ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ / READINGS: CHALLENGES OF LITERARY TRANSLATION
Τίτλος στα ΓερμανικάStreifzüge: Herausforderungen der Literarischen Übersetzung
ΚωδικόςΕΠ0554
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020339

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 79
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186809
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Άριστη γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να μεταφράζουν γερμανικά λογοτεχνικά κείμενα μέτριας δυσκολίας προς τα ελληνικά και θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της μεταφρασεολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο σεμινάριο θα διδαχτούν οι βασικές αρχές λογοτεχνικής μετάφρασης και μεταφρασεολογίας. Επιπλέον οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2022), όπου θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της ΔΕΒΘ που αφορούν τη γερμανόφωνη λογοτεχνία και τις μεταφράσεις της καθώς και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν τη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)371,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών θα βασιστεί αφενός σε προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αφετέρου στην τελική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αμπατζοπούλου, Φ. (2000). Η λογοτεχνική μετάφραση στην Ελλάδα. Η γραφή και η βάσανος. Ζητήματα λογοτεχνικής αναπαράστασης. Αθήνα: Πατάκης. Βηδενμάιερ, Α. (2010). Η μετάφραση ως μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ή Ο μεταφραστής ως δρων υποκείμενο, ΕΝΕΚΕΝ, 15, 251-256. Βηδενμάιερ, Α. (2011). Το παζλ της μετάφρασης. Θεσσαλονίκη: Ένεκεν. Γραμμενίδης, Σ. (2009). Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου. Αθήνα: Δίαυλος. Γραμμενίδης, Σ./ Δημητρούλια, Τ./ Κουρδής, Ε./ Λουπάκη, Ε. & Φλώρος, Γ. (2015). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μετάφρασης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κάλλιπος. Ανακτήθηκε από: http://hdl.handle.net/11419/3901 [18/3/2019]. Δημητρούλια, Τ. (2014). Λογοτεχνική μετάφραση και εκδοτικό πεδίο. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Γραφείο Πειραιώς της Γενικής Διεύθυνσης της Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επιμ.), Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 8 Νοεμβρίου 2014 (Πρακτικά συνεδρίου - βίντεο). Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε από: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1761 [18/12/2018]. Δημητρούλια, Τ. (2015). Πολιτισμός, λογοτεχνία, μετάφραση, ιεραρχίες, πολυσυστήματα, νόρμες. Στο Δημητρούλια, Τ. & Κεντρωτής, Γ, Λογοτεχνική Μετάφραση. Θεωρία και Πράξη (σσ. 8-50). Αθήνα: Σύστημα Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κάλλιπος. Ανακτήθηκε από http://hdl.handle.net/11419/5252 [18/12/2018]. Holmes, J. (1998) Θεωρία μετάφρασης, θεωρίες μετάφρασης, μεταφραστικές σπουδές και ο μεταφραστής/ μτφρ. E. Χαϊδεμένου, Μετάφραση, 4, 120-125. Παπαδήμα, Μ. (2012). Τα πολλαπλά κάτοπτρα της μετάφρασης. Αθήνα: Νεφέλη. Venuti L. (1995). The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London, New York: Routledge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-03-2022