Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ / General Translation II
Τίτλος στα ΓαλλικάTraduction générale ΙΙ
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-01
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006438

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184930
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΜΕΤ-01 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι
 • Υ-ΜΕΤ-02 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-03 Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι
 • Υ-ΜΕΤ-04 Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-05 Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μεταφράσουν ένα μικρό σε έκταση κείμενο γενικού περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση: α) να αναγνωρίζουν τα γενικά κείμενα και τα κειμενικά τους είδη, β) να εντοπίζουν τις μεταφραστικές δυσκολίες του κειμένου και γ) να αναζητούν τις βέλτιστες πηγές για την τεκμηρίωση της μετάφρασής τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα και ειδικότερα άρθρων από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επιδιώκεται η εξάσκηση των φοιτητών/τριών στη μετάφραση και η εξοικείωσή τους με τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω κειμένων (πολιτισμικοί ενδείκτες, υφολογικά ζητήματα, επικαιρότητα) καθώς και η περαιτέρω εξοικείωσή τους στη χρήση του υποστηρικτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού, παράλληλα/ συγκρίσιμα κείμενα, έργα αναφοράς).
Λέξεις Κλειδιά
Γενική μετάφραση, τεχνικές μετάφρασης, δημοσιογραφικά κείμενα, , ζητήματα υφολογίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσα εξοπλισμένη με υπολογιστή και προβολικό μηχάνημα και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναρτημένο στο e-class. Οι φοιτητές ασκούνται στην επεξεργασία και τη μετάφραση του κειμένου, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές πηγές ενώ στη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται και αξιολογούνται διάφορες διαθέσιμες πηγές και μεταφραστικά εργαλεία. Η επικοινωνία διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ανακοινώσεων, ενώ έχουν και δυνατότητα μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20,1
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη οι δύο μεταφραστικές εργασίες που εκπονούνται από τον φοιτητή/τρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (40% της βαθμολογίας), οι γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (40% της βαθμολογίας), καθώς και η συμμετοχή του φοιτητή/τριας μέσα στην τάξη (20% της βαθμολογίας). Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται κατά το πρώτο μάθημα, αναφέρονται ρητά στον Οδηγό Σπουδών και στην περιγραφή του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Christiane Nord. 2014. Η Μετάφραση ως Στοχευμένη Δραστηριότητα - Εισαγωγή στις Λειτουργικές Προσεγγίσεις. Μτφρ. Σ. Γραμμενίδης & Δ. Λάμπρου. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Daniel GILE, La traduction. La comprendre, l'apprendre, PUF, Paris, 2005. Daniel GOUADEC, Profession: Traducteur, Maison du Dictionnaire, Paris, 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2016