Αρχές Μεταφρασεολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑρχές Μεταφρασεολογίας / Introduction to Translation Studies
Τίτλος στα ΓαλλικάPrincipes de traductologie
ΚωδικόςΥ-ΜΕΤ-06
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006368

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑρχές Μεταφρασεολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600185000
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση των βασικών γλωσσολογικών θεωριών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές αρχές που διέπουν το μεταφραστικό φαινόμενο και να ασκηθούν σε αυτές. Εξοικείωση με τις βασικές μεταφρασεολογικές αρχές Απόκτηση βασικών γνώσεων μεταφρασεολογίας Ικανότητα διάκρισης των λειτουργιών του προς μετάφραση κειμένου και των βασικών μεταφραστικών τεχνικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της Mεταφρασεολογίας. Ύστερα από μία διαχρονική μελέτη των βασικών αρχών της και των εννοιών που κυριαρχούν τη μεταφρασεολογική σκέψη, εξετάζονται οι διάφορες δυνατότητες προσέγγισης της μεταφραστικής διαδικασίας. Η μετάφραση εξετάζεται τόσο ως διαδικασία όσο και ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επικοινωνιακή της διάσταση. Cours 1 : Traduction  Origine des mots traduire – traduction et conception de la traduction • Définition du terme traduction • Remarques sur les définitions Cours 2 : Traduction • Trois façons d’aborder la traduction • Les différentes formes de traduction • Formes principales de traduction interlinguale • Les fonctions diverses de la traduction • La traduction comme une action Cours 3 : Les caractéristiques du texte À traduire • Généralités • Le texte comme trace écrite d’un acte de communication • Fonction et typologie des textes  L’importance des types de textes pour l’activité traduisante Cours 4 : Comment faut-il traduire  Avant  Pendant  Après  Qualité de traduction Cours 5 : Le traducteur  Le traducteur au sein de l’activité traduisante.  Comment devient-on traducteur – catégories des traducteurs ?  Les fonctions du traducteur Cours 6: De la traduction à la science de la traduction (traductologie) • Généralités • Traductologie (taxonomie – Holmes) • L’objet de la traductologie • Taductologie / Traductique Cours 7 : Le développement de la recherche en traduction.  G. Steiner : les quatre périodes  Formes Extérieures de la traductologie  Formes Intérieures de la traductologie  Les Préfaces Cours 8 : Méthodes de Traduction • Aperçu Historique de la Réflexion sur les méthodes de traduction. • Introduction • La manière de traduire à travers les siècles • Grèce • Rome • Moyen Âge • La Renaissance • XVIIème et XVIIIème siècles • XXe siècle • Méthodes de traduction Cours 9 : Les procédés techniques de traduction Cours 10 : Le processus de traduction Cours 11 : La notion d’équivalence dans la pensée traductologique Cours 12 Exercices Cours 13 Exercices
Λέξεις Κλειδιά
μεταφρασεολογία, ισοδυναμία, μεταφραστικές τεχνικές, κειμενικό είδος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών582,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση (30%) και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (70%). Η αξιολόγηση αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γραμμενίδης, Σίμος Π. (2009), Μεταφράζοντας τον κόσμο του Άλλου: Θεωρητικοί προβληματισμοί – Λειτουργικές προοπτικές, Αθήνα: Δίαυλος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Munday, Jeremy. (2001/2002), Μεταφραστικές σπουδές. Θεωρίες και εφαρμογές, Μετάφραση από τα αγγλικά Άγγελος Φιλιππάτος, Αθήνα: Μεταίχμιο. Guidère, Mathieu. (2008), Introduction à la traductologie, Bruxelles: De Boeck. Jean Delisle, Ηannelore Lee-Jahnke & Monique C. Cormier, (1999/2008). Ορολογία της Μετάφρασης, Πρόλογος – Μετάφραση Γεώργιος Φλώρος, Αθήνα: Εκδόσεις Μεσόγειος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2020