Ιστορία της Μετάφρασης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία της Μετάφρασης / Contrastive Linguistics and Translation
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-04
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006441

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία της Μετάφρασης
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184932
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής και η φοιτήτρια αναμένεται:  Να γνωρίζει τις εκφωνησιακές παραμέτρους του γλωσσικού φαινομένου  Να έχει συνειδητοποιήσει τις διαφορές μεταξύ γλώσσας και λόγου  Να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ ελληνικής και γαλλικής γλώσσας σε γραμματικό επίπεδο  Να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ ελληνικής και γαλλικής γλώσσας σε συντακτικό επίπεδο  Να έχει εξοικειωθεί με τις τεχνικές της παράφρασης, της σύμπτυξης και της απόδοσης ενός κειμένου  Να έχει εξοικειωθεί με τις βασικές μεταφραστικές στρατηγικές  Να έχει εξοικειωθεί με τις λειτουργίες των χρονικών και τοπικών ενδεικτών της γαλλικής και της ελληνικής  Να έχει εξοικειωθεί με τις λειτουργίες των γραμματικών χρόνων της γαλλικής και της ελληνικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των σχέσεων ελληνικής-γαλλικής, όπως εμφανίζονται κατά τη μεταφραστική πράξη. Εξετάζονται: α) κείμενα με τα μεταφράσματά τους, με έμφαση στις σχέσεις και διαφορές των δύο γλωσσών, καθώς και η αξιολόγηση των μεταφράσεων, β) οι έννοιες και οι ανάλογες μεταφραστικές στρατηγικές για την απόδοση και σύμπτυξη κειμένων στη γαλλική γλώσσα. Μελετώνται επίσης τα μεθοδολογικά προβλήματα της μεταφραστικής πράξης: απόδοση, παράφραση, ισοδυναμία, αναλογία. Cours 1 1. Objectif général du cours. 2. La linguistique contrastive 3. La traduction 4. Le courant énonciatif - courant pragmatique. Cours 2  La notion de l’équivalence en traduction  La notion de la paraphrase en traduction Cours 3 1. Les différentes techniques de traduction 2. Les différents procédés de traduction 3. Les différentes stratégies de traduction 4. Exercices Cours 4 1. Compte rendu des textes FR – EL 2. Exercices. Cours 5 Étude contrastive de la deixis 1. Les déictiques spatio-temporels FR – EL 2. Exercises. Cours 6 Étude contrastive des temps grammaticaux Le présent FR – EL Cours 7 Étude contrastive des temps grammaticaux Les temps du passé FR – EL Cours 8 Étude contrastive des temps grammaticaux Les temps de l’avenir FR – EL Cour 9 Étude contrastive des temps grammaticaux Le conditionnel FR – EL Cours 10 La notion du sujet en FR et en EL Cours 11 Le participe passé et ses traductions en grec Cours 12 Les articulateurs du français et leur traduction en grec Cours 13 Le groupe nominal en français et en grec
Λέξεις Κλειδιά
αντιπαραβολική γλωσσολογία, μετάφραση, μεταφραστικές τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών863,4
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση (50%) και τελική ερευνητική εργασία (50%). Η αξιολόγηση αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Benveniste Emile, (1996, t1, 1974, t2), Problèmes de linguistique générale, Paris : Gallimard. • Culioli Antoine, (1990), Pour une linguistique de l’énonciation, Paris: Ophrys. • Delveroudi Rhéa, (1996), La notion du sujet et sa réalisation dans l’énoncé en grec moderne et en français, Paris: Ophrys. • Eluerd Roland, (2004), Grammaire descriptive de la langue française, Paris : Armand Colin. • Fuchs Catherine & Le Goffic Pierre (1992), Les linguistiques contemporaines, Paris : Hachette. • Grammenidis Siméon, (2000), La deixis dans son passage du grec vers le français, Paris : Ophrys. • Guillemin-Flescher Jacqueline, (1981), Syntaxe comparée du français et d’anglais. Problèmes de traduction, Paris : Ophrys. • Kerbrat-Orecchioni Catherine, (1980), L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris : Armand Colin. • Lévy Maurice, (2000), Grammaire de français. Approche énonciative, Paris : Ophrys. • Maingueneau Dominique, (1981), Approche de l’énonciation en linguistique française, Paris : Hachette.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-02-2020