Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / DICTIONARY TRAINING IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
Τίτλος στα ΓερμανικάWörterbuchdidaktik in der Primar- und Sekundarstufe
ΚωδικόςΑΚ0228
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014634

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186713
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα: • γνωρίζουν τις αρχές της διδακτικής του λεξικού • είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους το λεξικό ως γλωσσικό-παιδαγωγικό εργαλείο, εφαρμόζοντας στην πράξη τη σχετική θεωρία • γνωρίζουν τα ποικίλα είδη λεξικών και θα διακρίνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους • προωθούν στη διδασκαλία τους την ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης του λεξικού, με στόχο την αυτόνομη μάθηση των μαθητών/τριών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του σεμιναριακού αυτού μαθήματος επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν το λεξικό ως γλωσσικό και διδακτικό/μαθησιακό εργαλείο και να έρθουν σε επαφή με τη διδακτική του λεξικού ως κλάδο της Διδακτικής. Υπό αυτό το πρίσμα αναλύονται οι αρχές που διέπουν τη διδακτική του λεξικού και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία της χρήσης του λεξικού, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στην αξιοποίηση του λεξικού στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και εξοικειώνονται με στρατηγικές χρήσης του λεξικού στα γλωσσικά μαθήματα, με έμφαση στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Γι’ αυτόν τον σκοπό παρουσιάζονται διάφορα είδη λεξικών και αναλύονται οι ποικίλες δεξιότητες χρήσης του λεξικού, τις οποίες οι φοιτητές/τριες καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη ως χρήστες/τριες λεξικών και ως διδάσκοντες/ουσες της Γερμανικής. Μέσα από τη γνωριμία με το λεξικό ως διδακτικό εργαλείο και τις προτάσεις ενσωμάτωσης του λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, οι οποίες προκύπτουν εν μέρει και από τους/τις φοιτητές/τριες, γίνεται προσπάθεια οι συμμετέχοντες/ουσες να καταστούν συνειδητοποιημένοι χρήστες/τριες του λεξικού και να είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν ως διδάσκοντες/ουσες με γνώμονα τη γλωσσική καλλιέργεια και τη μαθησιακή αυτονόμηση των μαθητών/τριών τους. Προσωρινό διάγραμμα μαθήματος: 1. Sitzung: Kennenlernen, Erwartungen, Organisation (Ziele und Inhalt des Seminars, Bewertung & Evaluationskriterien) 2. Sitzung: Einführung in die Thematik 3. Sitzung: Lexikografie und Wörterbuchforschung 4. Sitzung: Begriffliche Klärungen 5. Sitzung: Wörterbuchtypologie / Elektronische Wörterbücher 6. Sitzung: Warum die Wörterbuchbenutzung lehren und lernen? 7. Sitzung: Wörterbuchdidaktik: Ziele und Prinzipien 8. Sitzung: Modelle der Wörterbuchbenutzung 9. Sitzung: Arbeit mit dem Wörterbuch: Beispiele 10. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) 11. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) 12. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) 13. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) & Evaluation des Seminars
Λέξεις Κλειδιά
διδακτική των γλωσσών, λεξικό, χρήση του λεξικού, διδακτική του λεξικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα παρακάτω μέρη, που συνυπολογίζονται: • παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο (20% του βαθμού) • προτάσεις ενσωμάτωσης του λεξικού στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας με τον σχεδιασμό σχετικών ασκήσεων/δραστηριοτήτων – σύντομη ομαδική γραπτή εργασία (30% του βαθμού) • γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50% του βαθμού) Πρέπει να έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο βαθμός πέντε (5) σε κάθε μέρος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χατζηδήμου, Κ. & Παπαδοπούλου, Χ.-Ό. (2018). Το λεξικό στη διδακτική των γλωσσών. Το παράδειγμα της Γερμανικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beattie, N. (1973). Teaching dictionary use. Modern Languages, 54(4), 161-168. Béjoint, H. (1989). The Teaching of Dictionary Use: Present State and Future Tasks. In: F.J. Hausmann, O. Reichmann, H.E. Wiegand & L. Zgusta (Hrsg.), Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie (S. 208-215). Berlin/New York: de Gruyter. Campoy-Cubillo, M. C. (2015). Assessing dictionary skills. Lexicography ASIALEX (2015), 2, 119-141. Chatzidimou, K. (2014). Prospective Foreign Language Teachers in Greece as Dictionary Users: An Empirical Survey. US- China Education Review A & B, 4(3), 151-163. Chatzidimou, K. & Papadopoulou, Ch.-O. (2017). Paper dictionaries vs. electronic dictionaries in German language teaching: an investigation in Greek primary and secondary education. 10th International Conference ICT for Language Learning (pp. 343-348). Padova: libreriauniversitaria.it. Chen, Y. (2010). Dictionary use and EFL learning. A contrastive study of pocket electronic dictionaries and paper dictionaries. International Journal of Lexicography, 23(3), 275-306. Chen, Y. (2012). Dictionary use and vocabulary learning in the context of reading. International Journal of Lexicography, 25(2), 216-247. Chi, M.L. (2003). Teaching dictionary skills in the classroom. In R.R.K. Hartmann (Ed.), Lexicography: Critical Concepts. Volume I. Dictionaries, Compilers, Critics and Users – Part 3: User Perspectives (pp. 365-369). London/New York: Routledge. Engelberg, S. & Lemnitzer, L. (2004). Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Zweite Auflage. Tübingen: Stauffenburg. Fuertes-Olivera, P. A. & Bergenholtz, H. (eds.) (2011). e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. New York: Bloomsbury. Hartmann, R.R.K. (2015). Διδάσκοντας και Ερευνώντας τη Λεξικογραφία. Μετάφραση – επιμέλεια Κ. Χατζηδήμου. Β΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Hulstijn, J. H. & Atkins, B.T.S. (1998). Empirical research on dictionary use in foreign-language learning: survey and discussion. In: B.T. Sue Atkins (ed.), Using Dictionaries. Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators (pp. 7-19). Tübingen: Max Niemeyer. Kühn, P. (1987). Mit dem Wörterbuch arbeiten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Wörterbuchbenutzung. Bonn-Bad Godesberg: Dürrsche Buchhandlung. Kühn, P. (1998). Positionen und Perspektiven der Wörterbuchdidaktik und Wörterbucharbeit im Deutschen. Lexicographica, 14, 1-13. Lew, R. (2011). Studies in dictionary use: resent developments. International Journal of Lexicography, 24(1), 1-4. Lew, R. & Galas, K. (2008). Can Dictionary Skills Be Taught? The Effectiveness of Lexicographic Training for Primary-School-Level Polish Learners of English. In: E. Bernal & J. DeCesaris (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (pp. 1273-1285). Universitat Pompeu Fabra. Lew, R. & de Schryver, G.-M. (2014). Dictionary users in the digital revolution. International Journal of Lexicography, 27(4), 341-359. Martin, E. (2008). Dictionary use in foreign language writing exams: impact and implications. Amsterdam [u.a.]: Benjamins. Müller, W.(1998). Möglichkeiten und Perspektiven für die Arbeit mit Synonymiken und Antonymiken. Lexicographica, 14, 54-67. Nesi, H. (2013). Researching Users and Uses of Dictionaries. In: H. Jackson (ed.), The Bloomsbury Companion to Lexicography. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury. McKean, E. (2000). Dictionary Activities in the Elementary Classroom: News For Lexicographers. Dictionaries, 21, 81-89. Runte, M. (2015). Lernerlexikographie und Wortschatzerwerb (Lexicographica Series Maior, Band 150). Berlin/New York: de Gruyter. Schneider, K. (1993). Wörterbucharbeit als Lernprozeß. In: W. Börner & K. Vogel (Hrsg.), Wortschatz und Fremdsprachenerwerb (S. 87-109). Bochum: AKS. Tarp, S. (2011). Pedagogical Lexicography: Towards a New and Strict Typology Corresponding to the Present State-of-the- Art. Lexikos, 21, 217-231. Tono, Y. (2001). Research on Dictionary Use in the Context of Foreign Language Learning. Focus on Reading Comprehension. Tübingen: Niemeyer. Wiegand, H. E. (1998). Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. 1. Teilband. Berlin/New York: de Gruyter. Wingate, U. (2004). Dictionary use – The need to teach strategies. Language Learning Journal, 29(1), 5-11. Zöfgen, E. (1985). Zur Einführung: Wörterbuchdidaktik in Theorie und Praxis. In: E. Zöfgen (Hrsg.), Wörterbücher und ihre Didaktik (Themenheft). Bielefelder Beiträge zur Sprachlehrforschung, 14(1/2), 3-9. Ευθυμίου, Α. (2013). Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο δημοτικό σχολείο. Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Επίκεντρο. Μάντζαρη, Ε. (2011). Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης. Διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Χατζηδήμου, Κ. (2007). Διδακτική του λεξικού. Στο: Π. Ξωχέλλης (επιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής (σσ. 155-157). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου, Κ. (2008). Παιδαγωγικές και διδακτικές σκέψεις για την αποτελεσματική χρήση του λεξικού στη γλωσσική διδασκαλία. Νέα Παιδεία, 126, 109-122. Χατζηδήμου, Κ. (2011). Η διεπιστημονικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του λεξικού στη γλωσσική διδασκαλία. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.), Εκπαίδευση – Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη (σσ. 686-696). Αθήνα: Πεδίο. Χατζηδήμου, Κ. (2015). Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Β΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-09-2021