Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης / The Cultural Dimension of Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάDimension culturelle de la traduction
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-19
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006456

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184936
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΜΕΤ-01 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι
 • Υ-ΜΕΤ-02 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-03 Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι
 • Υ-ΜΕΤ-05 Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι
 • Υ-ΜΕΤ-06 Αρχές Μεταφρασεολογίας
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για να επιλέξουν το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχει ορίσει το Τμήμα για την επιλογή της κατεύθυνσης της Μετάφρασης. Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση των βασικών γλωσσολογικών θεωριών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής και η φοιτήτρια αναμένεται:  Να έχει εξοικειωθεί με τις πολιτισμικές μεταφραστικές θεωρίες.  Να έχει εξοικειωθεί με την πολιτισμική διάσταση του μεταφραστικού φαινομένου  Να έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις μεταφρασεολογίας  Να είναι σε θέση να διακρίνει τους πολιτισμικούς ενδείκτες ενός προς μετάφραση κειμένου σε επίπεδο μικροδομής  Να είναι σε θέση να διακρίνει τους πολιτισμικούς ενδείκτες ενός προς μετάφραση κειμένου σε επίπεδο μακροδομής  Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικές μεταφραστικές στρατηγικές, τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μετάφραση του πολιτισμικού στοιχείου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα έχει ως στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής και πολιτικής διάστασης του μεταφραστικού φαινομένου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φαινόμενο της πολιτισμικής στροφής στη μεταφρασεολογία. Διακρίνονται επίσης τα επίπεδα στα οποία η έννοια του πολιτισμού εμπλέκεται με τη μετάφραση (επίπεδο συλλογικής οργάνωσης του λόγου, επίπεδο περιεχομένου του κειμένου, επίπεδο ηθικής της μετάφρασης). Μάθημα 1 Εισαγωγή στην πολυπλοκότητα του μεταφραστικού φαινομένου Μάθημα 2 Η έννοια του πολιτισμού Μάθημα 3 Culturte / civilization. Οι προσλήψεις των 2 εννοιών σε Γαλλία, Μ. Βρετανία και Γερμανία / Οι εννοιολογήσεις του πολιτισμού σε διάφορες επιστήμες. Μάθημα 4 Ο πολιτισμός ως δομικό στοιχείο της Γλώσσας Μάθημα 5 Ο πολιτισμός ως δομικό στοιχείο της μετάφρασης Μάθημα 6 Πολιτισμός και μετάφραση στο επίπεδο της λεκτικής δραστηριότητας Μάθημα 7 Νόρμες / Habitus /Έξη Μάθημα 8 Πολιτισμός και μετάφραση στο επίπεδο του περιεχομένου του κειμένου Μικροδομή / Μακροδομή Μάθημα 9 Πολιτισμικοί Ενδείκτες Μεταφραστικές Στρατηγικές: οικειοποίηση / ξενοποίηση Μάθημα 10 Η στρατηγική της συνεπούς μετάφρασης Μάθημα 11 Μελέτη Περίπτωσης: Η μετάφραση του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου στα γαλλικά και αγγλικά: η περίπτωση του γαστριμαργικού πολιτισμού Μάθημα 12 Μελέτη Περίπτωσης: Η μετάφραση του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου στα γαλλικά και αγγλικά: η περίπτωση των λέξεων taboo Μάθημα 13 Μελέτη Περίπτωσης: Η μετάφραση του γαλλικού πολιτισμικού στοιχείου στα ελληνικά: η περίπτωση του γαστριμαργικού πολιτισμού και των λέξεων taboo.
Λέξεις Κλειδιά
μετάφραση, πολιτισμός, πολιτισμική στροφή, συλλογική οράνωση του λόγου, πολιτισμικός ενδείκτης, ηθική της μετάφρασης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση (50%) και τελική ερευνητική εργασία (50%). Η αξιολόγηση αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γραμμενίδης, Σίμος Π. (2009), Μεταφράζοντας τον κόσμο του Άλλου: Θεωρητικοί προβληματισμοί – Λειτουργικές προοπτικές, Αθήνα: Δίαυλος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Baker Mona (ed) (1998), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New York : Routledge.  Berman, Antoine. (1984), L’épreuve de l’étranger, Paris : Gallimard.  Cordonnier, Jean – Louis. (1995), Traduction et Culture, Paris : Didier (LAL).  Munday, Jeremy. (2001/2002), Μεταφραστικές σπουδές. Θεωρίες και εφαρμογές, Μετάφραση από τα αγγλικά Άγγελος Φιλιππάτος, Αθήνα: Μεταίχμιο.  Γραμμενίδης Σ, Δημητρούλια, Ξ; Κουρδής, Ε.; Λουπάκη, E. & Φλώρος, Γ, (2016), Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Μετάφρασης, Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα που συντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Κάλλιππος «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων» (σε συνεργασία με.) ISBN: 978-960-603-213-4,
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-02-2020