ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ / GERMAN LANGUAGE II
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsche Sprache II
ΚωδικόςΓΕΡ201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003553

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 251
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600186769
Τύπος Μαθήματος
Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η παρακολούθηση του μαθήματος "Γερμανική Γλώσσα ΙΙ" (ΓΕΡ 201)είναι υποχρεωτική. Επιπλέον το μάθημα "Γερμανική Γλώσσα ΙΙ" συνοδεύεται από το μάθημα "Γλωσσικές Ασκήσεις" για τα τμήματα Α και Γ. Η συνεπής και ενεργός παρακολούθηση του μαθήματος "Γλωσσικές Ασκήσεις" που συνοδεύουν το εκάστοτε τμήμα ορίζεται ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσες και όσοι παρακολουθούν το τμήμα Β.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: • χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες και να εξοικειωθούν με περαιτέρω γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην γερμανική γλώσσα • καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων • αναπτύξουν ικανότητες Δια Βίου Μάθησης (π.χ. κοινωνική ικανότητα, μεταγνωστική ικανότητα) • αναπτύξουν την διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα "Γερμανική Γλώσσα II" δίδεται βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και χρήση οπτικοακουστικού υλικού σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και γίνεται εξάσκηση και εμβάθυνση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της γραμματικής. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Το κυρίως υλικό υποστηρίζεται με αρθρώματα (Modules) στην πλατφόρμα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διεξαγωγή σύντομων projects στα θέματα του εξαμήνου, παράλληλα με την δια ζώσης διδασκαλία και στο πλαίσιο της συνδυαστικής μάθησης (Blended Learning).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1475,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προφορική και γραπτή και ο βαθμός αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών προκύπτει απο τον μέσο όρο της εξέτασης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στις/στους φοιτήτριες και φοιτητές αναλυτικά ήδη στο πρώτο μάθημα και επαναλαμβάνονται κατά την προσομοίωση στον τύπο της εξέτασης προς το τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον είναι προσβάσιμα καθ όλη την διάρκεια του εξαμήνου, καθώς είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα (Moodle).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Schmohl. S, et al. (2018). Akademie Deutsch B1+. München:Hueber Verlag.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-03-2022