ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / SEMANTICS - PRAGMATICS
Τίτλος στα ΓερμανικάSemantik - Pragmatik
ΚωδικόςΓΛΩ408
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018966

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 181
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186754
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ102 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΛΩ302 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει διεπιστημονικά το σύνθετο φαινόμενο της (γλωσσικής) επικοινωνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα εξής αποτελέσματα: • Εξοικείωση των φοιτητών/ητριών με θεωρίες και μεθόδους της σημασιολογίας και της πραγματολογίας, όπως επίσης και της ανάλυσης της (γλωσσικής) επικοινωνίας σε άμεση σύνδεση με αρχές της συστημικής ψυχολογικής προσέγγισης και της αναστοχαστικής πράξης. • Ικανότητα των φοιτητών/τριών να εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, π.χ. για την καλύτερη διδασκαλία του λεξιλογίου, των γλωσσικών πράξεων και γενικά της γερμανικής γλώσσας στα συμφραζόμενα της επικοινωνίας. • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σε σχέση με τη (γλωσσική) επικοινωνία των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη με βάση την ανάλυση πραγματικών περιστατικών. • Ικανότητα των φοιτητών/τριών να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές συμπεριφορές και σχέσεις μέσα στην τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει διεπιστημονικά το σύνθετο φαινόμενο της (γλωσσικής) επικοινωνίας. Για την περιγραφή, ανάλυση, εξήγηση και ερμηνεία της επικοινωνίας συνδέονται αρχές και μέθοδοι της θεωρίας επικοινωνίας, της γλωσσολογίας (πιο συγκεκριμένα της σημασιολογίας και πραγματολογίας), όπως επίσης και της ψυχολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάλυσης της επικοινωνίας, σημειωτική, σημασιολογία, πραγματολογία, αναστοχαστική πράξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες σε power point, e-learning, αποσπάσματα ταινιών, φωτογραφίες (έργων τέχνης), e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις702,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εξετάσεις301,2
Διαδρα.ομαδ.ασκήσεις100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ομαδικές εργασίες στο μάθημα ή στο σπίτι, τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σχετικά με τις θεωρητικές αρχές και τις μεθόδους της "Θεωρίας της Επικοινωνίας, Σημασιολογίας, Πραγματολογίας, Αναστοχαστικής Πράξης" οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να επιλέξουν και να μελετήσουν σχετικά κεφάλαια από τα παρακάτω βιβλία: Bohn, Rainer (2000): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. Berlin u.a.: Langenscheid. Busch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische Linguistik. Tübingen: Gunter Narr. Kap.2.1. Semiotik (S.18-35), Kap.4 Semantik (S.183-214), Kap.5. Pragmatik (S.215-226). Bußmann, Hadumod (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Kröner. Gross, Harro (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. Neu bearbeitet von Klaus Fischer. München. Iudicium Ver. Linke, Angelika/ Markus, Nussbaumer/ Paul, R.Portmann (2004): Studienbuch Linguistik. (5. erweiterte Auflage) Reihe Germanistische Linguistik. Tübingen: Niemeyer. Kap.1. Semiotik (S.13-48), Kap.4 Semantik (S.131-168), Kap.5. Pragmatik (S.168-202). Watzlawick, Paul & Beavin-Bavelas, Janet & Jackson, Don (1985): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. (7. Aufl.) Bern, Stuttgart, Wien: Hans Huber Verlag. Watzlawick, Paul & Beavin-Bavelas, Janet & Jackson, Don (2004): Ανθρώπινη Επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Χαραλαμπάκη, Κάτια (Επιστ. Επιμ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κωτσάκης, Δ. & Μουρελή, Ε. & Μπίμπου, Α. & Μπουτουλούση, Ε. κ.ά. (2010): Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος. Μπέλλα, Σ. (2015): Πραγματολογία. Αθήνα: Gutenberg. Παυλίδου,Θεοδοσία (2006): Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-09-2020