Πραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ / Pragmatics and Communication II
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-06
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006381

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184889
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην άρθρωση διαφόρων ειδών λόγου - Κριτική αντιμετώπιση των συνιστωσών διαφόρων"κοινωνικών ευκαιριών"
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σύντομη ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο μιας κοινωνιο-σημειο-πραγματολογικής ανάλυσης, η γλώσσα δεν θεωρείται μόνον σαν κοινωνικός θεσμός, αλλά σαν μια σκηνοθεσία όπου οι συνομιλητές έχοντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές προθέσεις χρησιμοποιούν στρατηγικές λόγου για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς. Θα επιχειρήσουμε να δούμε ποιες είναι οι συνιστώσες της "κοινωνικής ευκαιρίας" και τι είδους λόγος αρθρώνεται σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας (πχ. ο λόγος των μέσων επικοινωνίας κλπ).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Σύνολο261,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε ατομικές μικρο-έρευνες. Οι φοιτητές συγγράφουν και παραδίδουν τελική προπτυχιακή εργασία 6-8 σελίδων στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κέλλα Β. 2008 Discours, action, interaction. Une approche pragmatique de la communication, Thessaloniki, USP Κέλλα Β. 2010-2011 Έννοιες-κλειδιά Πραγματολογίας. Notions-clés en Pragmatique (εγχειρίδιο)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Adam J.M. 1999 Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη Amossy R. (sous la dir.) 2002 Pragmatique et analyse des textes, Tel Aviv, Presses de l’Université de Tel Aviv Austin J.L. 1970 Quand dire c’est faire, Paris, Seuil Γεωργακοπούλου Α., Γούτσος Δ. 1999 Κείμενο και επικοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Dyer G. Η διαφήμιση ως επικοινωνία, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη Δουλκέρη Τ. 1987 Η «εικόνα» του παιδιού στην ελληνική τηλεόραση και ελληνικό τύπο, Εκδ. Gutenberg Δουλκέρη Τ. 2001 Διαφήμιση και επικοινωνία, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση Δουλκέρη Τ. 2003 Κοινωνιολογία της διαφήμισης, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση Dyer G. 2004 Η διαφήμιση ως επικοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη Ζώτος Γ.Χ. 1986 Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη, University Studio Press Grunig B. 1990 Les mots de la publicité. L’architecture du slogan, Paris, Editions du CNRS Gumperz J. Engager la conversation, Paris, Editions de Minuit Jaubert M.J. 1985 Slogan, mon amour, Paris, Barrault Jefkins F. 1997 Διαφήμιση, Αθήνα, Κλειδάριθμος Κανάκης Κ. 2007 Εισαγωγή στην πραγματολογία, Αθήνα, Εκδ. του εικοστού πρώτου Kerbrat-Orecchioni C. 2001 Les actes de langage dans le discours, Paris, Nathan Université Κουτσουλέλου-Μίχου Σ. 1998 Η γλώσσα της διαφήμισης, Αθήνα, Gutemberg Lavoinne Y. 2004 Η γλώσσα της ενημέρωσης, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Maingueneau D. 1998 Analyser les textes de communication, Paris, Dunod Morin E. 1962 L’esprit du temps. Essai sur la culture de masse, Paris, Grasset Μοσχονάς Σ. 2005 Ιδεολογία και γλώσσα, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη Mucchielli A. 2000 L’art d’influencer, Paris, Armand Colin Τσιτσιπής Λ. 2005 Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη, Αθήνα, νήσος Χριστίδης Α.Φ. 2002 Όψεις της γλώσσας, Αθήνα, νήσος Wolton D. 2005 Σκέψεις για την επικοινωνία, Αθήνα, Σαββάλας
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-07-2019