ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / T-B-4 Sociospatial dimensions of resilience
ΚωδικόςΘ-Β-4
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016377

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΕαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600185528
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Κατανόηση του κοινωνικού περιεχομένου της ανθεκτικότητας • Κριτική θεώρηση των εννοιών της κοινωνικής ευπάθειας και ανθεκτικότητας • Εμβάθυνση στις κοινωνικοχωρικές διαστάσεις της ανθεκτικότητας, μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης • Εξοικείωση με τις κοινωνικές πλευρές του ανθεκτικού σχεδιασμού
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στις κοινωνικοχωρικές διαστάσεις της ανθεκτικότητας, με έμφαση στην κατανόηση τοσο των διαδικασιών παραγωγής της ευαλωτότητας των ανθρώπινων κοινοτήτων, καθώς και της κοινωνικής της διαφοροποίησης, όσο και στις εμπειρίες, δυνατότητες και προοπτικές αντiμετώπισης, προσαρμογής και μετασχηματισμού τους. Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές ενότητες: στην πρώτη αποσαφηνίζεται το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής ανθεκτικότητας, η δεύτερη επικεντρώνει σε ειδικά θέματα (περιβαλλοντικές ανισότητες, οχλούσες εγκαταστάσεις, μεταναστευτικές ροές, περιθωριοποιημένες ομάδες), στην τρίτη διερευνάται ο ρόλος της πολιτικής και της συμμετοχής των πολιτών, ενώ η τέταρτη αφιερώνεται στην κριτική συζήτηση επιλεγμένων από τους φοιτητές μελετών περίπτωσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Επισκόπηση μαθήματος & Εισαγωγή: Βασικές έννοιες & θεωρητικές προσεγγίσεις 2 Θεωρία Ι: Χώρος-Κοινωνία-Πολιτική 3 Θεωρία ΙΙ: Από την κοινωνία του ρίσκου στην κοινωνική ανθεκτικότητα 4 Θεωρία ΙΙΙ: Η ανθεκτικότητα ως κριτική και η κριτική της ανθεκτικότητας 5 Ειδικά Θέματα κοινωνικής ανθεκτικότητας Ι: ΟΙ χωρικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ανισοτήτων 6 Ειδικά Θέματα κοινωνικής ανθεκτικότητας ΙΙ: Οχλούσες εγκαταστάσεις & τοπικές αντιδράσεις ΝΙΜΒΥ 7 Ειδικά Θέματα κοινωνικής ανθεκτικότητας ΙΙΙ: διαχείριση της μεταναστευτική/προσφυγικής ‘κρίσης’ 8 Ειδικά Θέματα κοινωνικής ανθεκτικότητας ΙV: Περιθωριοποιημένες ομάδες & χωρικός στιγματισμός 9 Ζητήματα πολιτικής Ι: Κοινωνική ανθεκτικότητα & αστική-περιφερειακή διακυβέρνηση 10 Ζητήματα πολιτικής ΙΙ: Κοινωνική ανθεκτικότητα, κοινωνικά κινήματα & κοινωνική καινοτομία 11 Μελέτες περίπτωσης Ι: παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών 12 Μελέτες περίπτωσης ΙΙ: παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών 13 Μελέτες περίπτωσης ΙΙΙ: παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση Bauman, Z. 2009 Ρευστοί Καιροί: Η ζωή στην εποχή της αβεβαιότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Beck, U. 2015. Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Καθ’οδόν προς μια άλλη νεωτερικότητα Αθήνα: Πεδίο. Καυκαλάς, Γ., Βιτοπούλου, Α., Γεμενετζή, Γ., Γιαννακού, Α., Τασοπούλου, Α., 2015. Βιώσιμες πόλεις: Προσαρμογή και ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2227 Παπαδημητρίου, Θ. Και Φραγκόπουλος, Ι. 2018. Περιβαλλοντική ανισότητα, Χώρος, πολιτισμικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Τζιόλα. Ξενόγλωσση Hall P.A.and Lamont M. (eds.) 2013. Social Resilience in the Neoliberal Era. New York: Cambridge University Press. Mark. J.M. and Fraser M.W. (eds.) 2016. Social Policy for Children and Families: A Risk and Resilience Perspective. Los Angeles: Sage. Tierney, K. 2014. The Social Roots of Risk: Producing Disasters, Promoting Resilience. Stanford: Stanford University Press. Επιπρόσθετη εξειδικευμένη βιβλιογραφία θα συνοδεύει κάθε διάλεξη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2018