ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧ.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧ.) / COMMERCIAL LAW (INSOLVENCY LAW & CORPORATE RESTRUCTURING)
ΚωδικόςΥ31
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001550

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 631
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧ.)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600184754

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 15:00 έως 18:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 09:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Πτωχευτικού Δικαίου. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Πτωχευτικού Δικαίου. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Πτωχευτικό Δίκαιο και το Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων θεωρείται μέρος του όλου εμπορικού δικαίου καθώς αναφέρεται πρωτίστως στους εμπόρους. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της οικονομικής πτώσης του εμπόρου και αποσκοπεί αφενός στην ικανοποίηση των πιστωτών, και, αφετέρου (εφόσον είναι εφικτό) στην εξυγίανση ή αναδιοργάνωση της εμπορικής επιχείρησης. Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες (όπως π.χ. πτώχευση, πτωχευτικός πιστωτής, εξυγίανση, αναδιοργάνωση κτλ) του Πτωχευτικού Δικαίου όσο και η απόκτηση μιας πρώτης ουσιαστικής συνολικής αντίληψης του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του Εμπορικού Δικαίου. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενότητες: 1. Κήρυξης πτώχευσης (ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις) 2. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη 3. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές 4. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς άλλους υπόχρεους (εγγυητές, συνοφειλέτες) 5. Επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων 6. Αποχωρισμός και Πτωχευτική Διεκδίκηση 7. Πτωχευτική ανάκληση 8. Διαδικασία πτώχευσης 9. Διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων 10. Περάτωση της πτώχευσης
Λέξεις Κλειδιά
Πτώχευση, πτωχός έμπορος, πτωχευτικός πιστωτής, εξυγίανση, αναδιοργάνωση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κοτσίρης Λ., Πτωχευτικό δίκαιο, 10η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2017 [ISBN: 978-960-568-674-1, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 68399584] 2. Περάκης E., Πτωχευτικό δίκαιο, 3η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 [ISBN: 978-960-622-278-8, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 68402231] 3. Ψυχομάνης Σπ.,Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 8η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2019 [ISBN: 978-960-568-998-8, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 86195645]
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-09-2020