Όψεις της κοινωνικής και παιδαγωγικής λειτουργίας της αξιολόγησης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΌψεις της κοινωνικής και παιδαγωγικής λειτουργίας της αξιολόγησης / Evaluation: social and pedagogical issues
ΚωδικόςΕΚΠ105
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Λιάμπας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015112

Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της ΠαιδαγωγικήςΥποχρεωτικό2110
Σπουδές για την ΑναπηρίαΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΌψεις της κοινωνικής και παιδαγωγικής λειτουργίας της αξιολόγησης
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600185407
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές: • Θα γνωρίζουν τις θέσεις σημαντικών κοινωνικών επιστημόνων και στοχαστών για την αξιολόγηση, τις εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους στη λειτουργία του σχολείου και τη σταδιοδρομία των μαθητών. • Θα γνωρίζουν τις πρακτικές και τεχνικές της Διαμορφωτικής αξιολόγησης, της Αξιολόγησης για τη μάθηση, της Δυναμικής αξιολόγησης, της Μάθησης με Υποστήριξη και της Διαμεσολαβημένης μαθησιακής εμπειρίας, καθώς και το θεωρητικό τους (παιδαγωγικό και ψυχολογικό) υπόβαθρο. • Θα γνωρίζουν τα επιδράσεις που έχει η Αξιολόγηση και οι εξετάσεις στα περιεχόμενα, στη διδασκαλία, τη μάθηση και την Παιδαγωγική του σχολείου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα εξετάζονται οι ενότητες: 1.Από τη σκοπιά της Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας, η λειτουργία και ο ρόλος της αξιολόγησης και των εξετάσεων, καθώς και αποτελέσματά τους στο σχολείο και την κοινωνία μέσα από την παρουσίαση και εμβάθυνση σε σχετικές αναφορές του έργου των: α) Max Weber (εξορθολογισμός, γραφειοκρατία, εξετάσεις, διαπιστευτήρια, ομάδες στάτους) β) Emil Durkheim (εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, κοινωνικός έλεγχος και αξιολόγηση), Talcott Parsons (σχολική τάξη και καταμερισμός κοινωνικών ρόλων, ρόλος δάσκαλου και αξιολόγηση, σχολείο, οικογένεια και αξιολόγηση, αξιολόγηση και επιλογή σπουδών) & Robert Dreeben (διδασκαλία θεμελιωδών κοινωνικών νορμών στο σχολείο) γ)Samuel Bowles & Herbert Gintis (θεωρία της αντιστοίχισης, σχολείο και αξιολόγηση) δ)Basil Bernstein (κώδικας εκπαιδευτικής γνώσης,μετάδοση, αξιολόγηση γνώσης και εξετάσεις) ε)Pierre Bourdieu (αξιολόγηση, εξετάσεις και κοινωνική λειτουργία σχολείου) στ) Michel Foucault (εξουσία, το σχολείο ως μηχανισμός πειθαρχικής εξουσίας, εξέταση, επιτήρηση, κανονικοποίηση) 2. Από τη σκοπιά της Παιδαγωγικής και της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, οι ενότητες: α) Η Διαμορφωτική αξιολόγηση του B. S. Bloom β) Η Αξιολόγηση για τη Μάθηση των Black & Wiliam γ) Ο L. S. Vygotsky και η Δυναμική αξιολόγηση δ) H Μάθηση με Yποστήριξη (Wood, Bruner & Ross, Mercer) ε) Η Διαμεσολαβημένη Μαθησιακή Εμπειρία (Feuerstein)
Λέξεις Κλειδιά
εξετάσεις, αξιολόγηση μαθητή, διαμορφωτική αξιολόγηση, αξιολόγηση για τη μάθηση, δυναμική αξιολόγηση, διαμεσολαβημένη μαθησιακή εμπειρία, μάθηση με υποστήριξη,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Επιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια802,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1204
Συγγραφή εργασίας / εργασιών802,7
Παρουσίαση εργασίας200,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σε κάθε σεμινάριο, μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση του περιεχομένου της ενότητας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες λαμβάνουν από τον διδάσκοντα σχετικά κείμενα για μελέτη με σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήματα που έχει θέσει. Στο επόμενο σεμινάριο παρουσιάζουν την απάντησή τους δημόσια στον κύκλο των συμφοιτητών τους (η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα) . Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μελετούν, παρουσιάζουν και κρίνουν κείμενα (άρθρα ή βιβλία) τα οποία επιλέγει ο διδάσκων με βάση θέματα από τις εισηγήσεις που πραγματοποίησε. Ακόμη, εναλλακτικά, ατομικά ή ομαδικά μπορούν πάνω σε θέματα που παρουσιάζονται στις εισηγήσεις του διδάσκοντα και προτείνονται για περαιτέρω διερεύνηση, να αναλάβουν τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε σχολικές τάξεις και, στη συνέχεια, να παρουσιάσουν την έρευνά τους και τα αποτελέσματά της στο πλαίσιο των μαθημάτων (η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες συγγράφουν εργασία (7.000 λέξεων) που βασίζεται στα κείμενα που έχει αναθέσει ο διδάσκων να μελετήσουν και αφορούν θέματα των εισηγήσεών του, ή την έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει. Αξιοποιούν γι’ αυτόν τον σκοπό την επιπρόσθετη, καθώς και άλλη βιβλιογραφία και λαμβάνουν υπόψη, τον διάλογο, την κριτική και την προβληματική που αναπτύχθηκε κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησαν (η αξιολόγηση έχει συμπερασματικό χαρακτήρα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αβδάλη, Α. (1989) Οι Βαθμοί είναι Αναγκαίοι; Αθήνα: Σύγχρονη εποχή. Bernstein, B. (1989) Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Bourdieu, P. (2000) Πρακτικοί Λόγοι για τη θεωρία της δράσης, Αθήνα: Πλέθρον. Μπουρντιέ, Π. (2004) Για την Εκπαίδευση του Μέλλοντος, Αθήνα: Νήσος. Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2014) Η Αναπαραγωγή. Στοιχεία για μια Θεωρία του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Βυγκότσκι, Λ. (1993) Σκέψη και Γλώσσα, Αθήνα: Γνώση. Vygotsky, L. (2000) Νους στην Κοινωνία, Αθήνα: Gutenberg. Wayne, A. (2020) Άνισες βάσει σχεδίου. Oι εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων και η τυποποίηση της ανισότητας. Αθήνα:Gutenberg. Δαφέρμος, Μ. (2002) Η Πολιτισμική-Ιστορική Θεωρία του VYGOTSKY. Φιλοσοφικές, Ψυχολογικές, Παιδαγωγικές Διαστάσεις, Αθήνα: Ατραπός. Collins, R. (2002) Max Weber, Αθήνα: Πατάκης. Durkheim, E. (2013) Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία, Αθήνα: Γρηγόρης. Durkheim, E. (2014) Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής σκέψης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Καψάλης, Α. (1998) Αξιολόγηση και βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. Κασσωτάκης, Μ. (2013) Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Λιάμπας, Τ. (2011) ‘Έκθεση Περιγραφικής Αξιολόγησης. Μια Μελέτη Περίπτωσης’, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 167, σσ. 89-100. Λιάμπας, Τ. (2012) ‘Αξιολόγηση μαθητή: για την αλλοτρίωση ή για τη μάθηση;’, στα πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα». Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 2-4/11/2012. Mercer, N. (1998) Η Συγκρότηση της Γνώσης, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπόουλς, Σ. & Γκίντις, Χ. (1976) Πέρα από την Εκπαιδευτική Δύση το Μεγάλο Αμερικάνικο Όνειρο Εξατμίζεται (το 1ο κεφάλαιο από το βιβλίο τους: Το Σχολείο στην Καπιταλιστική Αμερική), στο Φραγκουδάκη, Α. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 1985, σσ. 469-491. Πάρσονς, Τ. (1959) Η Σχολική Τάξη ως Κοινωνικό Σύστημα: Μερικές από τις Λειτουργίες της στην Αμερικάνικη Κοινωνία, στο Φραγκουδάκη, Α. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 1985, σσ. 249-279. Perrenoud, P. (1995) Οι Συνήθεις Διαδικασίες Αξιολόγησης Τροχοπέδη στην Αλλαγή των Παιδαγωγικών Πρακτικών, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 31, σ. 31-37. Perrenoud, P. (1996) Πώς να Καταπολεμήσετε τη Σχολική Αποτυχία σε Δέκα Μαθήματα …, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 39, σ. 17-23. Perrenoud, P. (1997) Η Τριπλή Κατασκευή της Σχολικής Αποτυχίας, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 43, σ. 31-38. Ρεκαλίδου, Γ. (2011) Αξιολόγηση της Μάθησης ή Αξιολόγηση για τη Μάθηση, Αθήνα: Πεδίο. Ρέλλος, Ν. (2003) Έλεγχος Μάθησης Αξιολόγηση Επίδοσης, Αθήνα: Gutenberg. Τάτσης, Ν. (1998) (επιμ.) Max Weber. Ερμηνευτικά κείμενα, Αθήνα: Οδυσσέας. Φουκώ, Μ. (1989) Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής, Αθήνα: Ράππας. Φουκώ, Μ. (1976) Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της φυλακής, Αθήνα: Ράππας. Χιωτάκης, Σ. (2004) (Επιμ.) Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο, Αθήνα: Γρηγόρης. Anderson, W. L. & Krathwohl, R. D. (Eds) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, Addison, Wesley, Longman, Inc. Andrade, H. L. & Cizek, G. J. (Eds) (2010) Handbook of Formative Assessment, London: Routledge. Arievitz, M. I. (2017) Beyond the Brain. An Agentive Activity Perspective on Mind, Development, and Learning, Rotterdam: Sense Publishers. Black, P. (1998) Testing: Friend or Foe? Theory and Practice of Assessment and Testing, London: Routledge Falmer. Black, P. and Wiliam, D. (1998) ‘Assessment and Classroom Learning’, Assessment in Education, 5 (1), pp. 7-74. Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. and Wiliam, D. (2002) Working inside the Black box, London: GL Assessment. Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. & Wiliam, D. (2003) Assessment for Learning. Putting it into Practice. Berkshire: Open University Press. Bloom, B. (1971) Mastery Learning. In Block, J. (Ed.) Mastery Learning. Theory and Practice, New York: Holt, Reinhart, and Winston, pp. 47-63. Bowles, S. & Gintis, H. (1976) Schooling in Capitalistic America, London: Routledge & Kegan Paul. Broadfoot, P. (1987). Introducing Profiling. A Practical Manual. London: Macmillan. Broadfoot, P. (1996) Education, Assessment and Society, Buckingham: Open University Press. Broadfoot, P. (1996) Educational assessment: The myth of measurement. In P. Woods (Ed.) Contemporary Issues in teaching and learning, London: Routledge, pp. 203-230. Broadfoot, P. (2007) An introduction to Assessment New York: Continuum. Crooks, T. (1988) ‘The Impact of Classroom Evaluation on Students’, Review of Educational Research, 58 (4) (winter 1988), pp. 438-481. Dreeben, R. (1968) The Contribution of Schooling to the Learning of Norms: Independence, Achievement, Universalism, and Specificity, in Strouse, J. (Ed.) Exploring Sociocultural Themes in Education. Reading in Social Foundations, 2nd ed., New Jersey: Merill Prentice Hall, pp. 87-102 Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, L.H. & Rand, Y. (2002) The Dynamic Assessment of Cognitive Modifiability, Jerusalem: ICELP. Durkheim, E. (1947) The Division of Labour in Society, New York: The Free Press. Gardner, J. (2012) (Ed.) Assessment and Learning, London: Sage. Gipps, C. (1999) ‘Socio-Cultural Aspects of Assessment’, American Educational Research Association, vol. 24, pp. 355-392 http://www.jstor.org/stable/1167274. Hargreaves, A., Earl, L. & Schmidt, M. (2002) ‘Perspectives on Alternative Assessment Reform’, American Educational Research Journal, 39 (1), pp. 69-95. Harlen, W. (2007) Assessment of Learning, London: Sage. Hogan, K. & Preesley, M. (1997) (Eds) Scaffolding Student Learning, Cambridge: Bookline Books James, M., Black, P., Carmichael, P., Conner, C. Dudley, P. & Fox, A. (2006) Learning How to Learn, London: Routledge. Kozulin, A. (1998) Psychological Tool, Cambridge: Harvard University Press. Madan, A. (2014) ‘Max Weber’s Critique of the Bureaucratization of education’, Contemporary Education Dialogue, 11(1), pp. 95-113. Natriello, G. (1987) ‘The Impact of Evaluation Processes on Students’, Educational Psychologist, vol. 22, no 2, pp. 155-175. Poehner, M. (2008) Dynamic Assessment, Springer. Shepard, L. (2000) ‘The role of Classroom Assessment in Teaching and Learning’, CSE Technical Report 517. Swaffield, S. (ed.) (2008) Unlocking Assessment. Understanding for reflection and application. London: Routledge. Stetsenko, A. (2017) The Transformative Mind. Expanding the Vygotsky’s Approach to Development and Education, New York: Cambridge University Press. Suggett, D. (1985). Guidelines for Descriptive Assessment. Melburne: VISE. Torrance, H. and Pryor, J. (1998) Investigating Formative Assessment, Maidenhead: Open University Press. Weber, M. (1922) Bureaucracy and Education, in Economy & Society. An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth & Clauss Wittich (Eds.), Berkeley University, 1978, pp. 998-1003. Weeden, P., Winter, J. & Broadfoot, P. (2002) Assessment. What’s in it for Schools?, London: RoutledgeFalmer Wiliam, D. (2009) Assessing for learning: Why, What and How? London: Institute of Education, University of London.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2021