ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO LINGUISTICS
Τίτλος στα ΓερμανικάEinführung in die Linguistik
ΚωδικόςΓΛΩ108
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018963

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 115
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186694
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της γλωσσολογίας. Αφού οριοθετηθεί το πεδίο της γλωσσολογίας και οι επιμέρους κλάδοι της, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των φυσικών και ανθρώπινων γλωσσών, ορίζεται η έννοια του γλωσσικού σημείου και οι συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις της γλωσσικής δομής. Συζητείται η έννοια της 'λέξης' και η ιδιότητα της διπλής άρθρωσης, καθώς και η διάκριση μεταξύ γλώσσας και γραφής. Παρουσιάζονται τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και συζητείται η διάκριση μεταξύ γλωσσικής ικανότητας και γλωσσικής επιτέλεσης. Δίνεται έμφαση στη στροφή της σύγχρονης γλωσσολογικής σκέψης στη μελέτη της επικοινωνιακής ικανότητας και της γλωσσικής ετερογένειας. Αναλύονται οι διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας (π.χ. κοινωνική ποικιλότητα, διγλωσσία) και οριοθετούνται οι έννοιες πρότυπη γλωσσα, εθνική γλώσσα, πρώτη/ δεύτερη και ξένη γλώσσα. Τέλος, συζητούνται οι έννοιες της γλωσσικής αλλαγής, του γλωσσικού δανεισμού και του γλωσσικού λάθους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα • έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στη γλωσσολογία • έχουν ενημερωθεί για την ευρωπαϊκή πολιτική για τις γλώσσες και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο σχολείο • είναι ευαισθητοποιημένοι/ες σε θέματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν την πολυγλωσσία στη σχολική τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Τι είναι η γλωσσολογία • O (περιγραφικός) ρόλος και οι κλάδοι της γλωσσολογίας • Τι είναι γλώσσα; • Φυσική και ανθρώπινη γλώσσα (διαφορά με ζωϊκά συστήματα επικοινωνίας) • Σημεία και γλωσσικά σημεία (σημαίνον-σημαινόμενο, το αυθαίρετο του γλωσσικού σημείου) • Εθνική γλώσσα, πρώτη γλώσσα/ γλώσσα κληρονομιάς, δεύτερη και ξένη γλώσσα • Κατάκτηση της γλώσσας (παιδικός λόγος) • Γλώσσα και γραφή • Τι είναι η λέξη; • Φωνήματα και μορφήματα-διπλή άρθρωση της γλώσσας • συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις • συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας • Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (Φωνητική-Φωνολογία) • Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (Μορφολογία-Σύνταξη-Σημασιολογία-Πραγματολογία) • γλώσσα-ομιλία, γλωσσική ικανότητα και επιτέλεση-επικοινωνιακή ικανότητα • συγκείμενο • επίπεδα ύφους • Γλωσσική ομοιογένεια και ετερογένεια • διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας • γλώσσα και διάλεκτος • Πρότυπη ποικιλία • Γλωσσική αλλαγή • Γλωσσικός δανεισμός • Γλωσσικό λάθος • Γλωσσικές στάσεις και ιδεολογίες • Πώς διαμορφώνονται τα γλωσσικά στερεότυπα;
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα, γλωσσικό σημείο, γλωσσική ικανότητα και επιτέλεση, γλωσσικές ποικιλίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:Βιντεοπροβολέας Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:Χρήση email και elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις702,8
Σεμινάρια200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εξετάσεις200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γούτσος, Δ. (2012): Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Αρχάκης,Α. / Κονδύλη, Μ. (2011)3: Εισαγωγή σε ζητήματα Kοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Εκδόσεις νήσος • Σκούρτου, Ε. (2011): Η Διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg Γρίβα Ε. & Στάμου Α.Γ. (2014). Ερευνώντας τη Διγλωσσία στο Σχολικό Περιβάλλον: Οπτικές Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Μεταναστών Γονέων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. • Τσοκαλίδου, Ρ. (2012): Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζυγός --------------------- • Busch,A. / Stenschke,O. (2007): Germanistische Linguistik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag • Bussmann,H (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. durchg. u. bibl. erg. Aufl. Stuttgart: Kröner Verlag • Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Strassburg, deutsche Übersetzung, Langenscheidt, • Graefen,G. / Liedke, M. (2008) Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-Zweit- oder Fremdsprache. Tübingen / Basel: A. Francke / UTB • Gross, H. (1998): Einführung in die germanistische Linguistik, 3., überarb. und erw. Aufl. , München: Iudicium Verlag • Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, P. (2004): Studienbuch Linguistik. 5., erw. Auflage. Tübingen: Niemeyer • Meibauer, J. et al. (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. 2., aktualisierte Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler. • Volmert,J . (Hrsg.) (1999): Grundkurs Sprachwissenschaft. 3te korr. Aufl. München: Fink / UT Links http:// ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-08-2020