηση170,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις251
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με βάση εργασία και γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αλκηστις, Μαύρη Αγελάδα Άσπρη Αγελάδα: δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2008. Αστέριος Τσιάρας, Η αναπτυξιακή διάσταση του δράματος, Εκδόσεις Παραζήση, Αθήνα 2014. Νίκος Γκόβας, Για ένα δημιουργικό νεανικό θεάτρο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία στα Αγγλικά Augusto Boal, Theatre of the Oppressed, Pluto Press, London, 1979. David Booth & Peter O’Conor, Creating Democratic Citizenship Through Drama Education: The Writings of Jonothan Neelands, Trentham Books Ltd, Staffordshire 2010. Kelly Freebody & Michael Finneran, Drama and Social Justice, Routledge Research in Education, Routledge, London 2016 Helen Nicholson, Applied drama: the gift of theatre, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2005. Kathleen Gallagher, Drama Education in the lives of girls. Imagining Possibilities, University of Toronto Press, Toronto 2001. Kathleen Gallagher & Jonothan Neelands, Drama and Theatre in Urban Contexts, Routledge, New York 2018. Judith Ackroyd & John O’Toole, Performing Research: tensions, triumphs and trade-offs of ethnodrama, Trentham Books, Stoke on Trent, UK and Sterling, USA 2010. Rachel Dickinson & Jonothan Neelands, Improve your primary school through drama, David Fulton Publishers, London 2006. Βιβλιογραφία στα Ελληνικά Augusto Boal, Το θέατρο του καταπιεσμένου (μτφρ. Ελπίδα Μπραουδάκη), Θεωρία, Αθήνα 1981. Augusto Boal, Θεατρικά παιχνίδια για ηθοποιούς και μη ηθοποιούς (μτφρ. Μαρία Παπαδήμα), Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Νίκος Γκόβας & Χριστίνα Ζώνιου (επιμ.). Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα με τεχνικές θεάτρου φόρουμ.Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση & Όσμωση, Αθήνα, 2011 Andrian Jackson, «Το Θέατρο του Καταπιεσμένου και οι «Πολίτες σε Χαρτόκουτα». Συνέντευξη στη Χριστίνα Ζώνιου Χ. και Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη, Εκπαίδευση & Θέατρο, 12 και 16, 2010. Barbara Santos, «Σύγκρουση: το ερώτημα του Θεάτρου Φόρουμ», Εκπαίδευση & Θέατρο, 16, 2015. Έσσλιν Μ. (2005) Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα - Γιάννινα: Δωδώνη. Kempe, Α. (2001) Εκπαιδευτικό Δράμα και ειδικές ανάγκες, μτφρ. Α.Βεργιοπούλου, Αθήνα: Παόλο Φρέιρε, Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφρ. Γ. Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος, Αθήνα 1977. Για άρθρα και επιπλέον υλικό, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστορσελίδες: - Άρθρα για το Θέατρο του Καταπιεσμένου: http://theatroedu.gr/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CE%98%CF%84%CE%9A - Άρθρα για το θέατρο και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών: http://theatroedu.gr/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD - Άρθρα και υλικό για την ανατιρατσιστική εκπαίδευση: http://theatroedu.gr/%CE%A4%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF/%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-14-2013
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2021