Ιστορική επισκόπηση της Ορθοδόξου Θεολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορική επισκόπηση της Ορθοδόξου Θεολογίας / Historical overview of the orthodox theology
ΚωδικόςΕ8
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Τσίγκος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018910

Πρόγραμμα Σπουδών: Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 68
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορική επισκόπηση της Ορθοδόξου Θεολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600185565
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν: - Μέθοδο επιστημονικής έρευνας και συγγραφής εργασίας στη γνωστική περιοχή της ορθοδόξου θεολογίας. - Απόκτηση γνώσεων και οικείωση με κύριους σταθμούς και συντελεστές-συγγραφείς της ορθοδόξου θεολογίας μέχρι σήμερα. - Κατανόηση και ερμηνεία θεμάτων του περιεχομένου της ορθοδόξου θεολογίας με βάση τη ζωή και τα μνημεία λόγου και τέχνης του πολιτισμού της Εκκλησίας. - Παρουσίαση και συζήτηση ειδικών θεμάτων ορθοδόξου θεολογίας με προοπτική να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος με τη σύγχρονη πραγματικότητα, με άλλους χριστιανούς και με άλλες Επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Παρουσιάζεται και συζητείται η ιστορική επισκόπηση της ορθοδόξου θεολογίας απαρχής μέχρι σήμερα με τη συνεξέταση ιστορικών και πνευματικών παραγόντων διαμόρφωσής της (κύριοι σταθμοί, πρόσωπα-συντελεστές, μνημεία χριστιανικού πολιτισμού μνημεία χριστιανικού πολιτισμού). Η θεολογία αυτή ερμηνεύει αυθεντικά μια πίστη άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπειρία και ζωή της Εκκλησίας, που πορεύεται στον κόσμο και την ιστορία. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ: 1.Εισαγωγή στην ορθόδοξη θεολογία: Αρχές, προϋποθέσεις και κριτήρια της ορθοδόξου θεολογίας. 2. Απαρχές της θεολογίας: Αγία Γραφή-Εκκλησία-Παράδοση-εν Χριστώ ζωή. 3. Διαμόρφωση και συνοδική οριοθέτηση της πίστεως και θεολογίας της Εκκλησίας (τριαδολογικό και χριστολογικό δόγμα). 4. Θεολογία της Εκκλησίας και χαρισματική ζωή. 5. Η θεολογική σύνθεση του Ιωάννου Δαμασκηνού. 6. Θεολογία της εικόνας και ασκητική-μοναστική παράδοση. 7. Κύρια στοιχεία της θεολογίας του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. 8. Η πορεία και τα προβλήματα της θεολογίας κατά τους Νεώτερους χρόνους ΙΕ΄-ΙΘ΄αιώνες). 9. Η θεολογία του εικοστού αιώνα- το ορόσημο της δεκαετίας του ’60. 10. Η θεολογία στο σταυροδρόμι του εικοστού πρώτου αιώνα (αιώνας της ανθρωπολογίας). Η σπουδαιότητα και επικαιρότητα της ορθοδόξου θεολογίας σήμερα σε διάλογο με Ανθρωπιστικές και άλλες Επιστήμες. 11-13. Παρουσίαση, συζήτηση και αξιολόγηση των εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Λέξεις Κλειδιά
Επιστημονική μεθοδολογία, θεολογία, ιστορία ορθοδόξου θεολογίας, θεολογικά συγγράμματα, θεολογία και σύγχρονη πραγματικότητα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Με e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών68
Σύνολο188
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία και παρουσίασή της στο μάθημα. Προσμετράται θετικά η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Προτείνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές βιβλιογραφία σχετική με τη γνωστική περιοχή της ιστορικής επισκόπησης της ορθοδόξου Θεολογίας και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Β. Τσίγκος, Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019. - Β. Τσίγκος, Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο του όρου και οι εφαρμογές του κατά τη Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015. - Β. Τσίγκος, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη δογματική διδασκαλία του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009. - Β. Τσίγκος, Προλεγόμενα στη θεολογική γνωσιολογία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. - Β. Τσίγκος, Χάρισμα και θεσμός στην περί Εκκλησίας διδασκαλία του ιεροῦ Χρυσοστόμου, εκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2016. - Β. Ι. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Α΄: Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, Αθήναι 2002. - Β. Ι. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Β΄: Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση, Αθήναι 2002. - Β. Ι. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Γ΄: Από την άλωση μέχρι σήμερον (1453-2014), Αθήναι 2014. - Χ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2006. - Ν. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Α´, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2004. - Ν. Ματσούκας, Οικουμενική Θεολογία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. - Ι. Ρωμανίδης, Το προπατορικόν αμάρτημα, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-04-2021