ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΗΘΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΗΘΙΚΗ / Epicurean Ethics
ΚωδικόςΦΚ245
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζωγραφίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280009592

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΚατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπίκουρος, Ηθική
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600185954
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - κατανοήσουν την πρακτική διάσταση και σκόπευση της φιλοσοφίας, μέσα από το ελληνιστικό παράδειγμα του επικουρισμού - εξασκηθούν στην ανάγνωση και μελέτη φιλοσοφικών κειμένων από το πρωτότυπο (αρχαία ελληνικά) - ανασυγκροτούν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα της ηθικής επικούρειας φιλοσοφίας - εξοικειωθούν με τις τροπικότητες του αρχαίου φιλοσοφικού λόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων της επικούρειας ηθικής φιλοσοφίας, η οποία εξετάζεται ως απόπειρα απάντησης στο κεντρικό για την εποχή ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους επίτευξης μιας ευτυχισμένης ζωής. Τα επικούρεια κείμενα θα διαβαστούν από το πρωτότυπο και θα σχολιαστούν με κύριο σκοπό: -- Να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι κεντρικές θέσεις της επικούρειας ηθικής και τα επιχειρήματα που τις υποστηρίζουν. -- Να ενταχθούν στα φιλοσοφικά και ιστορικά τους συμφραζόμενα και να γίνουν κατανοητές τόσο η προβληματική τους όσο και οι θέσεις τους μέσα από τον διάλογό τους με τις άλλες φιλοσοφικές σχολές, προγενέστερες ή σύγχρονες. -- Να κατανοηθεί ο αρχαίος φιλοσοφικός λόγος, οι εγγραμματισμοί και οι τροπικότητές του. Οι θεματικές των κειμένων: 1. Η ηδονή και ο πόνος, τα είδη των ηδονών. 2. Οι επιθυμίες και τα πάθη. 3. Οι αρετές και κακίες, σχέση αρετής και ηδονής. 4. Η ελευθερία της βούλησης & της πράξης: ηθική ευθύνη και ανάγκη. 5. Ο έλλογος βίος του σοφού. 6. Η φιλία και ο έρωτας. 7. Η κοινωνική ζωή, η πολιτική, το δίκαιο, οι νόμοι, άτομο και κοινωνία. 8. Οι θεοί: ύπαρξη και φύση τους, η πρόνοια, η τύχη. 9. Ο θάνατος: ανύπαρκτος ή αδιάφορος; Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με βάση τα ίδια κείμενα: Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι δόξαι, απο­φθέγματα και αποσπάσματα του Επίκουρου και άλλων Επικουρείων (Λουκρήτιου και Φιλόδημου), μαρτυρίες του Κικέρωνα και του Πλουτάρχου.
Λέξεις Κλειδιά
Επίκουρος, Επικουρισμός, Ηθική, ηδονισμός, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Εξετάσεις552,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Επίκουρος, Ηθική: η θεραπεία της ψυχής. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2009. 2. Ζωγραφίδης, Γ. (επιμ.), Επικούρεια ηθική φιλοσοφία: Μελέτες. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Algra, K., κ.ά. (επιμ.), The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Long, A.A., Η Ελληνιστική φιλοσοφία: Στωικοί, επικούρειοι, σκεπτικ­οί, μτφ. Σ. Δημόπουλος & Μ. Δραγώνα-Μονάχου. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1987. Sharples, R. W., Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί, μτφ. Μ. Λυπουρλή & Γ. Αβραμίδης. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2002. Nussbaum, M.C., Η θεραπεία της επιθυμίας. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2015. Θεοδωρίδης, Χ., Επίκουρος: Η αληθινή όψη του αρχαίου κό­σμου. Αθήνα 1954 [και ανατυπώσεις: Βιβλ. της Εστίας]. Brun, J., O Επικουρισμός, μτφ. Α. Πολέμης. Αθήνα: Ζαχαρό­πουλος, 1964 [=Δαίδαλος/Ζαχαρόπουλος, 2008]. Farrington, B., Το πιστέβω του Επίκουρου, μτφ. Π. Πολυκάρ­που. Αθήνα: Κάλβος, 1979. Kohen, A., Άτομα–ηδονή–αρετή: Η φιλοσοφία του Επίκουρου, μτφ. Σ. Δημόπουλος. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2006. Festugière, A.J., Ο Επίκουρος και οι θεοί του, μτφ. Ρ. Μπέρ­κνερ. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 1999 [1946].
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-12-2020