ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / ISSUES IN LEARNING GERMAN AS A FIRST AND SECOND FOREIGN LANGUAGE - ENHANCEMENT
Τίτλος στα ΓερμανικάAusgewählte Themen des Erlernens des Deutschen als erster und zweiter Fremdsprache - Vertiefung
ΚωδικόςΑΚ0242-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020066

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 38
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600186762
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΚ0242 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση του Μαθήματος Κατεύθυνσης με τον ίδιο τίτλο και κωδικό και μπορεί να δηλωθεί μόνο σε συνάρτηση με αυτό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται το επιστημονικό πεδίο της Εκμάθησης της πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας. Αρχικός στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και να γνωρίσουν τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την Εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην υπόθεση της διαγλώσσας, καθώς και στους παράγοντες (γλωσσικούς και ατομικούς) που επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν (συγ)κριτικά οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τον νεοσύστατο επιστημονικό κλάδο της Εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση πειραματικών μελετών που ανατροφοδοτούν τις θεωρίες με πειραματικά δεδομένα, καθώς και στην επιλογή και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων.
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική κατάκτηση, Γ1, Γ2, Γ3, διαγλώσσα, (δια)γλωσσική μεταφορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30,1
Σεμινάρια60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών662,6
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μπέλλα, Σ. (2011). Η δεύτερη γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υποχρεωτικό υλικό μελέτης Fromkin, V., Rodman, R. & Ηyams N. (2005). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας (Έ. Βάζου, Γ. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 437-449, 486-494, 501-510. Μιχαλοπούλου, Σ. (2004). «Κατάκτηση Ξένης Γλώσσας: Μια πειραματική προσέγγιση σχετικά με την κατάκτηση της σειράς των όρων της πρότασης από ενήλικους/ες Έλληνες και Ελληνίδες που μαθαίνουν τη Γερμανική ως ξένη γλώσσα». Στο: Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24, Πρακτικά 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 9-11/5/2003, Εκδόσεις ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη, 494-505. Μιχαλοπούλου, Σ. (2011). «Θεωρητικές και Πειραματικές Προσεγγίσεις στην Κατάκτηση Τρίτης Γλώσσας». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31. Πρακτικά 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 17-18/4/2010, Εκδόσεις ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη, 615-625. Διαθέσιμο στο: http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_31_615_625.pdf Μιχαλοπούλου, Σ. (2015). Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η Περίπτωση των Ελλήνων Σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Α.Π.Θ., 7-12, 35-46. Διαθέσιμη στα:https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35987 και http://ikee.lib.auth.gr/record/283552/?ln=el Μιχαλοπούλου, Σ. (2017). «Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η περίπτωση των Ελλήνων σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας». Σε: E. Agathopoulou, T. Danavassi & L. Efstathiadi (Εds.), Selected papers on Theoretical and Applied Linguistics from ISTAL 2015 (International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics). School of English, AUTh, Thessaloniki, 24-26/4/2015, 386-401. e-ISSN: 2529-1114, DOI: https://doi.org/10.26262/istal.v22i0.6005 (Διαθέσιμο στο: https://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/6005) Μιχαλοπούλου, Σ. (2018). «Θέματα μεθοδολογίας και κομβικά διλήμματα κατά την μελέτη της Κατάκτησης της Τρίτης Γλώσσας». Σε: Τσοκαλίδου Ρ. & Κέκια Μ.-Αι. (Επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘4ο Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές’, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ. & Ομάδα Πολύδρομο, Θεσσαλονίκη, 2-3/6/2016, 273-288. ISBN: 978-618-81315-2-1. (Διαθέσιμο στο: http://stavrodromiglwsswn.auth.gr/files/F_PRAKTIKA_4th%20Crossroads.pdf) Μιχαλοπούλου, Σ. (2019). «Κατάκτηση Τρίτης Γλώσσας – Μια πειραματική μελέτη της Παραμέτρου του Κενού Υποκειμένου». Σε: Βασιλάκη, Ε. Καλμπένη, Σ. Κιτσίου, Ρ. (Επιμ.), Πρώτη γλώσσα & Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές & Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Πανελλήνιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου ‘5α Τζαρτζάνεια 2015’. Τύρναβος, 6-8/11/2015, 252-268. ISBN: 978-618-001480-8 (Διαθέσιμο στο: https://bit.ly/349wVce, https://bit.ly/2wggNJt) Μιχαλοπούλου, Σ. (υπό δημοσίευση). «Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαγλωσσική μεταφορά κατά την κατάκτηση της τρίτης γλώσσας. Δεδομένα από μία πειραματική προσέγγιση». Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πάτρα, 5-8/9/2019. Συμπληρωματικό υλικό μελέτης (προαιρετικό) Fromkin, V., Rodman, R. & Ηyams N. (2005). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας (Έ. Βάζου, Γ. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 89-95. Μaher, J. & Groves, J. (2012). Τσόμσκι. Εικονογραφημένος οδηγός. (Φ. Γαϊδατζή, μετ.). Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. Marinis, T. (2003). Psycholinguistics techniques in second language acquisition research. Second Language Research 19, 2: 144-161. Miller, G. (1995). Γλώσσα και ομιλία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Ι. Ετμεκτζογλου, Ι. Διακίδου, Ε. Παπαδημητρίου, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Μιχαλοπούλου, Σ. (2015). Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η Περίπτωση των Ελλήνων Σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Α.Π.Θ., 47-126. Διαθέσιμη στα:https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35987 και http://ikee.lib.auth.gr/record/283552/?ln=el Roberts, L. (2012). Review article: Psycholinguistic techniques and resources in second language acquisition research. Second Language Research 28, 1: 113-127. VanPatten, Β. & Benati, A. G. (2010). Key Terms in Second Language Acquisition. Continuum. White, L. (2003). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-06-2022