Θεωρία Παιγνίων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρία Παιγνίων / Game Theory
Κωδικός081
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Κεχαγιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001034

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής844
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής844
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής844

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής844
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής844
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρία Παιγνίων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600186537
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Λογισμός Ι, Γραμμική Άλγεβρα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 1. Nα επιλύουν συγκεκριμένους τύπους παίγνιων (παίγνια δύο παικτών και μηδενικού αθροίσματος, παίγνια δύο παικτών σε εκτεταμένη μορφή, επαναλαμβανόμενα παίγνια δύο παικτών, παίγνια καταδίωξης και διαφυγής) με αναλυτικές αλλά και υπολογιστικές μεθόδους. 2. Να χρησιμοποιούν τα βασικά λογισμικά επίλυσης παιγνίων (Gambit, Game Theory Explorer, Maple Game Theory Toolbox). 3. Να εφαρμόζουν τις έννοιες της ΘΠ στην μοντελοποίηση προβλημάτων μηχανικού (όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω). Επιπλέον οι φοιτητές θα έχουν σχηματίσει σαφή διαισθητική αντίληψη της φυσικής σημασίας των εννοιών της Θεωρίας Παιγνίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων. Αφού παρουσιαστούν τα θεμελιώδη στοιχεία της θεωρίας, δίνεται έμφαση στις εφαρμογές σε προβλήματα ηλεκτρολόγου μηχανικού (τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, πράκτορες, ρομποτική, ηλεκτρική ενέργεια). Θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα. 1. Μαθηματικός ορισμός παιγνίων (σε στρατηγική και εκτεταμένη μορφή) και λύσεων αυτών. Παίγνια δύο ή πολλών παικτών και μηδενικού ή μη-μηδενικού αθροίσματος. 2. Η λύση minimax και το σημείο ισορροπίας Nash. 3. Μάθηση, εξέλιξη και υπολογισιμότητα στην Θεωρία Παιγνίων. 4. Εκτετατμένη μορφή με τέλεια και ατελή πληροφορία. Στοχαστικά παίγνια. Επαναλαμβανόμενα παίγνια. Μικτές και συμπεριφορικές στρατηγικές. 5. Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων σε μερικά από τα παρακάτω ζητήματα. 5.1 Καταδίωξη και διαφυγή στην ρομποτική. 5.2 Τηλεπικοινωνίες. 5.3 Δρομολόγηση σε δίκτυα υπολογιστών. 5.4 Διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις72
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις28
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία και γραπτή τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Martin J. Osborne, Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, Κλειδάριθμος (2010). ISBN: 9789604613939. 2. Ευάγγελος Φ. Μαγείρου, Παίγνια και αποφάσεις, 2009, ISBN: 9789609310727. 3. Μηλολιδάκης Κωστής , Θεωρία παιγνίων: Μαθηματικά μοντέλα σύγκρουσης και συνεργασίας, Σοφία (2009). ISBN: 960-6706-30-3
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-03-2016