Γαλλική Γλώσσα IV: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα IV: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου ΙΙ / French language IV: Organisation of writing and cohesion of text
Τίτλος στα ΓαλλικάLangue Française IV : Discours écrit: Organisation du discours écrit et cohésion textuelle II
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-10
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006353

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα IV: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184970
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Ι (Α-Ι) ΚΕΛΛΑ Β.Βασιλική Κέλλα
2. ΙΙ (Κ-Μ) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Χ.Χαρίκλεια Χατζημιχαήλ
3. ΙΙΙ (Ν-Ω) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Χ,Χαρίκλεια Χατζημιχαήλ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μεταξύ των διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. - Κριτική θεώρηση των χαρακτηριστικών διαφόρων ειδών γραπτού λόγου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Άσκηση των φοιτητών σε διάφορα είδη μεταφερόμενου λόγου (αναφορά, κριτική παρουσίαση, έκθεση πεπραγμένων κλπ).
Λέξεις Κλειδιά
είδη λόγου, παραγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση: Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου (παραγωγές στο πανεπιστήμιο και κατ'οίκον εργασίες). Λαμβάνουν συστηματικά σχόλια -προφορικά ή γραπτά- κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Διεξαγωγή δύο προγραμματισμένων προόδων (test) κατά τη διάρκεια των 13 εβδομάδων. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και στην ποιότητα των γραπτών παραγωγών /προόδων τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Επικαιροποιημένο φωτοτυπημένο αυθεντικό υλικό - Bérard E., Lavenne C. 1991 Grammaire utile du francais, Paris, Hatier/Didier.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Charaudeau P. 1992 Grammaire du sens et de l'expression, Paris, Hachette. - Conseil de l'Europe 2001 Cadre Européen Commun de Référence: apprendre, enseigner, évaluer. Paris-Strasbourg : Conseil de l'Europe/Conseil de la Coopération culturelle/Comité de l'éducation/Division des langues vivantes et Didier.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2021