ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ISSUES IN LEARNING GERMAN AS A FIRST AND SECOND FOREIGN LANGUAGE
Τίτλος στα ΓερμανικάAusgewählte Themen des Erlernens des Deutschen als erster und zweiter Fremdsprache
ΚωδικόςΑΚ0242
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020065

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186761
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται το επιστημονικό πεδίο της Εκμάθησης της πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας. Αρχικός στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και να γνωρίσουν τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την Εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην υπόθεση της διαγλώσσας, καθώς και στους παράγοντες (γλωσσικούς και ατομικούς) που επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν (συγ)κριτικά οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τον νεοσύστατο επιστημονικό κλάδο της Εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση πειραματικών μελετών που ανατροφοδοτούν τις θεωρίες με πειραματικά δεδομένα, καθώς και στην επιλογή και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων. Διάρθρωση του μαθήματος 1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 2. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της κατάκτησης της Γ1 και της κατάκτησης της Γ2 3. H καθολική γραμματική και η κατάκτηση της Γ2 (1) 4. Η καθολική γραμματική και η κατάκτηση της Γ2 (2) 5. Γνωστικές προσεγγίσεις για την κατάκτηση της Γ2 6. Η (δια)γλώσσα του μαθητή της Γ2 7. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση 8. Άρθρα και οδηγίες για την εργασία εμβάθυνσης 9. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της Γ2 10. Η κατάκτηση της Γ3 11. Η κατάκτηση της Γερμανικής ως Γ3 – Μια μεθοδολογική προσέγγιση 12. Μεθοδολογικά ζητήματα και προοπτικές στη μελέτη της κατάκτησης της Γ3 13. Ανακεφαλαίωση και οδηγίες για την τελική εξέταση
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική κατάκτηση, Γ1, Γ2, Γ3, διαγλώσσα, (δια)γλωσσική μεταφορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων883,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Εξετάσεις30,1
Ενδιάμεση γραπτή εξέταση20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κριτήρια αξιολόγησης 1. Σύντομες εβδομαδιαίες ατομικές ή ομαδικές εργασίες/παρουσιάσεις (20%) 2. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση κλειστού τύπου (10%) 3. Τελική γραπτή εξέταση (70%)(σε περίπτωση που η εξεταστική πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η εξέταση θα είναι προφορική) Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα, να συγγράψουν πρόσθετα ατομική γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 3 (τρία) ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μπέλλα, Σ. (2011). Η δεύτερη γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υποχρεωτικό υλικό μελέτης Μιχαλοπούλου, Σ. (2004). «Κατάκτηση Ξένης Γλώσσας: Μια πειραματική προσέγγιση σχετικά με την κατάκτηση της σειράς των όρων της πρότασης από ενήλικους/ες Έλληνες και Ελληνίδες που μαθαίνουν τη Γερμανική ως ξένη γλώσσα». Στο: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24, Πρακτικά 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 9-11/5/2003, Εκδόσεις ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη, 494-505. Μιχαλοπούλου, Σ. (2011). «Θεωρητικές και Πειραματικές Προσεγγίσεις στην Κατάκτηση Τρίτης Γλώσσας». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31. Πρακτικά 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 17-18/4/2010, Εκδόσεις ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη, 615-625. Διαθέσιμο στο: http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_31_615_625.pdf Μιχαλοπούλου, Σ. (2015). Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η Περίπτωση των Ελλήνων Σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Α.Π.Θ., 7-12, 35-46. Διαθέσιμη στα:https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35987 και http://ikee.lib.auth.gr/record/283552/?ln=el Μιχαλοπούλου, Σ. (2017). «Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η περίπτωση των Ελλήνων σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας». Σε: E. Agathopoulou, T. Danavassi & L. Efstathiadi (Εds.), Selected papers on Theoretical and Applied Linguistics from ISTAL 2015 (International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics). School of English, AUTh, Thessaloniki, 24-26/4/2015, 386-401. e-ISSN: 2529-1114, DOI: https://doi.org/10.26262/istal.v22i0.6005 (Διαθέσιμο στο: https://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/6005) Μιχαλοπούλου, Σ. (2018). «Θέματα μεθοδολογίας και κομβικά διλήμματα κατά την μελέτη της Κατάκτησης της Τρίτης Γλώσσας». Σε: Τσοκαλίδου Ρ. & Κέκια Μ.-Αι. (Επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘4ο Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές’, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ. & Ομάδα Πολύδρομο, Θεσσαλονίκη, 2-3/6/2016, 273-288. ISBN: 978-618-81315-2-1. (Διαθέσιμο στο: http://stavrodromiglwsswn.auth.gr/files/F_PRAKTIKA_4th%20Crossroads.pdf) Μιχαλοπούλου, Σ. (2019). «Κατάκτηση Τρίτης Γλώσσας – Μια πειραματική μελέτη της Παραμέτρου του Κενού Υποκειμένου». Σε: Βασιλάκη, Ε. Καλμπένη, Σ. Κιτσίου, Ρ. (Επιμ.), Πρώτη γλώσσα & Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές & Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Πανελλήνιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου ‘5α Τζαρτζάνεια 2015’. Τύρναβος, 6-8/11/2015, 252-268. ISBN: 978-618-001480-8 (Διαθέσιμο στο: https://bit.ly/349wVce, https://bit.ly/2wggNJt) Μιχαλοπούλου, Σ. (2021). «Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαγλωσσική μεταφορά κατά την κατάκτηση της τρίτης γλώσσας. Δεδομένα από μία πειραματική προσέγγιση». Σε: Μαρκόπουλος, Θ., Χ. Βλάχος, Α. Αρχάκης, Δ. Παπαζαχαρίου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος και Α. Ρούσσου (Επιμ.). Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών, 5-8/9/2019, 854-864. ISBN: 978-618-5496-03-6 (Διαθέσιμο στο: https://pasithee.library.upatras.gr/icgl/article/view/3720/3763) Συμπληρωματικό υλικό μελέτης (προαιρετικό) Fromkin, V., Rodman, R. & Ηyams N. (2005). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας (Έ. Βάζου, Γ. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 89-95. Μaher, J. & Groves, J. (2012). Τσόμσκι. Εικονογραφημένος οδηγός. (Φ. Γαϊδατζή, μετ.). Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. Marinis, T. (2003). Psycholinguistics techniques in second language acquisition research. Second Language Research 19, 2: 144-161. Miller, G. (1995). Γλώσσα και ομιλία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Ι. Ετμεκτζογλου, Ι. Διακίδου, Ε. Παπαδημητρίου, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Μιχαλοπούλου, Σ. (2015). Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η Περίπτωση των Ελλήνων Σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Α.Π.Θ., 47-126. Διαθέσιμη στα:https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35987 και http://ikee.lib.auth.gr/record/283552/?ln=el Roberts, L. (2012). Review article: Psycholinguistic techniques and resources in second language acquisition research. Second Language Research 28, 1: 113-127. VanPatten, Β. & Benati, A. G. (2010). Key Terms in Second Language Acquisition. Continuum. White, L. (2003). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-04-2022