ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / METHODS AND PRINCIPLES OF TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Τίτλος στα ΓερμανικάUnterrichtsmethoden und -prinzipien im DaF-Unterricht
ΚωδικόςΑΚ0229
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014636

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 53
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186715
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα: • γνωρίζουν τις μεθόδους και προσεγγίσεις που έχουν εμφανιστεί στην ιστορία της διδακτικής των γλωσσών • αναγνωρίζουν στοιχεία των διάφορων μεθόδων και προσεγγίσεων και θα διακρίνουν τις αρχές που διέπουν ένα διδακτικό εγχειρίδιο βάσει του περιεχομένου, των κειμένων, των ασκήσεων/δραστηριοτήτων του κ.ά. • είναι σε θέση να διακρίνουν και να εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους σύγχρονες αρχές διδασκαλίας και μάθησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι κύριες μέθοδοι στην ιστορία της διδακτικής των γλωσσών, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θεωρίες μάθησης στις οποίες βασίζονται και με την εκάστοτε κυρίαρχη αντίληψη για τη φύση της γλώσσας (μέθοδος της γραμματικής-μετάφρασης, άμεση μέθοδος, ακουστικο-προφορική/γλωσσική και οπτικο-ακουστική μέθοδος, μεσολαβητική μέθοδος, δομιστική προσέγγιση, επικοινωνιακή προσέγγιση και διαπολιτισμική προσέγγιση). Αναλύονται βασικές έννοιες της διδακτικής των γλωσσών, όπως είναι οι όροι «μέθοδος», «προσέγγιση» και «αρχή διδασκαλίας/μάθησης», και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση του σύγχρονου κυρίαρχου τοπίου στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Επιδιώκεται έτσι οι φοιτητές/τριες να μάθουν να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές διδασκαλίας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και να τις εφαρμόζουν στην πράξη. Βασικό στοιχείο του μαθήματος είναι η ενεργητική εμπλοκή των φοιτητών/τριών στην πραγμάτευση του αντικειμένου μέσω ποικίλων εφαρμογών και ασκήσεων (ενδεικτικά: ανίχνευση της διδακτικής-μεθοδολογικής θεωρητικής σύλληψης διδακτικών βιβλίων της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και των ασκήσεων που περιλαμβάνουν, παραγωγή σχεδίων μαθημάτων ή/και δραστηριοτήτων διαμορφωτικής και εναλλακτικής αξιολόγησης κ.ά.). Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται θέματα που αφορούν τη διδακτική των γλωσσών, όπως τα ζητήματα της αξιολόγησης και της πιστοποίησης, τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και η κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων που γίνεται στο πλαίσιο αυτού. Έχοντας ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τις γλωσσοδιδακτικές μεθόδους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αλλά και να παράγουν διάφορα είδη μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλικών. Προσωρινό διάγραμμα μαθήματος: 1. Sitzung: Kennenlernen, Erwartungen, Organisation (Ziele und Inhalt des Seminars, Bewertung & Evaluationskriterien) 2. Sitzung: Einführung in die Thematik 3. Sitzung: Faktoren, die auf die Ausbildung von Lehr- und Lernmethoden Einfluss haben 4. Sitzung: pädagogische/didaktische Begriffe 5. Sitzung: Unterrichtsprinzipien 6. Sitzung: Methoden in der Geschichte des FSU – GÜM 7. Sitzung: Methoden in der Geschichte des FSU – direkte Methode, audiolinguale Methode 8. Sitzung: Methoden in der Geschichte des FSU – audiovisuelle Methode, vermittelnde Methode 9. Sitzung: kommunikativer Ansatz 10. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) 11. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) 12. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) 13. Sitzung: TN-Präsentationen (Gruppenarbeit) & Evaluation des Seminars
Λέξεις Κλειδιά
διδακτική των ξένων γλωσσών, μέθοδοι διδασκαλίας, διδακτικές αρχές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα παρακάτω μέρη, που συνυπολογίζονται: • παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο (20% του βαθμού) • σύντομη ομαδική γραπτή εργασία (30% του βαθμού) • γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50% του βαθμού) Πρέπει να έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο βαθμός πέντε (5) σε κάθε μέρος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2011). Deutschunterricht planen. Neu. Berlin [u.a.]: Langenscheidt. Dahlhaus, Barbara (1994). Fertigkeit Hören. Berlin [u.a.]: Langenscheidt. Ende, Karin/Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin/Mohr, Imke (2013). Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. München: Klett-Langenscheidt. Funk, Hermann/Koenig, Michael (1991). Grammatik lehren und lernen. Berlin [u.a.]: Langenscheidt. Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Skiba, Dirk/Spaniel-Weise, Dorothea/Wicke, Rainer E. (2014). Aufgaben, Übungen, Interaktion. München: Klett-Langenscheidt. Gudjons, Herbert (2007). Frontalunterricht – neu entdeckt. Integration in offene Unterrichtsformen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Henrici, Gert/Riemer, Claudia (Hrsg.) (2001). Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren. Karagiannidou, Evangelia (2007). In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. Zielsprache Deutsch, 33(1), 71-93. Meyer, Hilbert (2008). Was ist guter Unterricht. Berlin: Cornelsen Scriptor. Papadopoulou, Charis-Olga (2015). The Use of the Learning Portfolio in Foreign Language Teacher Education. The Promotion of Learner Autonomy. Hamburg: Dr. Kovač. Petersen, Jörg/Sommer, Hartmut (1999). Die Lehrerfrage im Unterricht. Donauwörth: Auer. Rösler, Dietmar/Würffel, Nicola (2014). Lernmaterialien und Medien. München: Klett-Langenscheidt. Schart, Michael/Legutke, Michael (2012). Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. München: Klett-Langenscheidt. Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2006). Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 23-41. Παπαδοπούλου, Χάρις-Όλγα (2007). Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης. Χατζηδήμου, Δημήτρης/Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος (2014). Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση. Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος/Σταμοβλάσης, Δημήτριος (2014). Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική της γλώσσας. Εφαρμογή των αρχών της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας στο ερευνητικό πεδίο της διδακτικής της γλώσσας. Αθήνα: Διάδραση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-09-2021