ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / CRIMINAL LAW-GENERAL PART
ΚωδικόςΥ7
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001523

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 889
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600184741

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 18:00 έως 20:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 17:00 έως 20:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 12:00 έως 15:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες φιλελεύθερες εγγυήσεις του ποινικού δικαίου συστήνεται η προηγούμενη παρακολούθηση του μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση -να κατανοούν σε βάθος τις ιδιαιτερότητες και διαφορές του ποινικού δικαίου έναντι των άλλων κλάδων του δικαίου -να αντιλαμβάνονται τη θεωρητική σημασία και τις πρακτικές συνέπειες των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών που διέπουν τη θέσπιση και εφαρμογή του ποινικού δικαίου -να κατανοούν τις βασικές έννοιες του ποινικού δικαίου και τα θεμελιώδη δογματικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δομή και τα στοιχεία του εγκλήματος -να επιλύουν πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται από δικαστικές αποφάσεις, το επίπεδο δυσκολίας των οποίων έχει προσαρμοστεί στο επίπεδο του μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδασκαλία των γενικών θεμάτων του ποινικού δικαίου: Πράξη-παράλειψη, αιτιώδης συνάφεια, άδικο και λόγοι άρσης του αδίκου, καταλογισμός στην ενοχή (μόνο το θέμα της υπαιτιότητας [δόλος, αμέλεια] της νομικής πλάνης και των λόγων άρσης του καταλογισμού των άρθρ. 23 εδ. τελ. και 25 § 3 ΠK). Διακρίσεις εγκλημάτων, τόπος και χρόνος του εγκλήματος. H διεύρυνση του ποινικού φαινομένου: Aπόπειρα, Συμμετοχή. Ποινικό διεθνές δίκαιο.
Λέξεις Κλειδιά
Πράξη-παράλειψη, αιτιώδης συνάφεια, άδικο και λόγοι άρσης του αδίκου, καταλογισμός σε ενοχή, Διακρίσεις εγκλημάτων, Tόπος και χρόνος του εγκλήματος, Απόπειρα, Συμμετοχή, Ποινικό Διεθνές Δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση του e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων562,2
Φροντιστήριο261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) στο τέλος του εξαμήνου, καθώς και στην (εθελοντική) συμμετοχή τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή σεμιναρίου, το οποίο παρουσιάζεται δημόσια με εισηγήσεις των φοιτητών στο τέλος του εξαμήνου. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών χρησιμοποιείται προκαθορισμένη λεπτομερειακή βαθμολόγηση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που αφορά το πρακτικό των εξετάσεων και οι θεωρητικές ερωτήσεις, καθώς και τα θέματα των σεμιναριακών εργασιών, στα οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φοιτητές. Η μέθοδος αυτή γίνεται γνωστή στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της προετοιμασίας των σεμιναρίων. Για την επίδοσή τους στη σεμιναριακή εργασία οι φοιτητές ενημερώνονται ατομικά και λαμβάνουν διορθώσεις των εργασιών τους με παρατηρήσεις και ανάλυση της επίδοσής τους στη βάση των προκαθορισμένων κριτηρίων που τους γνωστοποιούνται μαζί με το αποτέλεσμα της εργασίας. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της επίδοσής τους στις εξετάσεις οι φοιτητές προτέπονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να έρθουν να δουν τα γραπτά τους και να λάβουν προσωπικές εξηγήσεις ο καθένας για την επίδοσή του στη βάση των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, τα οποία είναι καταγραμμένα μαζί με τις λύσεις των θεμάτων και με τα οποία και συγκρίνεται η ανάλυση του βαθμού τους στο γραπτό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ποινικό δίκαιο, Μανωλεδάκης Ιωάννης Ε., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, Έκδοση: 7η/2005, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34541 2. Τα θεμέλια του ποινικού δικαίου, Παρασκευόπουλος Νίκος Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, Έκδοση: 1η/2008, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34577 3. Επιτομή Ποινικού Δικαίου Γενικό Μέρος, Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης, Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε., Έκδοση: 1η/2016, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661910
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Όλα τα έργα Γενικού Ποινικού Δικαίου της ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και επιλεγμένες αποφάσεις της νομολογίας Επιπρόσθετη βιβλιογραφία καθώς και άλλο βοηθητικό υλικό (διαγράμματα παραδόσεων, πρακτικά παραδόσεων, αποφάσεις νομολογίας, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακό υλικό) παρέχεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκάστοτε διδάσκοντα / διδάσκουσα ή αναρτάται στο blackboard.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021