ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ / ELEMENTS OF SCENOGRAPHY AND COSTUME DESIGN
ΚωδικόςΣΕ0101
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Καρακώστα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID120000506

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600184488
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο των θεατρικών εφαρμογών, μέρος του οποίου είναι και οι θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/ριες στις βασικές αρχές, μεθόδους και υλικά του σκηνογραφικού και ενδυματολογικού σχεδιασμού, τη θεατρική αρχιτεκτονική, τη σκηνική τεχνολογία, τις σχεδιαστικές τεχνικές και το θεατρικό κοστούμι. Προσφέρει επίσης βασικές γνώσεις κατασκευής μακέτας, μάσκας και φροντιστηριακών αντικειμένων. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των θεατροπαιδαγωγικών σχεδίων, καθώς συναρτώνται άμεσα με την εικαστική επιμέλειά τους (κατασκευή θεατρικών αντικειμένων, σκηνικών και κοστουμιών), αλλά και τη γενικότερη αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες, μεθόδους και υλικά σκηνογραφικού και ενδυματολογικού σχεδιασμού (θεατρική αρχιτεκτονική, τεχνολογία σκηνής, θεατρικό κοστούμι, ελεύθερο σχέδιο, μακέτα, ειδικές κατασκευές). Εξοικείωση με τα βασικά στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού μέσω της επεξεργασίας σκηνογραφικής και ενδυματολογικής πρότασης για ένα θεατρικό έργο.
Λέξεις Κλειδιά
σκηνογραφία, ενδυματολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • αρχειακό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
παρουσιάσεις ppt
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις25
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο50
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Καλλιτεχνική δημιουργία25
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστηριακή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Pamela Howard, Τι είναι σκηνογραφία, μτφ. Ευαγγελία Κιρκινέ, Επίκεντρο,Θεσσαλονίκη 2009.[15169] Φαίδων Πατρικαλάκης, Ιστορία της σκηνογραφίας. 19ος-20ος αιώνας. 3ος τόμος, Αιγόκερως, Αθήνα 1984.[2417]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Chris Hogget, Stagecrafts, A&C. Black, Λονδίνο 1987. Φαίδων Πατρικαλάκης, Ιστορία της σκηνογραφίας. Το αρχαίο θέατρο. Αιγόκερως, Αθήνα 2004. Φαίδων Πατρικαλάκης, Ιστορία της σκηνογραφίας. 15ος -19ος αιώνας. Αιγόκερως, Αθήνα 1994. Γιώργος Βακαλό, Σύντομη ιστορία της σκηνογραφίας, Κέδρος, Αθήνα 1979. Ιωάννα Μανωλεδάκη, Το σχέδιο. Θεωρία και πρακτικές, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-04-2020