ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ HOMO FABER ΤΟΥ MAX FRISCH: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ HOMO FABER ΤΟΥ MAX FRISCH: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ / READINGS: THE NOVEL HOMO FABER BY MAX FRISCH: CLOSE TEADING
Τίτλος στα ΓερμανικάSTREIFZÜGE: DER ROMAN HOMO FABER VON MAX FRISCH: CLOSE READING
ΚωδικόςΕΠ0552
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020310

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 133
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ HOMO FABER ΤΟΥ MAX FRISCH: ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186751
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος Το μάθημα α) θα παρουσιάσει το μυθιστόρημα Homo Faber του Ελβετού συγγραφέα Max Frisch, β) θα βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να εντάξει το έργο στην μεταπολεμική γερμανόφωνη λογοτεχνία, γ) θα δώσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια τα απαραίτητα εργαλεία και τις βασικές μεθόδους για την ανάλυση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων, δ) θα βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να αναλύσει και να ερμηνεύσει το λογοτεχνικό έργο του συγγραφέα εις βάθος, ε) θα βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να αναλύσει και να ερμηνεύσει ανάλογα λογοτεχνικά κείμενα άλλων συγγραφέων, ζ) θα βοηθήσει στην εξάσκηση της κατανόησης και της παραγωγής λόγου στη γερμανική γλώσσα στα πλαίσια της επιστημονικής θεματικής. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν α) να αναλύσουν και β) να ερμηνεύσουν το μυθιστόρημα Homo Faber του Ελβετού συγγραφέα Max Frisch, γ) να αναλύσουν και δ) να ερμηνεύσουν τα λογοτεχνικά κείμενα άλλων συγγραφέων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περίληψη Το μάθημα εστιάζει στο μυθιστόρημα Homo Faber του Ελβετού συγγραφέα Max Frisch. Επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου με τη μέθοδο ενός close reading. Σε αυτό το πλαίσιο θα ασχοληθούμε σε ένα πρώτο βήμα με τα εργαλεία της κειμενικής ανάλυσης, σε ένα δεύτερο βήμα θα εμβαθύνουμε σε επίπεδο ερμηνείας συμπεριλαμβάνοντας και θεωρητικά κείμενα της ψυχανάλυσης και της φιλοσοφίας. Διάγραμμα μαθήματος 1. Organisation (Themenverteilung der Referate) 2. Kurze Einführung in Leben u. Werk / Grundlagen zur Textanalyse und Textinterpretation 3. Close Reading I (Seiten 1-30) 4. Close Reading II (Seiten 30-60) 5. Close Reading III (Seiten 60-90) 6. Close Reading IV (Seiten 90-120) 7. Close Reading V (Seiten 120-150) 8. Close Reading VI (Seiten 150-180) 9. Close Reading VII (Seiten 180-Ende) 10. Interpretationsansätze I (Struktur von Zeit und Raum / Personenkonstellation / Motive) 11. Interpretationsansätze II (Die Entwicklung Homo Fabers) 12. Interpretationsansätze III (Kritische Theorie und Psychoanalyse) 13. Abschlusssitzung
Λέξεις Κλειδιά
Ελβετός συγγραφέας, μεταπολεμική περιόδου, ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου, ερμηνεία λογοτεχνικού κειμένου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα και μικρές εργασίες (συμμετοχή σε ομάδα εργασίας (ανάλυση κειμένου) ή / και σύντομή παρουσίαση ενός θέματος (ερμηνεία) του λογοτεχνικού έργου (PPT) και γραπτή τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός αποτελείται από τον βαθμό της εργασίας και τον βαθμό στις τελικές γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Primärliteratur Frisch, Max: Homo faber. Frankfurt am Main 1998. Sekundärliteratur Eisenbeis, Manfred (1991): Lektürehilfen Max Frisch „Homo faber“. Stuttgart: Klett. Günther, Klaus (2007): „Was ist denn meine Schuld?“ Poetische Gerechtigkeit in Max Frischs Homo Faber. In: Gramm, Gerhard; Nordmann, Alfred; Schürmann, Eva (Hg.): Philosophie im Spiegel der Literatur. Felix Meiner Verlag, Hamburg:61-78. Haupt, Ursula (1996): Weiblichkeit in Romanen Max Frischs. Frankfurt am Main; New York: P. Lang. Heidenreich, Sybille (1991): Max Frisch: Homo Faber: Untersuchungen zum Roman. Hollfeld/Ofr.: J. Beyer. Interpretationen. Romane des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: P. Reclam 1993. Jaques-Bosch, Bettina (1984): Kritk und Melancholie im Werk Max Frischs: zur Entwicklung einer für die schweizer Literatur typischen Dichotomie. Bern; New York: P. Lang. Jung, Carl Gustav: Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Dtv, München: 1990. Schmitz, Walter (1985): Max Frisch, das Spätwerk. Eine Einführung. Tübingen: Francke.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2021