ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / SYNTHESIS IN CIVIL PROCEDURE
ΚωδικόςΥ34
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001553

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 490
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600184757

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 10:00 έως 12:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 18:00 έως 20:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 14:00 έως 16:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:00 έως 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπλήρωση των εξής στόχων: α)να υποδείξει στους φοιτητές τον τρόπο συνδυασμού θεωρίας και πράξης, β) να εξοικειώσει τους φοιτητές στην ανάγνωση και κατανόηση δικαστικών αποφάσεων, γ) να ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να επιλύουν σύνθετα προβλήματα στο σύνολο του δικονομικού δικαίου,δ) να μάθει στους φοιτητές τον τρόπο σύνταξης δικογράφων, ε)να βοηθήσει τους φοιτητές στην επιλογή του κλάδου μεταπτυχιακών σπουδών τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στ) να προετοιμάσει τους φοιτητές για την πρακτική άσκηση στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Με επιμέλεια των διδασκόντων επιλέγονται διαφορετικές κάθε εξάμηνο ειδικές θεματικές από το σύνολο της ύλης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, και γι’ αυτές ετοιμάζεται ειδικό τεύχος διδασκαλίας (δωρεάν διανεμόμενο σε έντυπη μορφή ή και ηλεκτρονικά). Το τεύχος περιλαμβάνει το σύνολο της κρίσιμης ανά θεματική νομολογίας και βιβλιογραφίας, και ορισμένα πρακτικά ζητήματα, που προϋποθέτουν επαρκή γνώση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. To τεύχος περιλαμβάνει ακόμα θεματικές του δικονονομικού δικαίου, που δεν διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα, Συχνά, στη διδασκαλία περιλαμβάνονται και αποφάσεις υπερεθνικών δικαστηρίων, όπως λ.χ του ΔΕΕ, ή του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο κατά κανόνα τμήματα (στο εαρινό, αλλά και στο χειμερινό εξάμηνο), και το μάθημα διδάσκεται σε κάθε τμήμα 4 ώρες εβδομαδιαίως. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι προσανατολισμένος στην ιδιαίτερη αποστολή του μαθήματος. Αντίθετα με τα προηγούμενα εξάμηνα οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τους προσφέρονται οι εξής δυνατότητες: 1) σύνταξη σχετικής γραπτής εργασίας με αντικείμενο μία από τις διδασκόμενες ενότητες 2) συλλογική προετοιμασία για τη συμμετοχή σε ειδικό σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη λήξη της διδακτικής περιόδου και λίγο πριν τις εξετάσεις, ή συλλογική επίσης προετοιμασία για την διεξαγωγή εικονικής δίκης, στην οποία οι φοιτητές μετέχουν ως δικαστές, ή ως δικαστικοί πληρεξούσιοι των διαδίκων. Η συμμετοχή στις παραπάνω επιπλέον δραστηριότητες είναι προαιρετική και δεν πριμοδοτείται βαθμολογικά, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων. Πρωταρχικός στόχος πάντως στην Εμβάθυνση παραμένει η συστηματική διδασκαλία των δικαστικών αποφάσεων, ως προς τη δομή και την ερμηνευτική διαδικασία που ακολουθούν τα ελληνικά δικαστήρια.
Λέξεις Κλειδιά
πολιτική δικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση υλικού του μαθήματος στο E-learning. Οι φοιτητές δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται σε εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) που πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου. Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων / εργασίες λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πολιτική Δικονομία Συγγραφείς: Καλλιόπη Θ. Μακρίδου, Χαρούλα Απαλαγάκη, Γεώργιος Διαμαντόπουλος Έκδοση: 2η/2018 ISBN: 978-960-568-762-5 Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Νομολογιακό Γίγνεσθαι Συγγραφέας: Γεώργιος Διαμαντόπουλος ISBN: 978-960-568-931-5 Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-04-2021