ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ / MULTILINGUAL CONTEXTS, LANGUAGE STEREOTYPES AND SOCIAL ACCEPTANCE
Τίτλος στα ΓερμανικάMultilinguale Kontexte, sprachliche Stereotype und soziale Akzeptanz
ΚωδικόςΑΚ0216
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012955

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 48
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186765
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη διάγνωση προκαταλήψεων και στερεοτύπων που οδηγούν σε ρατσιστικές ς πρακτικές • έχουν αποκτήσει γνώσεις σε θέματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των προκαταλήψεων και στερεοτύπων στις συμπεριφορές των μαθητών/τριών στη σχολική τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Πολυγλωσσικά - πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 1.1 Όψεις της πολυγλωσσίας 1.2 Πολυγλωσσία και γλωσσική ιδεολογία 1.3 Το πολύγλωσσο άτομο στην πολύγλωσση κοινωνία 2. Προκαταλήψεις, στερεότυπα 2.1 Αρνητικές / θετικές προκαταλήψεις 2.2 Αρνητικά / θετικά στερεότυπα 2.3 Προκαταλήψεις, στερεότυπα και κοινωνικές διακρίσεις και πρακτικές 3. Ετερότητα, Προκατάληψη και Στερεότυπα στη Σχολική Τάξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα, να συγγράψουν πρόσθετα γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε + τρία ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία (ενδεικτική) Ξενόγλωσση Abrams,D. / Hogg, M.A. (1987): Language Attitudes, Frames of Reference, and social Identity: A scottish Dimension. In: Journal of Language and Social Psychology, 6 (3/4): 201- 213 Agheysi,R. / Fishmann,J. (1970): Language Attitude Studies: a brief survey of methodological approaches. In: Anthropological Linguistics, 12(5): 137-157 Blommaert,,J. (1994): Ideologien in interkultureller Kommunikation. In: Sprache und Literatur. 74: 19-38 Bourhis, R.Y. / Sachdev, I. (1984): Vitality Perceptions and Language Attitudes: Some Canadian Data. In: Journal of Language and Social Psychology, 3(2): 97-125 Bourdieu, P. (1991): Language and Symbolic Power. Cambrigde: Polity Press Bradac, J.J. (1990): Language Attitudes and Impression Formation. In: Giles,H. / Robinson,P.W. (eds.) ,19922 : 287- 412 Brown, B.L./ Strong, W.J./ Rencher, A. C. (!975): Acoustic Determinants of Perceptions of Personality From Speech. In: International Journal of the Sociology of Language, 6:12-31 Bugarski, R. (1990): The Social Basis of Language Conflict and Language Attitudes. In: Nelde, P. H. (ed.), 1990: 41- 47 Campbell, D.T. (1967): Stereotypes and the Perception of Group Differences. In: American Psychologist, 22: 817-829 Clément, R./ Noels,K.A. (1992): Towards a Situated Approach to Ethnolinguistic Identity: The effects of status on individuals and groups. In: Journal of Language and social Psychology, 11(4): 203-231 Cooper, R. / Fishmann, J. (1974): The Study of Language Attitudes. In: International Journal of the Sociology of Language, 3: 5-19 De Klerk, V. / Bosch, B. (1995): Linguistic Stereotypes: nice accent - nice person? In: International Journal of the Sociology of Language, 116:17-37 Dijk, T. A. van (1987): News as Discourse. Hillsdale, N,J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers Dijk, T. A. van (1988): Communicating Racism. Ethnic Prejudice in Thought and Talk. London: Sage Publications, Inc. Dijk, T. A. van (1991): Racism and the Press, London a. N.Y. , Routledge Dijk, T. A. van (1991)2: Rassismus heute: Der Diskurs der Elite und seine Funktion für die Reproduktion des Rassismus. Duisburg: D.I.S.S. Dijk, T. A. van (1993): Eliten, Rassismus und die Presse. In: Jäger,S./ Link,J. (Hg.) (1993): 80-130 Edwards, J. (1989)3: Language, Society and Identity. New York, Blackwell. Ervin-Tripp, S. (1980): Speech Acts, Social Meaning and Social Learning. In: Giles,H. / Robinson,P.W. / Smith,Ph. (ed.), 1980: 389 - 407 Fasold,R. (1984): The Sociolinguistics of Society. New York, Blackwell Fasold,R. (1990): Sociolinguistics of Language. New York, Blackwell. Fried, C. (1983): Minorities Community and Identity. Reports of the Dahlem Workshop on Minorities: Community and Identity, Berlin 1982: Nov. 28 - Dec. 3. Berlin, Springer Verlag Fthenakis,W.E./ Sonner, A./Thrul, R./ Walbiner, W. (1985): Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes. Ein Handbuch für Psychologen, Pädagogen und Linguisten. München: hueber Furnborough, P. /Jupp,T. C../ Munns,R. / Roberts,C. (1982): Language, Disadvantage and Discrimination: Breaking the Cycle of Majority Group Perception. In: Journal of Multilingual and Multicultural Development. 3(3): 247-266 Gardner, R.C. (1973): Social Factors in Language Retention. In: Shuy,R.W./ Fasold,R.W. (eds.),1973 : 24 - 43 Giles,H. / Powesland,P.F. (1975): Speech Style and Social Evaluation. Academic Press. Giles,H. / Baker,S./ Fiedling,G. (1975): Communication Length as a Behavioral Index of Accent Prejudice. In: International Journal of the Sociology of Language, 6: 73-81 Giles,H. / Bourhis,R. (1976): Methological Issues in Dialect Perspective: Some Social Psychological Perspectives. In: Anthropological Linguistics, 187: 294-304 Giles,H. / Robinson,P.W. / Smith,Ph. (ed.) (1980): Language. Social Psychological Perspectives. Pergamon Press. Giles,H. / Johnson,P. (1987): Ethnolinguistic Identity Theory: A social psychological approach to language maintenance. In: International Journal of the Sociology of Language, 68: 69-91 Giles,H. / Robinson,P.W. (ed.) (1992)2: Handbook of Language and Social Psychology. Chichester: J. Wiley & Sons Goffman, E. (1974)2: Stigma. New York: J. Arouson Gumperz,J. (ed.) (1982): Language and Social Identity. Cambridge University Press. Gumperz,J. / Cook-Gumperz, J. (1982): Introduction: Language and the Communication of Social Identity. In: Gumperz,J. (ed.), 1982 : 1- 21 Gumperz,J. (1983): The Communicative Bases of Social Inequality. In: Fried, C., 1983:109-118 Gudykunst, W. B. (ed.) (1986): Intergroup Communication. London, E. Arnold Hewstone,M./Giles,H. (1986): Social Groups and Stereotypes in Intergroup Communication: a Review and Model of Intergroup Communication Breakdown. In: Gudykunst, W. B. (ed.),1986: 10- 26 Halliday,M.A.K. (1978): Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. Edward Arnold. Jäger,S./ Link,J. (Hg.) (1993): Die vierte Gewalt. Rassismus und die Medien. Duisburg: D.I.S.S. Jäggi, Chr. J. (1992): Rassismus. Ein globales Problem. Zόrich u.a., Orell Fόssli Jahr , E. H. (Hrsg.) (1992): Language Contact. Theoretical and Empirical Studies. Berlin, NY. De Gruyter. Jakovidou, A. (1993): Funktion und Variation im Foreigner - Talk: eine empirische Untersuchung zur Sprechweise von Deutschen gegenüber Ausländern. Tübingen: Narr Jupp,T.C./ Roberts, C. / Cook-Gumperz,J. (1982): Language and Disadvantage: the hidden process. In: Gumperz,J. (ed.), 1982:232-256 Kirnan,D.J.Mc/ Hamayan, E.V.(1984): Speech Norms and Attitudes toward Outgroup Members: A test of a Model in bicultural context. In: Journal of Language and Social Psychology, 3(1): 21ff Khoo,R. / Kreher,U. / Wong,R. (ed.) (1993): Languages in Contact in a Multilingual Society. Implications for Language Learning and Teaching. Singapore, SEAMEO Regional Language Centre. Knapp-Potthoff, A./ Knapp,K. (1982): Fremdsprachenlernen und -lehren. Eine Einführung in die Didaktik der Fremdsprachen vom Standpunkt der Zweitsprachenerwerbsforschung.Stuttgart .u.a. : Verlag W. Kohlhammer. Lambert, W.E. / Hodgson,R./ Gardner,R.C./ Fillenbaum,S.(1960): Evaluational reactions to spoken languages. Journal of Abnormal and Social Psychology, 60: 44-51 Lambert, W.E. (1967): A Social Psychology of Bilingualism. In: Journal of Social Issues, 23(2): 91-109 Le Page,R.B./ Tabouret-Keller,A. (1982): Models and Stereotypes of Ethnicity and Language. In: Journal of Multiligual and Multicultural Development, 3: 161-192 Lüdi, G. / Py, B. (1984): Zweisprachig durch Migration. Einführung in die Erforschung der Mehrsprachigkeit am Beispiel zweier Zuwanderergruppen in Neuenburg (Schweiz). Tübingen: Niemeyer, M. Verlag. Macnamara, J. (1973): Attitudes and Learning a Second Language. In: Shuy,R.W./ Fasold,R.W. (eds.), 1973:36 - 40 Nelde, P. H. (ed.) (1990): Language Attitudes and Language Conflict. Plurilingua IX. Bonn: Dόmmler Nelde, P. H. (ed.) (1992): Ethnolinguistic Minorities within the European Community: Migrants as ethnolinguistic minorities. In: Jahr , E. H. (Hrsg.) 1992: 131-148 Pürschel, H. (ed.) (1994): Intercultural Communication. Proceedings of the 17th International L.A.U.D. Symposium Duisburg, 23-27 March 1992. Frankfurt/M. , Peter Lang Quasthoff,U. (1973): Soziales Urteil und Kommunikation - Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Frankfurt/M. , Athenδum Roberts,C./ Davies,E. / Jupp,T. (1992): Language and Diskrimination: A study of Communication in Multi -ethnic Workplaces. London, N.Y. , Longman Ryan-Bouchard,E./ Giles,H. (ed.) (1982): Attitudes towards Language Variation. Social and Applied Contexts. London: Edward Arnold Schaff, A. (1984): The Pragmatic Function of Stereotypes. In: International Journal of the Sociology of Language, 45: 89-100 Schlobinski, P. (1987): Stadtsprache Berlin: eine soziolingustische Untersuchung. Berlin, N.Y.: de Gruyter Shuy,R.W./ Fasold,R.W. (ed.) (1973): Language Attitudes: Current Trends and Prospects. Georgetown University Press Silverstein, M. (1992): The Uses and Utility of Ideology: Some Reflections. In: Pragmatics. Special Issue on Language Ideologies, 2 (3): 311-323 Street,R.L.Jr/ Hopper,R.(1982): A Modell of Speech Style Evaluation. In: Ryan-Bouchard,E./ Giles,H. (ed.), 1982:175-188 Tischler, H. L./ Whitten , P./ Hunter, D. (1983): Introduction to Sociology. New York: Holt, Rinehart and Winston. Triandis,H.C. (1971): Attitude and Attitude Change. New York: J. Walley & Sons, Inc. Trudgill, Ρ. (1983): Sociolinguistics. Αn Introdυction to Language and Society, revised edit., London: Penguin Books. Urciuoli, B. (1995): Language and Borders. In: Annual Review of Anthropology. Vol. 24: 525-546 Wardhaugh,R. (1987): Languages in Competition. London: Blackwell. Williams, F (1974): The Identification of Linguistic Attitudes. In: International Journal of the Sociology of Language, 3: 21-32 Woolard, K. (1992) : Language Ideology: Issues and Approaches. In : Pragmatics. Special Issue on Language Ideologies 2 (3): 235-245 Ελληνόγλωση Γκότοβος, Θ. (1996): Ρατσισμός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και πρακτικής. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Δαμανάκης, Μ. (1989)2 : Μετανάστευση και Εκπαίδευση. Αθήνα, Gutenberg Δαμανάκης, Μ. (1997) : Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα, Gutenberg Καλατζή-Αζίζι, Α. / Σιδέρη-Ζωνιου, Α / Βλάχου, Α. (1996): Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Δημιουργία και Αντιμετώπιση. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Μάρκου, Γ. (1996): Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Μάρκου, Γ. (1996): Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Τσιλιπάκου - Μακρή, Μ. (1990): Γλώσσα, διαφορά και κοινωνική αξιολόγηση. Πρακτικά της 11ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φ.Λ.Σ. του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. Τσιτσιπής, Λ. (1995): Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Γλώσσα, Ιδεολογία, Διαλογικότητα και Επιτέλεση. Αθήνα, Gutenberg Φραγκουδάκη, Α. (1987): Γλώσσα και Ιδεολογία. Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας. Χασιώτης, Ι.Κ. (1993): Επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας Ψημμένος,Ι. (1995): Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός αποκλεισμός στην Αθήνα. Αθήνα, εκδόσεις Glory Book - Παπαζήσης Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Abrams,D. / Hogg, M.A. (1987): Language Attitudes, Frames of Reference, and social Identity: A scottish Dimension. In: Journal of Language and Social Psychology, 6 (3/4): 201- 213 Agheysi,R. / Fishmann,J. (1970): Language Attitude Studies: a brief survey of methodological approaches. In: Anthropological Linguistics, 12(5): 137-157 Blommaert,,J. (1994): Ideologien in interkultureller Kommunikation. In: Sprache und Literatur. 74: 19-38 Bourhis, R.Y. / Sachdev, I. (1984): Vitality Perceptions and Language Attitudes: Some Canadian Data. In: Journal of Language and Social Psychology, 3(2): 97-125 Bourdieu, P. (1991): Language and Symbolic Power. Cambrigde: Polity Press Bradac, J.J. (1990): Language Attitudes and Impression Formation. In: Giles,H. / Robinson,P.W. (eds.) ,19922 : 287- 412 Brown, B.L./ Strong, W.J./ Rencher, A. C. (!975): Acoustic Determinants of Perceptions of Personality From Speech. In: International Journal of the Sociology of Language, 6:12-31 Bugarski, R. (1990): The Social Basis of Language Conflict and Language Attitudes. In: Nelde, P. H. (ed.), 1990: 41- 47 Campbell, D.T. (1967): Stereotypes and the Perception of Group Differences. In: American Psychologist, 22: 817-829 Clément, R./ Noels,K.A. (1992): Towards a Situated Approach to Ethnolinguistic Identity: The effects of status on individuals and groups. In: Journal of Language and social Psychology, 11(4): 203-231 Cooper, R. / Fishmann, J. (1974): The Study of Language Attitudes. In: International Journal of the Sociology of Language, 3: 5-19 De Klerk, V. / Bosch, B. (1995): Linguistic Stereotypes: nice accent - nice person? In: International Journal of the Sociology of Language, 116:17-37 Dijk, T. A. van (1987): News as Discourse. Hillsdale, N,J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers Dijk, T. A. van (1988): Communicating Racism. Ethnic Prejudice in Thought and Talk. London: Sage Publications, Inc. Dijk, T. A. van (1991): Racism and the Press, London a. N.Y. , Routledge Dijk, T. A. van (1991)2: Rassismus heute: Der Diskurs der Elite und seine Funktion für die Reproduktion des Rassismus. Duisburg: D.I.S.S. Dijk, T. A. van (1993): Eliten, Rassismus und die Presse. In: Jäger,S./ Link,J. (Hg.) (1993): 80-130 Edwards, J. (1989)3: Language, Society and Identity. New York, Blackwell. Ervin-Tripp, S. (1980): Speech Acts, Social Meaning and Social Learning. In: Giles,H. / Robinson,P.W. / Smith,Ph. (ed.), 1980: 389 - 407 Fasold,R. (1984): The Sociolinguistics of Society. New York, Blackwell Fasold,R. (1990): Sociolinguistics of Language. New York, Blackwell. Fried, C. (1983): Minorities Community and Identity. Reports of the Dahlem Workshop on Minorities: Community and Identity, Berlin 1982: Nov. 28 - Dec. 3. Berlin, Springer Verlag Fthenakis,W.E./ Sonner, A./Thrul, R./ Walbiner, W. (1985): Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes. Ein Handbuch für Psychologen, Pädagogen und Linguisten. München: hueber Furnborough, P. /Jupp,T. C../ Munns,R. / Roberts,C. (1982): Language, Disadvantage and Discrimination: Breaking the Cycle of Majority Group Perception. In: Journal of Multilingual and Multicultural Development. 3(3): 247-266 Gardner, R.C. (1973): Social Factors in Language Retention. In: Shuy,R.W./ Fasold,R.W. (eds.),1973 : 24 - 43 Giles,H. / Powesland,P.F. (1975): Speech Style and Social Evaluation. Academic Press. Giles,H. / Baker,S./ Fiedling,G. (1975): Communication Length as a Behavioral Index of Accent Prejudice. In: International Journal of the Sociology of Language, 6: 73-81 Giles,H. / Bourhis,R. (1976): Methological Issues in Dialect Perspective: Some Social Psychological Perspectives. In: Anthropological Linguistics, 187: 294-304 Giles,H. / Robinson,P.W. / Smith,Ph. (ed.) (1980): Language. Social Psychological Perspectives. Pergamon Press. Giles,H. / Johnson,P. (1987): Ethnolinguistic Identity Theory: A social psychological approach to language maintenance. In: International Journal of the Sociology of Language, 68: 69-91 Giles,H. / Robinson,P.W. (ed.) (1992)2: Handbook of Language and Social Psychology. Chichester: J. Wiley & Sons Goffman, E. (1974)2: Stigma. New York: J. Arouson Gumperz,J. (ed.) (1982): Language and Social Identity. Cambridge University Press. Gumperz,J. / Cook-Gumperz, J. (1982): Introduction: Language and the Communication of Social Identity. In: Gumperz,J. (ed.), 1982 : 1- 21 Gumperz,J. (1983): The Communicative Bases of Social Inequality. In: Fried, C., 1983:109-118 Gudykunst, W. B. (ed.) (1986): Intergroup Communication. London, E. Arnold Hewstone,M./Giles,H. (1986): Social Groups and Stereotypes in Intergroup Communication: a Review and Model of Intergroup Communication Breakdown. In: Gudykunst, W. B. (ed.),1986: 10- 26 Halliday,M.A.K. (1978): Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. Edward Arnold. Jäger,S./ Link,J. (Hg.) (1993): Die vierte Gewalt. Rassismus und die Medien. Duisburg: D.I.S.S. Jäggi, Chr. J. (1992): Rassismus. Ein globales Problem. Zόrich u.a., Orell Fόssli Jahr , E. H. (Hrsg.) (1992): Language Contact. Theoretical and Empirical Studies. Berlin, NY. De Gruyter. Jakovidou, A. (1993): Funktion und Variation im Foreigner - Talk: eine empirische Untersuchung zur Sprechweise von Deutschen gegenüber Ausländern. Tübingen: Narr Jupp,T.C./ Roberts, C. / Cook-Gumperz,J. (1982): Language and Disadvantage: the hidden process. In: Gumperz,J. (ed.), 1982:232-256 Kirnan,D.J.Mc/ Hamayan, E.V.(1984): Speech Norms and Attitudes toward Outgroup Members: A test of a Model in bicultural context. In: Journal of Language and Social Psychology, 3(1): 21ff Khoo,R. / Kreher,U. / Wong,R. (ed.) (1993): Languages in Contact in a Multilingual Society. Implications for Language Learning and Teaching. Singapore, SEAMEO Regional Language Centre. Knapp-Potthoff, A./ Knapp,K. (1982): Fremdsprachenlernen und -lehren. Eine Einführung in die Didaktik der Fremdsprachen vom Standpunkt der Zweitsprachenerwerbsforschung.Stuttgart .u.a. : Verlag W. Kohlhammer. Lambert, W.E. / Hodgson,R./ Gardner,R.C./ Fillenbaum,S.(1960): Evaluational reactions to spoken languages. Journal of Abnormal and Social Psychology, 60: 44-51 Lambert, W.E. (1967): A Social Psychology of Bilingualism. In: Journal of Social Issues, 23(2): 91-109 Le Page,R.B./ Tabouret-Keller,A. (1982): Models and Stereotypes of Ethnicity and Language. In: Journal of Multiligual and Multicultural Development, 3: 161-192 Lüdi, G. / Py, B. (1984): Zweisprachig durch Migration. Einführung in die Erforschung der Mehrsprachigkeit am Beispiel zweier Zuwanderergruppen in Neuenburg (Schweiz). Tübingen: Niemeyer, M. Verlag. Macnamara, J. (1973): Attitudes and Learning a Second Language. In: Shuy,R.W./ Fasold,R.W. (eds.), 1973:36 - 40 Nelde, P. H. (ed.) (1990): Language Attitudes and Language Conflict. Plurilingua IX. Bonn: Dόmmler Nelde, P. H. (ed.) (1992): Ethnolinguistic Minorities within the European Community: Migrants as ethnolinguistic minorities. In: Jahr , E. H. (Hrsg.) 1992: 131-148 Pürschel, H. (ed.) (1994): Intercultural Communication. Proceedings of the 17th International L.A.U.D. Symposium Duisburg, 23-27 March 1992. Frankfurt/M. , Peter Lang Quasthoff,U. (1973): Soziales Urteil und Kommunikation - Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Frankfurt/M. , Athenδum Roberts,C./ Davies,E. / Jupp,T. (1992): Language and Diskrimination: A study of Communication in Multi -ethnic Workplaces. London, N.Y. , Longman Ryan-Bouchard,E./ Giles,H. (ed.) (1982): Attitudes towards Language Variation. Social and Applied Contexts. London: Edward Arnold Schaff, A. (1984): The Pragmatic Function of Stereotypes. In: International Journal of the Sociology of Language, 45: 89-100 Schlobinski, P. (1987): Stadtsprache Berlin: eine soziolingustische Untersuchung. Berlin, N.Y.: de Gruyter Shuy,R.W./ Fasold,R.W. (ed.) (1973): Language Attitudes: Current Trends and Prospects. Georgetown University Press Silverstein, M. (1992): The Uses and Utility of Ideology: Some Reflections. In: Pragmatics. Special Issue on Language Ideologies, 2 (3): 311-323 Street,R.L.Jr/ Hopper,R.(1982): A Modell of Speech Style Evaluation. In: Ryan-Bouchard,E./ Giles,H. (ed.), 1982:175-188 Tischler, H. L./ Whitten , P./ Hunter, D. (1983): Introduction to Sociology. New York: Holt, Rinehart and Winston. Triandis,H.C. (1971): Attitude and Attitude Change. New York: J. Walley & Sons, Inc. Trudgill, Ρ. (1983): Sociolinguistics. Αn Introdυction to Language and Society, revised edit., London: Penguin Books. Urciuoli, B. (1995): Language and Borders. In: Annual Review of Anthropology. Vol. 24: 525-546 Wardhaugh,R. (1987): Languages in Competition. London: Blackwell. Williams, F (1974): The Identification of Linguistic Attitudes. In: International Journal of the Sociology of Language, 3: 21-32 Woolard, K. (1992) : Language Ideology: Issues and Approaches. In : Pragmatics. Special Issue on Language Ideologies 2 (3): 235-245 Ελληνόγλωση Γκότοβος, Θ. (1996): Ρατσισμός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και πρακτικής. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Δαμανάκης, Μ. (1989)2 : Μετανάστευση και Εκπαίδευση. Αθήνα, Gutenberg Δαμανάκης, Μ. (1997) : Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα, Gutenberg Καλατζή-Αζίζι, Α. / Σιδέρη-Ζωνιου, Α / Βλάχου, Α. (1996): Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Δημιουργία και Αντιμετώπιση. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Μάρκου, Γ. (1996): Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Μάρκου, Γ. (1996): Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε. Τσιλιπάκου - Μακρή, Μ. (1990): Γλώσσα, διαφορά και κοινωνική αξιολόγηση. Πρακτικά της 11ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φ.Λ.Σ. του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. Τσιτσιπής, Λ. (1995): Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Γλώσσα, Ιδεολογία, Διαλογικότητα και Επιτέλεση. Αθήνα, Gutenberg Φραγκουδάκη, Α. (1987): Γλώσσα και Ιδεολογία. Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας. Χασιώτης, Ι.Κ. (1993): Επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας Ψημμένος,Ι. (1995): Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός αποκλεισμός στην Αθήνα. Αθήνα, εκδόσεις Glory Book - Παπαζήσης
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2016