ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / LESSON ANALYSIS - TEACHING PRACTICE
Τίτλος στα ΓερμανικάUnterrichtsanalyse, Hospitations - und Lehrpraktikum
ΚωδικόςΠΑ0801
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019588

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 110
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΕαρινό-12

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600186756
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΔΙΔ503 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα - Κατανομή των θέσεων Π.Α. για το μάθημα «ΠΑ0801: Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα» Καθώς η Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία ήταν από το 2001 έως το 2015 υποχρεωτική (βλ. απόφαση Γ.Σ. 199/16.3.2001), είναι πλέον προαιρετική σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα σπουδών που τέθηκε σε εφαρμογή από το ΧΕ 2015/16, τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών καθορίστηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος με αρ. πρωτ. 364/17.9.2015) και είναι τα εξής: Ποσόστωση και διαθέσιμες θέσεις: Κάθε ακαδημαϊκό έτος διατίθενται έως 72 θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, επομένως το ανώτατο όριο των φοιτητών/τριών που μπορούν να συμμετέχουν στο ΥΕ μάθημα ΠΑ0801, το οποίο θα πραγματοποιείται σε δύο παράλληλα τμήματα, είναι 72 φοιτητές/τριες. Από τις 72 υπάρχουσες θέσεις διατίθεται: • περίπου το 90% των θέσεων, δηλαδή, 65 θέσεις στους/στις ενδιαφερόμενους/ες που εξετάστηκαν επιτυχώς στο μάθημα «ΔΙΔ 703 Διδακτική ΙΙΙ: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες» το τρέχον ΧΕ του έτους κατά το οποίο γίνονται οι αιτήσεις για την Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν συμπληρωμένη την "Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση" στο Γραφείο Π.Α. του Τμήματος (γρ. 313Γ, ΠΚ ΦΛΣ). • περίπου το 10% των θέσεων, δηλαδή, 7 θέσεις στους/στις ενδιαφερόμενους/ες που είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «ΔΙΔ 703 Διδακτική ΙΙΙ: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες» σε προηγούμενα έτη, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει το προηγούμενο έτος αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν συμπληρωμένη την "Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση" για το ΕΕ του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στο Γραφείο Π.Α. του Τμήματος (γρ. 313Γ, ΠΚ ΦΛΣ). Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες που έχουν κατοχυρώσει στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου (καθώς και στην επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου) προβιβάσιμο βαθμό στις Μικροδιδασκαλίες και μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ΔΙΔ 703, δηλαδή το επόμενο ΕΕ, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγών ERASMUS+, και επομένως δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση Π.Α., έχουν το δικαίωμα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να καταθέσουν αίτηση στην παραπάνω κατηγορία του 90%. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Π.Α. του Τμήματος (γρ. 313Γ, ΠΚ ΦΛΣ) εγκαίρως (1 έως 30 Νοεμβρίου) και συνοδεύονται από φωτοτυπίες εγγράφων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ERASMUS+. Κριτήρια επιλογής: Για την επιλογή των 72 φοιτητών/τριών που δικαιούνται ετησίως να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΠΑ0801 Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική Άσκηση σε σχολεία» συνυπολογίζονται τα παρακάτω: 1. Κατά 40%: ο μέσος όρος βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα, για τα οποία έχει κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του εκάστοτε προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 2. Κατά 30%: ο μέσος όρος βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα: i. «ΔΙΔ 207 Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία – Αναλυτικά προγράμματα – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου», ii. «ΔΙΔ 403 Διδακτική ΙΙ: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας», iii. «ΓΕΡ 101 Γερμανική γλώσσα Ι», iv. «ΓΕΡ 201 Γερμανική γλώσσα ΙΙ», v. «ΓΕΡ 301 Γερμανική γλώσσα ΙΙΙ» και vi. «ΓΕΡ 401 Γερμανική γλώσσα IV». 3. Κατά 30%: η βαθμολογία του/της φοιτητή/τριας στο μάθημα «ΔΙΔ 703 Διδακτική ΙΙΙ: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες». Διαδικασία 2ης επιλογής: Η διαδικασία 2ης επιλογής των επιλαχόντων από τις λίστες όσων έχουν κάνει αίτηση πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 1. Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια υπέβαλε αίτηση και, παρότι επελέγη, δεν συμμετέχει στην Π.Α., χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του σε αυτή, ενώ η θέση του καταλαμβάνεται από τον/την αμέσως επόμενο/η ενδιαφερόμενο/η από τη λίστα των επιλαχόντων υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας που έχουν κάνει την αίτηση. 2. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις των παραπάνω ομάδων του 90% ή 10%, τότε κατά τη διαδικασία της 2ης επιλογής, δίνονται οι θέσεις που δεν έχουν καταληφθεί στους πρώτους επιλαχόντες της αντίστοιχα άλλης κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας: Σε περίπτωση που για την τελευταία διαθέσιμη θέση ανά κατηγορία των προαναφερθέντων ομάδων του 90% ή 10% υπάρξει ισοβαθμία του μέσου όρου που προκύπτει από τα παραπάνω κριτήρια, γίνεται κλήρωση. Αιτήσεις: Τόπος και ημερομηνίες κατάθεσης: Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του εαρινού εξαμήνου κατατίθενται στο Γραφείο Π.Α. του Τμήματος (γρ. 313Γ, ΠΚ ΦΛΣ) από την 1η έως τις 30 Νοεμβρίου του χειμερινού εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση να • κάνουν συστηματική και δομημένη παρατήρηση μαθημάτων σε αυθεντικές τάξεις με βάση κριτήρια παρατήρησης από τη θεωρία της διδακτικής μεθοδολογίας • κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία της διδακτικής μεθοδολογίας και να αξιολογούν το μάθημα που παρακολούθησαν • αναζητούν και να βρίσκουν χρήσιμο υλικό για το μάθημά τους, να δημιουργούν τις κατάλληλες ασκήσεις για το μαθησιακό κοινό τους, να προετοιμάζουν διδακτικές προτάσεις και να τις διδάσκουν, χρησιμοποιώντας στο μάθημα διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης • αναλύουν και να προσαρμόζουν με κατάλληλους τρόπους τα διδακτικά εγχειρίδια και υλικά • κατανοούν και να εφαρμόζουν στη διδακτική τους πράξη το ΚΕΠΑΓ και τα ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών • πραγματοποιούν με επιτυχία τόσο διαμορφωτική όσο και αθροιστική αξιολόγηση κατά τη διδασκαλία τους • αναλύουν το μάθημά τους, να αναστοχάζονται σχετικά με τις δράσεις τους και τη διάδραση στην τάξη και στο σχολείο και να λαμβάνουν υπόψη τους τον παραπάνω αναστοχασμό στη μελλοντική διδασκαλία τους • εντάσσονται και να λειτουργούν επαγγελματικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία και εξάσκηση: Στο πρώτο μέρος οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη συστηματική και δομημένη παρατήρηση με βάση βιντεοσκοπημένα μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας καθώς και με τις αντίστοιχες θεωρίες. Επίσης κάνουν δικές τους προτάσεις για το σχεδιασμό μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζονται επαρκώς και καθίστανται ικανοί να αξιοποιούν συστηματικά τις παρατηρήσεις τους για την ανάλυση του μαθήματος σε αυθεντικές τάξεις κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρακτική άσκηση: Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες παρατηρούν σε μικρές ομάδες μαθήματα της Γερμανικής και διδάσκουν σε τάξεις δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, υπό την επίβλεψη πεπειραμένων καθηγητών και καθηγητριών. Κατά την παρατήρηση αναλύουν το μάθημα με βάση τα κριτήρια παρατήρησης που έχουν επεξεργαστεί στα μαθήματα Διδακτική I, II και ΙΙΙ. Κατόπιν ετοιμάζουν (και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό σχολείο) δικές τους προτάσεις για μια διδακτική ενότητα και τη διδάσκουν στις τάξεις, όπου έχουν παρατηρήσει μαθήματα. Τις εμπειρίες τους τόσο από την προετοιμασία στο Πανεπιστήμιο όσο και από την Πρακτική τους Άσκηση τις εκθέτουν γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου. Στη γραπτή αυτή εργασία σημαντικός είναι επίσης ο αναστοχασμός για τη διαδικασία της μάθησής τους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Βιντεοσκοπημένα μαθήματα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα moodle και στο επίπεδο της τάξης και στο επίπεδο του/της κάθε διδάσκοντος/ουσας. Στο επίπεδο της τάξης: α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού/λογοκλοπής των εργασιών των φοιτητών/τριών. Στη σελίδα του/της κάθε διδάσκοντος/ουσας: α) Ο διδάσκων ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους φοιτητές του σε συμβατική μορφή ή σε μορφή power point β) Ανεβαίνουν οι ενδιάμεσες βαθμολογίες που δεν θα μπορούν οι φοιτητές/τριες να πληροφορηθούν στο επίσημο βαθμολόγιο γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επιμέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή των εργασιών και την τελική γραπτή εξέταση στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με τις παρατηρήσεις του στους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια481,9
Εργαστηριακή Άσκηση
Πρακτική (Τοποθέτηση)1606,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών923,7
Σύνολο30012
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα παρακάτω μέρη που υπολογίζονται κατά 1/3 αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον τον βαθμό πέντε (5) σε κάθε μέρος: • παρουσία, ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο και κατ' οίκον εργασίες (1/3 του βαθμού) • φάκελος πεπραγμένων Π.Α. (σε ομάδες εργασίας) (1/3 του βαθμού) • Portfolio (ΕΦΕΚΑΓ/EPOSA) (ατομικά) (1/3 του βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin (2015): Prüfen, Testen, Evaluieren. DLL 07. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Albers, Hans-Georg/Bolton, Sibylle (1995): Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungstests und Sprachstandsprüfungen. Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins. Fernstudieneinheit 7. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Ballweg, Sandra/Drumm, Sandra/Hufeisen, Britta/Klippel, Johanna/Pilypaityte, Lina (2013): Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? DLL 02. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Barkowski, Hans/Grommes, Patrick/Lex, Beate/Vicente, Sara/Wallner, Franziska/Winzer-Kiontke, Britta (2014): Deutsch als fremde Sprache. DLL 03. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.) (2003): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4. vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen, Basel: Francke Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2011): Deutschunterricht planen Neu. Arbeit mit Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. München u.a.: Langenscheidt Bleyhl, Werner (2000): Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel Ende, Karin/Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin/Mohr, Imke (2013): Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. DLL 06. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Skiba, Dirk/Spaniel-Weise, Dorothea/Wicke, Rainer E. (2014): Aufgaben, Übungen, Interaktion. DLL 04. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Heyd, Gertraude (19912): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt /M.: Diesterweg Karagiannidou, Evangelia (2007): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 Klafki, Wolfgang (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Zeitgemäße kritisch-konstruktive Didaktik. 6., neu ausgestattete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Legutke, Michael/Schart, Michael (2012): Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. DLL 01. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Neuner, Gerhard (2003): Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik. In: HUFEISEN, Britta/NEUNER, Gerhard (Hg.): Mehrsprachigkeit – Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 13-34 (auch unter: http://www.ecml.at/documents/pub112G2003.pdf) Παπαδοπούλου, Χάρις-Όλγα (2007): Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας/ Θεσσαλονίκη : Σταμούλης Rösler, Dietmar/Würffel, Nicola (2014): Lernmaterialien und Medien. DLL 05. Buch mit DVD. München: Klett-Langenscheidt Storch, Günther (1999): Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. München: Wilhelm Fink Trim, John/North, Brian/Coste, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. In Zusammenarbeit mit Joseph Sheils. Übersetzung des „Common European Framework of Reference“ von Jürgen Quertz in Zusammenarbeit mit Raimund Schieß und Ulrike Sköries sowie Günther Schneider (Skalen). Berlin, München: Langenscheidt Ziebell, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Fernstudieneinheit 32. Berlin, München u.a.: Langenscheidt
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2022