ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.) / COMMERCIAL LAW (INTELLECTUAL PROPERTY LAW:PATENT,TRADEMARK,COPYRIGHT)
ΚωδικόςΥ21
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001658

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 685
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600184748

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:00 έως 21:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ι. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο δίκαιο της διανοητικής και ειδικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Β. Δίκαιο σημάτων 1. Έννοια και νομική φύση του σήματος-Σκοπός και λειτουργίες του σήματος-Οι αρχές του δικαίου σημάτων-Νομοθετικές ρυθμίσεις-Εθνικό, σήμα της ΕΕ, «διεθνές» σήμα 2. Διακρίσεις σημάτων 3. Γένεση του δικαιώματος στο σήμα – Υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις - Απόλυτοι και Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Διαδικασία καταχώρισης-Μητρώο σημάτων 4. Νομική φύση και περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα 5. Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό – Μεταβίβαση – Άδεια χρήσης 6. Διάρκεια και απώλεια του δικαιώματος στο σήμα 7. Προστασία του σήματος με βάση το Ν. 4679/2020 Γ. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 1. Εισαγωγικές γενικές παρατηρήσεις - Έννοια εφευρέσεως και διπλώματος ευρεσιτεχνίας 2. Απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας-Δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας- 3. Ειδικότερα οι εφευρέσεις εργαζομένων 4. Οικονομική εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Μεταβίβαση, αναγκαστική μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης) 5. Διάρκεια και απώλεια του δικαιώματος του ευρεσιτέχνη. 6. Προστασία ΙΙ. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Το έργο Έννοια του έργου, νομοθετικός ορισμός και στοιχεία του έργου, ειδικές περιπτώσεις έργων, έργα παράγωγα, επεξεργασίας, κλπ. Ο δημιουργός Αρχή του δημιουργού, πρωτότυπη κτήση, μισθωτός και εντολοδόχος δημιουργός, πλειονότητα δημιουργών, τεκμήρια, πλασματικός αρχικός δικαιούχος Νομική φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Το ηθικό δικαίωμα Γενικά, χαρακτηριστικά, τα κατ’ ιδίαν ηθικά δικαιώματα (εξουσίες) Το περιουσιακό δικαίωμα Γενικά, τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά δικαιώματα (εξουσίες) Οικονομική εκμετάλλευση του έργου Γενικά περί συμβάσεων οικονομικής εκμετάλλευσης, μεταβίβαση του δικαιώματος, κληρονομική διαδοχή Το δίκαιο των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης του έργου Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης, νομοθετικές ρυθμίσεις και αρχές, ο ερμηνευτικός κανόνας του σκοπού της μεταβίβασης, ρυθμίσεις ειδικών συμβάσεων Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Γενικά, περιορισμοί υπέρ συμφερόντων ιδιωτών και υπέρ της ολότητας, έλεγχος των τριών βημάτων, χρονικός περιορισμός Έννομη προστασία
Λέξεις Κλειδιά
Διανοητική Ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, σήμα, ευρεσιτεχνία, εφεύρεση, δημιουργός, έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεις οικονομικής εκμετάλλευσης, άδειες χρήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές =εξετάσεις στο τέλος εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα, 3η έκδοση, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2008[ISBN: 978-960-420-383-3, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 1479] 2. Κοτσίρης Λ./Αντωνόπουλος Β./Γιοβαννόπουλος Ρ., Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανική-Πνευματική), 1η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2015 [ISBN: 978-960-568-314-6, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50661192] 3. Ρόκας Ν., Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 3η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ISBN: 978-960-562-576-4, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 59361151]
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-04-2021