Πρακτική άσκηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική άσκηση / Practical Training / Intership
Κωδικός9999
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τσιρώνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003050

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική άσκηση
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία10
Class ID
600185363
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
 • 405 Κοινωνιολογία της θρησκείας
 • 503 Λειτουργική
 • 504 Ποιμαντική Θεολογία
 • 604 Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
 • 704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική [ΠΠΔΕ]
 • 306 Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης [ΠΠΔΕ]
 • 608 Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
Γενικές Προαπαιτήσεις
α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (προσμετρώνται τα 2 από τα 3) 404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 608 Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ 704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική β. ΕΝΟΡΙΑ (προσμετρώνται τα 2 από τα 3) 504 Ποιμαντική Θεολογία 503 Λειτουργική 704 Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (προσμετρώνται και τα 3) 306 Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 405 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας 604 Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Τμήμα Θεολογίας προσφέρει στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα μα- θημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη μελέτη της Ορ- θόδοξης θεολογίας, της θρησκείας και σύγχρονου πολιτισμού. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργούν πρακτικούς κλά- δους της Θεολογίας, όπως είναι η χριστιανοπαιδαγωγική και η θρησκευ- τική αγωγή, η ποιμαντική, και η (εφαρμοσμένη) κοινωνιολογία της θρη- σκείας και του χριστιανισμού αλλά και να δημιουργούν την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ Πανεπιστημίου, Εκκλησίας και Κοινωνίας. Το Πρό- γραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντι- κούς χώρους εργασίας. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τον Τομέα στον οποίο επιθυ- μούν να ασκηθούν. Οι Τομείς είναι 3: 1) Πρακτική Άσκηση σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2) Πρακτική Άσκηση ποιμαντικού έργου σε ενορίες και Ιερές Μητρο- πόλεις 3) Πρακτική Άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, σε Ο.Τ.Α. και Μ.Κ.Ο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Θεολογίας θα πρέπει να είναι: Στο 8ο Εξάμηνο των Σπουδών τους και πάνω (εάν δεν εκδηλωθεί εν- διαφέρον από τους φοιτητές του 8ου Εξαμήνου ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που δικαιούται το Τμήμα). Σε ηλικία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις απόκτησης των δε- ξιοτήτων που προσφέρει η Πρακτική Άσκηση (προτεραιότητα έχουν οι νεότεροι/νεότερες σε ηλικία). Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέγονται για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Θεολογίας θα πρέπει να είναι: 1. Στο 8ο Εξάμηνο των Σπουδών τους είτε επί πτυχίω (εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους φοιτητές του 8ου Εξαμήνου ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που δικαιούται το Τμήμα) 2. Σε ηλικία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις απόκτησης των δεξιοτήτων που προσφέρει η Πρακτική Άσκηση (προτεραιότητα έχουν οι νεότεροι/νεότερες σε ηλικία) 3. Σε όσους πληρούν τα παραπάνω, τα επιπλέον κριτήρια είναι: Α. Αριθμός περασμένων μαθημάτων: x 10 (max 500) Β. Μέσος Όρος Βαθμολογίας: x 20 (max 200) Γ. Συναφή μαθήματα με την κατεύθυνση επιλογής : x 150 ή 100 (max 300) (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρ. Τσιρώνης – Επόπτες: π. Β. Καλλιακμάνης, Νίκη Παπαγεωργίου, Β. Μητροπούλου-Μούρκα)
Λέξεις Κλειδιά
ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Πρακτική (Τοποθέτηση)25010
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παράδοση αναφοράς και αξιολόγησης, Εκτίμηση εργασίας από επόπτες καθηγητές και φορείς υποδοχής
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-05-2020