ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ / METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE III: LESSON OBSERVATION AND PLANNING - PRACTICUM: MICROTEACHING
Τίτλος στα ΓερμανικάDidaktik III: Unterrichtsbeobachtung und -planung – Praktikum: Microteaching
ΚωδικόςΔΙΔ503
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018961

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 140
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό7412

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Ώρες Συνολικά104
Class ID
600186697
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
 • ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
 • ΔΙΔ207 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΕΠΑΓ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 • ΔΙΔ403 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: ● να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με λέξεις κλειδιά από βάσεις δεδομένων με τη χρήση Η/Υ ● να καταγράφουν τις φάσεις του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων ● να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία που διδάχτηκαν και να αξιολογούν το μάθημα που παρακολούθησαν με βάση τη θεωρία της Διδακτικής της ξένης γλώσσας ● να προετοιμάζουν διδακτικές προτάσεις και να τις διδάσκουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία και εξάσκηση: Αρχικά συνοψίζονται οι βασικές αρχές του προγραμματισμού του μαθήματος και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και γίνεται η εισαγωγή στα τρία είδη ανάλυσης που απαιτείται κατά την προετοιμασία του μαθήματος (Bedingungsfeld-, Sachanalyse & Didaktische Analyse). Για κάθε επόμενο θέμα αποτελεί προαπαιτούμενο οι φοιτητές/τριες να εκπονούν σε ομάδες αντίστοιχες εργασίες στο σπίτι πριν συζητηθεί αυτό στο μάθημα, ώστε να ασχοληθούν και με την απαραίτητη βιβλιογραφία. Ένας επίσης σημαντικός στόχος του μαθήματος είναι η ενασχόληση στην πράξη με την προετοιμασία, ανάλυση και αξιολόγηση του μαθήματος, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν μέσω της παρατήρησης μαθημάτων της Γερμανικής σε βίντεο: α) να καταγράφουν τις φάσεις που αναγνωρίζουν, τους στόχους, τα εποπτικά μέσα κ.α. υλικά που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες διδασκόντων και διδασκομένων, β) να κάνουν τεκμηριωμένες, με βάση τη θεωρία, διδακτικές παρατηρήσεις, και γ) να αξιολογούν το μάθημα που έχουν παρατηρήσει. Μικροδιδασκαλίες: Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες ασχολούνται στην πράξη με την προετοιμασία του μαθήματος και τη διδασκαλία σε μορφή Microteaching. Οι Μικροδιδασκαλίες γίνονται στο πανεπιστήμιο, την ώρα του σεμιναρίου με «καθηγητές» μια μικρή ομάδα 4-5 φοιτητών, ενώ 12 φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν το ρόλο του «μαθητή» και οι υπόλοιποι είναι «παρατηρητές». Κάθε Mικροδιδασκαλία βιντεοσκοπείται, κατόπιν προβάλλεται στην τάξη, αναλύεται και αξιολογείται με σκοπό την ανατροφοδότηση.
Λέξεις Κλειδιά
Μικροδιδασκαλίες, Διδακτική, επίγνωση, διά βίου μάθηση, αναστοχασμός, παρατήρηση μαθήματος, ανάλυση μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Βιντεοσκοπημένα μαθήματα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και διάφορα εργαλεία μάθησης (tools). Για παράδειγμα στην πλατφόρμα moodle γίνονται τα εξής: Στο επίπεδο της τάξης: α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού/λογοκλοπής των εργασιών των φοιτητών/τριών. Στη σελίδα του/της κάθε διδάσκοντα/ουσας: α) Ο/Η διδάσκων/ουσα ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους/τις φοιτητές/τριες σε συμβατική μορφή ή σε μορφή power point β) Ανεβαίνουν οι ενδιάμεσες βαθμολογίες που δεν θα μπορούν οι φοιτητές/τριες να πληροφορηθούν στο επίσημο βαθμολόγιο γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή των εργασιών και την τελική γραπτή εξέταση στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με παρατηρήσεις στους/στις φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια2088,3
Άσκηση Πεδίου401,6
ΕΦΕΚΑΓ522,1
Σύνολο30012
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα παρακάτω μέρη που υπολογίζονται κατά 1/6 ή 2/6 αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) σε κάθε μέρος: • Παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σχετικά με τη θεωρία (2/6 του βαθμού) • Μικροδιδασκαλία (σε ομάδες εργασίας) (1/6 του βαθμού) • Σύντομη έκθεση αναστοχασμού σχετικά με τη Μικροδιδασκαλία (σε ομάδες εργασίας) (1/6) • Ατομικός ΕΦΕΚΑΓ (EPOSA) (2/6)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ende, Karin/Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin/Mohr, Imke (2013): Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. DLL 06. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aguado, Karin/Schramm, Karen/Vollmer, Helmut Johannes (Hrsg.) (2010): Fremdsprachliches Handeln beobachten, messen, evaluieren. Neue methodische Ansätze der Kompetenzforschung und der Videographie. (Kolloquium Fremdsprachenunterricht, Band 37). Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang Albers, Hans-Georg/Bolton, Sibylle (1995): Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungstests und Sprachstandsprüfungen. Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins. Fernstudieneinheit 7. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Ballweg, Sandra/Drumm, Sandra/Hufeisen, Britta/Klippel, Johanna/Pilypaityte, Lina (2013): Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? DLL 02. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Barkowski, Hans/Grommes, Patrick/Lex, Beate/Vicente, Sara/Wallner, Franziska/Winzer-Kiontke, Britta (2014): Deutsch als fremde Sprache. DLL 03. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.) (20034): Handbuch Fremdsprachen-unterricht. 4. vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen, Basel: Francke Biechele, Markus/Padrós, Alicia (2003): Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2011): Deutschunterricht planen Neu. Arbeit mit Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. München u.a.: Langenscheidt Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2013): Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23. München: Klett-Langenscheidt Bimmel, Peter/van de Ven, Mariet (1992): Verstehen üben, verstehen lernen. In: Fremdsprache Deutsch 7, November 1992, 12-16 Bleyhl, Werner (2000): Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel Bohn, Rainer (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Bohn, Rainer (2001): Schriftsprachliche Sprachproduktion. In: Helbig, Gerhard/Götze, Lutz/Henrici, Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.) (2001): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. Berlin, New York u.a.: de Gruyter, 921-931 Bolton, Sibylle (1996): Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittstests in der Grundstufe. Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins. Fernstudieneinheit 10. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Bolton, Sibylle (1996): Probleme der Leistungsmessung. Hörtexte. Fernstudieneinheit 10. Tonkassette. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Brinitzer, Michaela/Hantschel, Hans-Jürgen/Kroemer, Sandra/Möller-Frorath, Monika/Ros, Lourdes (2013): DaF Unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Buch mit DVD-Video. München: Klett-Langenscheidt Butzkamm, Wolfgang (1996): Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. Ismaning: Hueber Chighini, Patricia/Kirsch, Dieter (2009): Deutsch im Primarbereich. Fernstudieneinheit 25. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Christ, Herbert (20034): Erwerb von Fremdsprachen im Vorschul- und Primarschulalter. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/ Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4. völlig neu bearbeitete Aufl. Tübingen, Basel: Francke, 449-454 Dahlhaus, Barbara (1994): Fertigkeit Hören. Fernstudieneinheit 5. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Dahlhaus, Barbara (1994a): Fertigkeit Hören. Fernstudieneinheit 5. Audiocassette 1 + 2. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Δενδρινού, Βασιλική (2013): Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές. Σε: Δενδρινού, Βασιλική/Καραβά, Ευδοκία (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ, 22-34. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/files/rcel/texts/ODHGOS_TOMOS.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.02.2020) Δενδρινού, Βασιλική/Καραβά, Ευδοκία (2013): Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες και η εφαρμογή του. Σε: Δενδρινού, Βασιλική/Καραβά, Ευδοκία (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 16-21. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/files/rcel/texts/ODHGOS_TOMOS.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.02.2020) Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1986): Muster und Institution. Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen: Narr Ende, Karin/Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin/Mohr, Imke (2013): Curriculare Vorgaben und Unter-richtsplanung. DLL 06. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt PF3111.T48E5 2013 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΕΠΣ-ΞΓ) (2011): Σε http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS_content.pdf (τελευταία πρόσβαση 13.11.2020) ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και Γυμνάσιο (ΕΠΣ-ΞΓ) (2016): ΦΕΚ 2871/9.9.2016, τ. Β’, Αριθμ. Υ.Α. 141417/Δ2. Σε: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%92_2871_%CE%95%CE%A0%CE%A3_%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%97%CE%9C_%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D_2016.pdf (τελευταία πρόσβαση: 13.11.2020) Fremdsprache Deutsch (1993): Lernstrategien. Heft 8/1993 Fremdsprache Deutsch (1996): Autonomes Lernen. Sondernummer 1996 Fremdsprache Deutsch (2006): Lernen an Stationen. Heft 35/2006 Frey, Karl (20029): Die Projektmethode. 9., überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Funk, Hermann/Koenig, Michael (1991): Grammatik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Skiba, Dirk/Spaniel-Weise, Dorothea/Wicke, Rainer E. (2014): Aufgaben, Übungen, Interaktion. DLL 04. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin (2015): Prüfen, Testen, Evaluieren. DLL 07. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Guckelsberger, Susanne (2018): Einführung: Grundfragen der Lehr- und Unterrichtsplanung CLIL. In: DAAD (Hrsg.): Dhoch3-Studienmodule Deutsch als Fremdsprache. Online unter: moodle.daad.de, zuletzt abgerufen am 13.11.2020. DOI: 10.31816/Dhoch3.2019.21, https://moodle.daad.de/mod/resource/view.php?id=83992 Gudjons, Herbert (Hg.) (1993): Handbuch Gruppenunterricht. Weinheim, Basel: Beltz Gudjons, Herbert (20016): Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit. 6., überarb. und erw. Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt und/oder: Gudjons, Herbert (20087): Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit. 7., aktualisierte Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt HATTIE- Studie (dazu siehe unter: http://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/) Hattie, John (2012): Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. London, New York: Routledge Hattie, John (2015): Lernen sichtbar machen: überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning". 3. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren Hattie, John (2016): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. 2. korrigierte Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren Häussermann, Ulrich/Piepho, Hans-Eberhard (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium Hawkins, Eric (1984): Awareness of Language. An Introduction. Cambridge: University Press Henrici, Gert/Riemer, Claudia (Hg.) (1996a): Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Bd. 1. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren Henrici, Gert/Riemer, Claudia (Hg.) (1996b): Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Bd. 2. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren Heyd, Gertraude (19912): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt /M.: Diesterweg Hoppenstedt, Gila/Widlok, Beate (2011): Mit Sinnen experimentieren – Sprache begreifen. Frühes Fremsprachenlernen mit dem CLIL-Ansatz. Einführung und Praxisbeispiel. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/2clil-fruehes-fremdsprachenlernen-2.pdf (Stand: 27.10.2020) Kalantzis, Mary/Cope, Bill (2008): New Learning: Elements of a Science of Education. Cambridge UK: Cambridge University Press Kalantzis, Mary/Cope, Bill (2013): Νέα Μάθηση. Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Kalantzis, Mary/Cope, Bill (2016): Learning by Design. Melbourne: Common Group (s.a. http://neamathisi.com/learning-by-design/lbd-principles (τελευταία πρόσβαση: 14.11.2020) Καραβά, Ευδοκία/Ζουγανέλη, Καίτη (2013): Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ ΞΓ. Σε: Δενδρινού, Βασιλική/Καραβά, Ευδοκία (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 35-39. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/files/rcel/texts/ODHGOS_TOMOS.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.11.2020) Καραβά, Ευδοκία/Ζουγανέλη, Καίτη (2013): Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση. Σε: Δενδρινού, Βασιλική/Καραβά, Ευδοκία (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 35-69. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/files/rcel/texts/ODHGOS_TOMOS.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.11.2020) Karagiannidou, Evangelia (2000): Deutsch als Fremdsprache für Griechen. Gesprochenes Deutsch als Kommunikationsmittel. Arbeiten zur Sprachanalyse, Bd. 35. Frankfurt/M., Berlin u.a.: Lang Karagiannidou, Evangelia (2005): Multikulturalität in Griechenland: Vorschläge für die Integration migranter SchülerInnen. In: Butulussi, Eleni/Karagiannidou, Evangelia/Zachu, Katerina (Hg.): Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. Thessaloniki: University Studio Press, 201-223 Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Σε: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42/2006, 23-41 (και σε https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6937/6966, τελευταία πρόσβαση 13.11.2020) Karagiannidou, Evangelia (2007): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 Karagiannidou, Evangelia (2013): Alphabetisierung im Unterricht Deutsch als 2. Fremdsprache nach Englisch: Analyse einer aufgezeichneten Unterrichtsstunde. In: KARAGIANNIDOU, Evange-lia/PAPADOPOULOU, Olga/SKOURTOU, Eleni (eds.): Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007. [Reihe "Linguistik International", Band 29]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 297-308 Karagiannidou, Evangelia/Kouptsidis, Caroline (1997): Καλημέρα – Griechisch für Anfänger. Lehrerhandreichungen. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Karagiannidou, Evangelia/Kouptsidis, Caroline (2012): Καλημέρα NEU – Griechisch für Anfänger. Lehrbuch mit 2 CDs. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Karagiannidou, Evangelia (in Druck): Ausbildung von Fremdsprachenlehrenden: Theorie und Praxis. Erprobungsfassung. Thessaloniki: Skript Didaktik III Kast, Bernd (1994): Lehrertraining durch Microteaching. In: Fremdsprache Deutsch. Sondernummer 1994, 59-65 Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins. Fernstudieneinheit 12. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Kelly, Michael/Grenfell, Michael/Allan, Rebecca/Kriza, Christine/McEvoy, William (2004): Europäisches Profil für die Aus- und Weiterbildung von Sprachlehrkräften: ein Referenzrahmen. University of Southampton. Southampton (unter: http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/language_teaching/language_teacher/profile_de.pdf, abgerufen am 14.11.2020, in Englisch: “European Profile for Language Teacher Education. A Frame of Reference” von Kelly, Michael/Grenfell, Michael unter: http://www.lang.soton.ac.uk/profile/report/MainReport.pdf) Klafki, Wolfgang (1962): Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung. In: Klafki, Wolfgang u.a. (Hg.) (1962): Didaktische Analyse. Hannover: schroedel Klafki, Wolfgang (1993): Lernen in Gruppen. Ein Prinzip demokratischer und humaner Bildung in allen Schulen. In: Gudjons, Herbert (Hg.): Handbuch Gruppenunterricht. Weinheim, Basel: Beltz, 54-71 Klafki, Wolfgang (20076): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Zeitgemäße kritisch-kon-struktive Didaktik. 6., neu ausgestattete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Kleppin, Karin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Klieme, Eckhard/Beck, Bärbel (Hrsg.) (2007): Sprachliche Kompetenzen. Konzepte und Messung. DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International). Weinheim u.a.: Beltz KMK (2004): Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004). Unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung.pdf (Stand: 13.11.2020) KMK (2008): Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 10.09.2015). Unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf (Stand: 13.11.2020) Kountoula, Irene (2018): Das Neue Rahmencurriculum für Fremdsprachen (GRCF) und seine praktische Umsetzung an griechischen öffentlichen Grundschulen. Masterarbeit. Patras: EAP (unter: https://edy.eap.gr/handle/repo/38568, Stand: 29.03.2020) Krumm, Hans-Jürgen (1973): Analyse und Training fremdsprachlichen Lehrverhaltens. Ansätze für die berufsbezogene und praxisnahe Ausbildung von Fremdsprachenlehrern. Weinheim und Basel: Beltz Krumm, Hans-Jürgen (1974): Fremdsprachenunterricht: Der Unterrichtsprozess als Kommunikations-situation. In: Unterrichtswissenschaft 11, 4, S. 30-38 Krumm, Hans-Jürgen (1988): Grammatik im kommunikativen Deutschunterricht. In: Dahl, J./Weis, B. (Hg.) (1988) Grammatik im Unterricht. München: Goethe-Institut, 5-44 Krumm, Hans-Jürgen (2010): Der Faktor „Lehren“ im Bedingungsgefüge des Deutschen als Fremdsprache-Unterrichts. (HSK-Artikel 101). In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin; New York: de Gruyter, 905-921 Krumm, Hans-Jürgen/Riemer, Claudia (2010): Ausbildung von Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. (HSK-Artikel 149). In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. Berlin; New York: de Gruyter, 1340-1351 Legutke, Michael/Schart, Michael (2012): Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. DLL 01. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Leisen, Josef (Hrsg.)(o.J.): Methoden-Handbuch Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) – Materialsammlung. In: https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/fuer-den-unterricht/integriertes-fach-und-sprachlernen/methodenhandbuch-dfu.html?L=0 (Stand: 06.11.2020) Lenger-Sidiropoulou, Renate: Kunstbilder im interkulturellen DaF-Unterricht. Zeitschrift Akzent. 2006. S. 30, auch unter: www.goethe.de/mmo/priv/1477528-Standard.pdf (aufgerufen am: 07.11.2020) Lundquist-Mog, Angelika/Widlok, Beate (2015): DaF für Kinder. DLL 08. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Macaire, Dominique/Hosch, Wolfram (1996): Bilder in der Landeskunde. Unter Mitarbeit von Herrad Meese. Fernstudieneinheit 11. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Meyer, Hilbert (1980) oder (199312): Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. Frankfurt/M.: Scriptor Meyer, Hilbert (1987a): Unterrichtsmethoden. Bd. I: Theorieband. Frankfurt/M.: Scriptor Meyer, Hilbert (1987b): Unterrichtsmethoden. Bd. II: Praxisband. Frankfurt/M.: Scriptor Multhaup, Uwe (1995): Psycholinguistik und fremdsprachliches Lernen. Von Lehrplänen zu Lernprozessen. Ismaning: Hueber Neuner, Gerhard/Hunfeld, Hans (1993): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Neuner, Gerhard (2003): Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik. In: HUFEISEN, Britta/NEUNER, Gerhard (Hg.): Mehrsprachigkeit – Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 13-34 (auch unter: http://archive.ecml.at/documents/pub112G2003.pdf) (Stand: 13.11.2020) Newby, David/Allan, Rebecca/Fenner, Anne-Brit/Jones, Barry/Komorowska, Hanna/Soghikyan, Kristine (2007): Europäisches Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung. Ein Instrument zur Reflexion (EPOSA). Graz: Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarats (unter: http://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_D_internet.pdf, abgerufen am 19.03.2016, in Englisch: “European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for language teacher education” unter: http://archive.ecml.at/mtp2/fte/pdf/C3_Epostl_E.pdf) (Stand: 13.11.2020) North, B./Mateva, G./Rossner, R. (2013): European Profiling Grid. A user guide (EPG). Online: http://egrid.epg-project.eu/sites/default/files/files/EGRID-Guide-EN-web.pdf (last access: 14.02.2020) Παπαδοπούλου, Χάρις-Όλγα (2007): Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας/ Θεσσαλονίκη : Σταμούλης Papadopoulou, Charis-Olga (2015): The Use of the Learning Portfolio in Foreign Language Teacher Education. The Promotion of Learner Autonomy. Hamburg: Dr. Kovač Peterßen, Wilhelm H. (19967): Handbuch Unterrichtsplanung. 7. überarb. u. erw. Aufl. München: Ehrenwirth Piepho, Hans-Eberhard (19953): Sozialformen: Überblick. In: K.-R. Bausch/H. Christ/H.-J. Krumm (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 3. überarbeitete und erweiterte Aufl. Tübingen, Basel: Francke, 201-204 Rampillon, Ute (1985): Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. München: Hueber Rampillon, Ute (1995): Lernen leichter machen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber Rehbein, Jochen (1977: 137-148 & 189-194): Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. Stuttgart: Metzler Rösler, Dietmar/Würffel, Nicola (2014): Lernmaterialien und Medien. DLL 05. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Röttger, Evelyn (2004): Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Das Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Griechenland. Hamburg: Verlag Dr. Kovač Schmid-Schönbein, Gisela (1998): Anfangsunterricht. In: Timm, Johannes-Peter (Hg.): Englisch lernen und lehren. Berlin: Cornelsen, 110-126 Schratz, Heide (2006): Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20. Unter Mitarbeit von Jenkins, Eva-Maria/Neuf-Münkel, Gabriele/Roland, Regine. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Schulz, Reinhard (1988): Die Fertigkeit Hören/Verstehen im Fremdsprachenunterricht. In: Der fremdsprachliche Unterricht 88/1988, 4-7 Schwerdtfeger, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit 29. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Schwerdtfeger, Inge Ch. (20034): Gruppenunterricht und Partnerarbeit. K.-R. Bausch/H. Christ/H.-J. Krumm (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4. völlig neu bearbeitete Aufl. Tübingen, Basel: Francke, 254-257 Solmecke, Gert (1992): Ohne Hören kein Sprechen. Bedeutung und Entwicklung des Hörverstehens im Deutschunterricht. In: Fremdsprache Deutsch 7, November 1992, 4-11 Stangl, Werner (2020a). Die Immersionsmethode beim Fremdsprachenerwerb. Werner Stangls Pädagogik News. In: https://paedagogik-news.stangl.eu/die-immersionsmethode-beim-fremdsprachenerwerb/ (Stand: 27.10.2020) Stangl, Werner (2020b): Scuffolding. https://lexikon.stangl.eu/13399/scaffolding/ (Stand: 08.11.2020) Stationenlernen (o.J.): Beschreibung, Begründung, Darstellung, Beispiele. Unter: http://methodenpool.uni-koeln.de/stationenlernen/stationenlernen_kurzbeschreibung.html (abgerufen am 13.11.2020) Storch, Günther (1999): Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. München: Wilhelm Fink Trim, John/North, Brian/Coste, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. In Zusammenarbeit mit Joseph Sheils. Übersetzung des „Common European Framework of Reference“ von Jürgen Quertz in Zusammenarbeit mit Raimund Schieß und Ulrike Sköries sowie Günther Schneider (Skalen). Berlin, München: Klett-Langenscheidt (auch unter: http://student.unifr.ch/pluriling/assets/files/Referenzrahmen2001.pdf, Stand: 13.11.2020) Vollmer, Helmut Johannes (2010): Kompetenzforschung in den Fremdsprachendidaktiken. Ein Überblick. In: Aguado, Karin/Schramm, Karen/Vollmer, Helmut Johannes (Hrsg.) (2010): Fremdsprachliches Handeln beobachten, messen, evaluieren. Neue methodische Ansätze der Kompetenzforschung und der Videographie. (Kolloquium Fremdsprachenunterricht, Band 37). Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 29-64 Wagner, Angelika C. (19822b): Konflikte in Gruppen und Lösungsstrategien. In: A. C. Wagner (Hg.) (19822a): Schülerzentrierter Unterricht. Unter Mitwirkung von Margarete de Lacasse. 2. neubearbeitete Auflage. München u.a.: Urban & Schwarzenberg, 108-123 Weigmann, Jürgen (1992): Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber Westhoff, Gerard (1987): Didaktik des Leseverstehens. Strategien des voraussagenden Lesens mit Übungsprogrammen. Ismaning: Hueber Westhoff, Gerard (1997): Fertigkeit Lesen. Fernstudieneinheit 17. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Wicke, Rainer E. (2004): Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber Wicke, Rainer E. (2006): „Stationenlernen – Was ist das eigentlich?“. In: Lernen an Stationen. Fremdsprache Deutsch 35, 5-13 Wicke, Rainer E. (2006a): Ein Baum ist wie ein Traum. Sechs Stationen zum Thema Der Baum. In: Lernen an Stationen. Fremdsprache Deutsch 35, 14-22 Wicke, Rainer E. (2012): Aufgabenorientiertes und projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht: Genese und Entwicklung. München: iudicium Wicke, Rainer E. (2013): Fächerübergreifender Deutsch-als-Fremdspracheunterricht als Brücke zum deutschsprachigen CLIL. Praxisnahe Hinweise und Vorschläge für Lehrerbildung und Unterrichtsgestaltung mit besonderem Bezug zu (Deutschen) Schulen im Ausland. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 18/2 Oktober 2013 file:///E:/user/Documents/Bibliografie/CLIL/Wicke%20CLIL%20in%20ZIF%202_2013.pdf (Stand: 02.10.2020) Witte, Arnd/Harden, Theo (2010): Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin im Unterricht des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache. (HSK-Artikel 148). In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. Berlin; New York: de Gruyter, 1324-1340 Wolff, Dieter (2002): Fremdsprachenlernen als Konstruktion. Grundlagen für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik. Frankfurt/M. u.a.: Lang Ziebell, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit 32. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Ziebell, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit 32. Videokassette. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Χατζηδήμου, Δημήτρης (1998): Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη Χατζηδήμου, Δημήτρης/Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος (2014): Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Ζεφύρι: Διάδραση
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-06-2021