ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) / COMMERCIAL LAW (COMPETITION LAW)
ΚωδικόςΥ11
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001657

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 633
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600184744

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοWednesday 16:00 to 18:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Δικαίου του Ανταγωνισμού. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Δικαίου του Ανταγωνισμού. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Δικαίου του Ανταγωνισμού τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών. Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες (όπως π.χ. ανταγωνισμός, αθέμιτες εμπορικές πράξεις γενική ρήτρα αθέμιτου ανταγωνισμού) του Δικαίου Δικαίου του Ανταγωνισμού (Αθέμιτου & Ελεύθερου), όσο και η απόκτηση μιας πρώτης ουσιαστικής συνολικής αντίληψης του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του Εμπορικού Δικαίου. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενότητες: 1. Γενική Εισαγωγή-Έννοια του ανταγωνισμού-Το δίκαιο του ανταγωνισμού. 2. Η γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού - Αθέμιτες πράξεις στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας (Πράξεις προσέλκυσης πελατείας, πράξεις παρεμποδίσεως, πράξεις εκμεταλλεύσεως ξένης παροχής, πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου ή συμβάσεως, πράξεις διακινδυνεύσεως της αγοράς) - Παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις (Ανακριβείς δηλώσεις, αναγγελία εκποιήσεως εμπορευμάτων από πτώχευση, αναγγελία εκποιήσεως λόγω διαλύσεως, πράξεις κατά της φήμης της επιχειρήσεως, προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων). 3. Έννομη προστασία (Οι επί μέρους αξιώσεις, νομιμοποίηση-διαδικασία). 4. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού - Εισαγωγικές γνώσεις - Απαγορευμένες συμπράξεις - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης - Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων - Διαδικασία εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού
Λέξεις Κλειδιά
ανταγωνισμός, αθέμιτος ανταγωνισμός, γενική ρήτρα, αθέμιτες πράξεις, προστασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές ή εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κοτσίρης Λ., Δίκαιο ανταγωνισμού, 7η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2015 [ISBN: 978-960-568-262-0, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50658545] 2. Μαρίνος Μ.-Θ., Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914), 3η έκδοση, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2015 [ISBN: 978-960-420-577-6, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50661291]
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2020