ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: FRIEDRICH DUERRENMATT

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: FRIEDRICH DUERRENMATT / AUTHORS: FRIEDRICH DUERRENMATT
Τίτλος στα ΓερμανικάAutor: Friedrich Dürrenmatt
ΚωδικόςΒΚ0275
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020302

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: FRIEDRICH DUERRENMATT
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186733
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος Το μάθημα α) θα παρουσιάσει το έργο του Ελβετού συγγραφέα Friedrich Duerrenmatt, β) θα βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να εντάξει το έργο του στην μεταπολεμική γερμανόφωνη λογοτεχνία, γ) θα δώσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια τα απαραίτητα εργαλεία και τις βασικές μεθόδους για την ανάλυση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων, δ) θα βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να αναλύσει και να ερμηνεύσει το λογοτεχνικό έργο του συγγραφέα, ε) θα βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να αναλύσει και να ερμηνεύσει ανάλογα λογοτεχνικά κείμενα άλλων συγγραφέων της εποχής, ζ) θα βοηθήσει στην εξάσκηση της κατανόησης και της παραγωγής λόγου στη γερμανική γλώσσα μέσα από τη θεματική. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν α) να αναγνωρίσουν το λογοτεχνικό έργο του Ελβετού συγγραφέα Friedrich Duerrenmatt και να το εντάξουν στην ιστορική και πολιτισμική του διάσταση, β) να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα λογοτεχνικά κείμενα του συγγραφέα, γ) να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα λογοτεχνικά κείμενα άλλων συγγραφέων, δ) να συντάξουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους επάνω σε μια επιλεγμένη θεματική περιοχή και να τα παρουσιάσουνε.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περίληψη Το μάθημα παρουσιάζει τον Ελβετό συγγραφέα Friedrich Duerrenmatt και το έργο του. Εστιάζει στην ανάλυση και ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων, όπως τα εξής έργα: Τα διηγήματα Der Hund, der Tunnel, die Panne και Grieche sucht Griechin (Prosakomödie), τα αστυνομικά έργα Der Richter und sein Henker, Der Verdacht, Das Versprechen και τα δραματικά έργα Der Besuch der alten Dame και Die Physiker. Διάγραμμα μαθήματος 1. Organisation (Themenverteilung der Referate, Anfertigung der Hausarbeit) 2. Einführung in Leben u. Werk 3. Grundlagen zur Textanalyse und Textinterpretation 4. Beispielhafte Textanalyse und Interpretationsansatz Erzählungen 5. Der Hund, der Tunnel, die Panne 6. Grieche sucht Griechin (Prosakomödie) Kriminalromane 7. Der Richter und sein Henker 8. Der Verdacht 9. Das Versprechen Dramen 10. Der Besuch der alten Dame 11. Die Physiker Exkurs: Verfilmungen 12. Die beiden Verfilmungen zu: Das Versprechen – ein Vergleich 13. Abschlusssitzung
Λέξεις Κλειδιά
Ελβετός συγγραφέας, μεταπολεμική περιόδου, ανάλυση ερμηνεία λογοτεχνικού κειμένου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τρόπος εξέτασης (ΒΚ0275): Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, σύντομή παρουσίαση ενός λογοτεχνικού έργου (PPT) και προφορική εξέταση. Ο τελικός βαθμός αποτελείται από τον βαθμό της παρουσίασης και τον βαθμό στις προφορικές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία / Bibliographie Primärliteratur Dürrenmatt, Friedrich: Der Richter und sein Henker. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1996 Dürrenmatt, Friedrich: Der Verdacht. Zürich: Diogenes 1995. Dürrenmatt, Friedrich: Der Hund, der Tunnel, die Panne. Zürich: Diogenes 1998. Dürrenmatt, Friedrich: Das Versprechen. Requiem auf den Kriminalroman. München: dtv 2002. Dürrenmatt, Friedrich: Der Besuch der alten Dame. Eine tragische Komödie. Neufassung 1980. Zürich: Diogenes 1998. Dürrenmatt, Friedrich: Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten. Neufassung 1980. Zürich: Diogenes 1996. Sekundärliteratur Bänziger, Hans (1976): Die Gerichte und das Gericht von Alfredo Traps in einer ländlichen Villa. In: Knapp 1976: 218-232. Bollinger, Luis u. Buchmüller, Ernst (1996) : play DÜRRENMATT. Ein Lese- und Bilderbuch. Zürich. Brock-Sulzer, Elisabeth (1986): Friedrich Dürrenmatt. Stationen seines Werks. Zürich. Haberkamm, Klaus (1977): Die alte Dame in Andorra. Zwei Schweizer Parabeln des nationalsozialistischen Antisemitismus. In: Wagener, Hans (Hg.): Gegenwartsliteratur und Drittes Reich. Stuttgart: 95-110. Helbling, Robert (1976): Groteskes und Absurdes – Paradoxie und Ideologie. Versuch einer Bilanz. In: Knapp 1976: 233-256. Knapp, Gerhard (Hg.) (1976): Friedrich Dürrenmatt. Studien zu seinem Werk. Heidelberg. Knapp, Gerhard (1993): Friedrich Dürrenmatt. Stuttgart, Weimar. Lindner, Theo (1996): Friedrich Dürrenmatt. Das Versprechen. Kommentare, Diskussionsaspekte und Anregungen für produktionsorientiertes Lesen. Hollfeld. Matzkowski, Bernd (2005): Erläuterungen zu Friedrich Dürrenmatt. Der Verdacht. Hollfeld: Bange. Nusser, Peter (1992): Der Kriminalroman. Stuttgart: Metzler. Pasche, Wolfgang (1997): Interpretationshilfen. Friedrich Dürrenmatts Kriminalromane. Der Richter und sein Henker. Der Verdacht. Die Panne. Das Versprechen. Stuttgart, München, Düsseldorf, Leipzig. Pelster, Theodor (2006): Friedrich Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker. Stuttgart: Reclam. Seifert, Walter (1988): Friedrich Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker. München.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2021