Τεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής / Localization Techniques
Τίτλος στα ΓαλλικάTechniques de Localisation
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-24
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006461

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184937
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα - θα εξοικειωθούν με τη συνολική διαδικασία ενός έργου επιχώριας προσαρμογής - θα συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις - θα εξοικειωθούν με ηλεκτρονικά εργαλεία επιχώριας προσαρμογής - θα εξασκηθούν στην επιχώρια προσαρμογή ιστοτόπων μέσα από ομαδική εργασία - θα καλλιεργήσουν την αναλυτική τους ικανότητα σε διάφορα υπερκειμενικά είδη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της επιχώριας προσαρμογής, με έμφαση στην τεχνολογική της διάσταση, αλλά και την ιδιαίτερη σύνδεσή της με την ορολογία. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την προσαρμογή λογισμικού, δικτυακών τόπων, εφαρμογών για κινητά και βιντεοπαιχνιδιών και παρουσιάζονται τα ειδικά εργαλεία και οι μεταφραστικές και ορολογικές μνήμες που υποστηρίζουν τη διαδικασία της προσαρμογής. Επίσης, γίνεται μια μικρή εισαγωγή στη δημιουργία πολύγλωσσων δικτυακών τόπων, κατά την οποία οι φοιτητές αναλαμβάνουν τη δημιουργία του δικού τους δίγλωσσου δικτυακού τόπου. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική εργασία. Διάρθρωση μαθήματος: • Eισαγωγή στην έννοια της επιχώριας προσαρμογής/ Επιχώρια προσαρμογή και Μετάφραση • Εισαγωγή στη γλώσσα ΗΤΜL Ι – δημιουργία html αρχείου • Εισαγωγή στη γλώσσα ΗΤΜL II – Mετάφραση αρχείων html • Τύποι περιεχομένου προς επιχώρια προσαρμογή -εξοικείωση με διάφορους τύπους περιεχομένου – Μετάφραση SEO • Κειμενική ανάλυση δικτυακών τόπων – προτρεπτική λειτουργία και μετάφραση – ανάλυση αυθεντικών παραδειγμάτων • Πρόοδος Ι - Δημιουργία γλωσσαρίου στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακού τόπου • Προφίλ επαγγελματιών επιχώριας προσαρμογής και στάδια επιχώριας προσαρμογής– Άσκηση με προσομοίωση πραγματικών συνθηκών • Εισαγωγή στο εργαλείο SDL Trados - Ασκήσεις • Μετάφραση δικτυακού τόπου με τη χρήση του εργαλείου SDL Trados • Πρόοδος ΙΙ -Εισαγωγή στο εργαλείο ΜemoQ • Mετάφραση εφαρμογής με τη χρήση του εργαλείου ΜemoQ • Επιχώρια προσαρμογή και η πολιτισμική παράμετρος • Παρουσίαση τελικών εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
επιχώρια προσαρμογή, μεταφραστικές τεχνκές, δημιουργία πολύγλωσσου δικτυακού τόπου, εργαλεία ηλεκτρονικά υποβοηθούμενης μετάφρασης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Εργαστηριακή Άσκηση451,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
10% συμμετοχή μέσα στην τάξη (ατομικά και σε ομάδες) • 20% Πρόοδος Ι (θεωρητικά ερωτήματα και εφαρμογή τους σε μελέτη περίπτωσης) • 20% Πρόοδος ΙΙ (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) • 50% εργασία (δομημένη ανάπτυξη θέματος, διαδικασία επιχώριας προσαρμογής και επίλυση προβλημάτων στο ανειλημμένο έργο)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aubin, Marie-Christine (2010) “La localisation en 2009: la fin d’un rêve”. Cahiers franco-canadiens de l'Oues, La traduction à l’ère de la mondialisation. Volume 22, Number 2. id.erudit.org/iderudit/1009118ar Brooks, D. (2000) “What Price Globalisation? Managing Costs at Microsoft”. In R.C. Sprung (ed.), Translating into Success. Cutting-edge strategies for going multilingual in a global age. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 43-57 Charalampidou, P. (2007) “Website Localisation”. In Mus, F. (ed.), Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2006. www.arts.kuleuven.be/cetra/papers de Mooij, M. (2004) “Translating Advertising: Painting the Tip of an Iceberg”. Ιn The Translator, Volume 10, Number 2, σσ. 179-198. http://www.mariekedemooij.com/articles/demooij_2004_translator.pdf Esselink, B. (2000) A Practical Guide to Localisation. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. Folaron D., Y. Gambier (2007) “La localization: Un enjeu de la mondialisation”. Hermès, La Revue 2007/3 (n° 49), p. 37-43. https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2007-3-page-37.htm Gerzymisch-Arbogast, H. (2005) “Introducing Multidimensional Translation” Proceedings of the Marie Curie Euroconferences MuTra “Challenges of Multidimensional Translation”. Saarbrücken (2-6 May 2005), p. 1-15. www.euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_proceedings.html Guidère, M. (2003) “The Translation of Advertisements: From Adaptation to Localisation”. http://www.translationdirectory.com/article60.htm Maroto, J. & Μ. de Bortoli (2003) Web Site Localisation. http://www.eurorscg.co.uk/localisation Nauert, S. (2007) “Translating Websites” Acts of the LSP Translation Scenarios (MuTra). Conference Proceedings. Vienna. http://www.euroconferences.info/proceedings/2007_Proceedings/2007_Nauert_Sandra.pdf. O’hagan, M. and MANGIRON C. (2013), Game Localization, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam and Philadelphia Pym, A. (2004) The Moving Text. Localisation, Translation and Distribution. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. Pym, A. (2009) “Website Localisation”. Preparatory text for the Oxford Companion to Translation Studies. http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/translation/translation.html Quirion, J. (2006) “La localisation, palimpseste de l’aménagement terminologique ? Stratégies d’implantation terminologique et marketing” Meta, Volume 51, Number 4, id.erudit.org/iderudit/014345ar Sandrini, P. (2005) “Website Localisation and Translation”. Ιn H. Gerzymisch-Arbogast & S. Nauert (eds.), MuTra: Challenges of Multidimensional Translation: Conference Proceedings, p. 131-138. www.euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_proceedings.html Singh, N. & W.D. Baack (2004) “Website Adaptation: A Cross-Cultural Comparison of U.S and Mexican Web Sites”. Ιn Journal of Computer-Mediated Communication 9 (4). http://jcmc.indiana.edu/vol9/issue4/Singh_Baack.html. Singh, N. & A. Pereira (2005) The culturally customized website: Customising Websites for the Global Marketplace, Βurlington/Oxford: Elsevier Inc. Smith, V. & C. Klein-Braley (1995) “Advertising-A five stage strategy for translation”. In Snell Hornby, M., Z. Jettmarova, and K. Kaindl (eds), Translation as Intercultural Communication. Amsterdam: Benjamins, p. 173-184. Χαραλαμπίδου, Π. (2011) «Επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων. Μία πολιτισμική προσέγγιση της μεταφοράς του περιεχομένου» στο Τ. Νενοπούλου και Ε. Λουπάκη (eds) Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο. Συλλογικός τόμος. Θεσσαλονίκη: City Publish, σσ. 153-172. Xαραλαμπίδου, Π. (2008) «Μετάφραση (ή Επιχώρια προσαρμογή;) δικτυακών τόπων». Πρακτικά της 1ης Συνάντησης Νέων Μεταφρασεολόγων «Μεταφραστικές Σπουδές και Έρευνα στην Ελλάδα» http://www.enl.auth.gr/translation/PDF/Charalambidou.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2020