ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ / LITERARY MOVEMENTS OF MODERNITY
Τίτλος στα ΓερμανικάLiterarische Strömungen der Neuzeit
ΚωδικόςΛΟΓ304
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011754

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 143
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186723
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια εποπτεία των βασικών «σταθμών» της νεωτερικότητας. Θα έχουν γνωρίσει βασικούς εκπροσώπους και αντιπροσωπευτικά έργα και τις αισθητικές αντιλήψεις που κυριαρχούν στο εκάστοτε ρεύμα. Θα έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κινημάτων στα εκάστοτε λογοτεχνικά και εικαστικά έργα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα συνδυάζει την Ιστορία της λογοτεχνίας με την Ιστορία των Ιδεών εστιάζοντας σε βασικούς «σταθμούς» της νεωτερικής εποχής. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τα κινήματα του Διαφωτισμού, του Κλασσικισμού, του Ρομαντισμού, του Ρεαλισμού και του Μοντερνισμού. Θα εξετάσουμε λογοτεχνικά και εικαστικά παραδείγματα, εντάσσοντάς τα στα εκάστοτε φιλοσοφικά και αισθητικά συμφραζόμενα. 1) Einführung 2) Aufklärung I 3) Aufklärung II 4) Sturm und Drang 5) Weimarer Klassik 6) Romantik I 7) Romantik II 8) Vormärz 9) Realismus 10) Naturalismus 11) Moderne I 12) Moderne II 13) Abschlusssitzung
Λέξεις Κλειδιά
Νεωτερικότητα, Διαφωτισμός, Κλασσικισμός, του Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Μοντερνισμός, Ιστορία λογοτεχνίας, Ιστορία Ιδεών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
LITERATUR Best, Otto F. / Schmitt, Hans-Jürgen: Die deutsche Literatur in Text und Darstellung. Stuttgart: Reclam 2003. Beutin, Wolfgang / Ehlert, Klaus / Emmerich, Wolfgang / Kanz, Christine / Lutz, Bernd / Meid, Volker / Opitz, Michael / Opitz-Wiemers, Carola / Schnell, Ralph / Stein, Peter / Stephan, Inge: Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart; Weimar: Metzler 2001. Madsen, Rainer: Geschichte der deutschen Literatur in Beispielen. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1999. Metzler Autoren Lexikon: Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler 1986. Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon: Literatur und Kulturtheorie. Stuttgart; Weimar: Metzler 2004. Parry, Christoph: Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte. Ismaning: Hueber 1993. Piereth, Wolfgang (Hrsg.): Das 19. Jahrhundert. Ein Lesebuch zur deutschen Geschichte 1815-1918. München: Beck 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2021