ΣΥΝΤΑΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΤΑΞΗ / SYNTAX
Τίτλος στα ΓερμανικάSyntax
ΚωδικόςΑΚ0223
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014192

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΤΑΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186710
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ302 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μάθημα σεμιναριακού τύπου, προαπαιτούμενο: Γλωσσολογία ΙΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: • διακρίνουν και να επιχειρηματολογούν σε σχέση με τις (μη)γραμματικές και (μη) αποδεκτές προτάσεις • αναγνωρίζουν και να επιχειρηματολογούν σε σχέση με τις λεξικές, φραστικές και τις λειτουργικές κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά τους • περιγράφουν και να αναλύουν τη δομή της γερμανικής πρότασης με όρους συντακτικής ανάλυσης • συνδέουν τα γλωσσικά δεδομένα με τη γλωσσολογική θεωρία • συνδέουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν με την πράξη, εφαρμόζοντάς τες στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση των βασικών αρχών του μαθήματος Γλωσσολογία ΙΙΙ. Με βάση τη γερμανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες της οικογένειας των γερμανικών γλωσσών καθώς και με την ελληνική, θα μας απασχολήσουν τα παρακάτω θέματα, μεταξύ άλλων: (α) η σχέση γραμματικότητας και αποδεκτότητας, (β) οι λεξικές, οι φραστικές και οι λειτουργικές κατηγορίες, (γ) η θεωρία του Χ-Τονούμενου, (δ) οι μετασχηματιστικοί κανόνες, (ε) η δομή της πρότασης στη γερμανική γλώσσα, όπως λ.χ. η θέση του ρήματος. Αξιολόγηση: Παράλληλα με την τακτική και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, προφορική παρουσίαση με λεπτομερές φυλλάδιο και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Προϋπόθεση: το υποχρεωτικό μάθημα Γλωσσολογία ΙΙΙ (Mορφολογία - Σύνταξη).
Λέξεις Κλειδιά
Σύνταξη, μέρη του λόγου, θεωρία Χ' τονούμενο, προσαρτήματα, συμπληρώματα, το ρήμα στη 2η θέση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Άσκηση Πεδίου160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,6
Εκπόνηση μελέτης (project)371,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Συμμετοχή 10% (ασκήσεις στο σπίτι, ενεργή συμμετοχή στο μάθημα) 2. Πρότζεκτ με προφορική παρουσίαση 30% 3. Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altmann, Hans & Suzan Hahenmann (2005): Syntax fürs Examen. Linguistik fürs Examen. 2. überarbeitete Aufl. Bd. 1. Westdeutscher Verlag: Opladen. Borsley, Robert D. (1991): Syntax-Theorie. Ein zusammengefasster Zugang. Deutsche Bearbeitung Peter Suchsland. Niemeyer: Tübingen. 1997. Brandt, Patrick et al. (1999): Sprachwissenschaft: Ein roter Faden für das Studium. Köln, Weimar, Wien: Böhlau. Dürscheid, Christa (2000): Syntax: Grundlagen und Theorien. Opladen: Westdeuscher Verlag. Ernst, Peter (1999): Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft. Präsens: Wien. Fanselow, Gisbert & Sascha W. Felix (1989): Sprachtheorie 2. Die Rektions-und bindungstheorie. Eine Einführung in die Generative Grammatik. B. 1.UTB Francke: Tübingen. Fries, Norbert (2005): Fries on CD. Vorträge und Vorlesungen 2002-2004. Grewendorf, Günter, Hamm, Fritz & Sternefeld, Wolfgang (1983): Sprachliches Wissen. 3. Aufl. Suhrkamp: Frankfurt. Klenk, Ursula (2003): Generative Syntax. Gunter Narr. Tübingen. Meibauer, Jörg et al (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Metzler: Stuttgart. Radford, Andrew et al. (1999): Linguistics: An Introduction. Cambridge University Press. Ramers, Karl Heinz (2007): Einführung in die Syntax. UTB Fink: Paderborn. Wöllstein-Leisten Angelika, Axel Heilmann, Peter Stephan & Sten Vikner (1997): Deutsche Satzstruktur: Grundlagen der syntaktischen Analyse. Stauffenburg: Tübingen. Grammatiken Helbig, Gerhard & Joachim, Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig: Langenscheidt. Duden-Grammatik (2005): Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 7. Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut. Eisenberg, Peter (1994): Grundriß der deutschen Grammatik. 3. Aufl. Stuttgart, Weimar: Metzler. IdS- Grammatik (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Zifonun, G, Hoffmann, L. Strecker, B. u.a. 3 Bde. Berlin: de Gruyter.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-12-2021