ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ / INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT
ΚωδικόςΥ201
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005047

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600187155
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Παπαρνάκης ΑθανάσιοςΑθανάσιος Παπαρνάκης
2. Δάφνη ΕυαγγελίαΕυαγγελία Δάφνη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν α) να πληροφορούν για τη θέση και την αξία της Παλαιάς Διαθήκης στη θεολογική επιστήμη και την εκκλησιαστική θεολογία, β) να περιγράφουν τα βασικά επιστημονικά θέματα της μελέτης της και να κατανοούν τους βασικούς ερευνητικούς προβληματισμούς, γ) να ενημερώνουν για τα στοιχεία ταυτότητας, περιεχομένου και διδασκαλίας καθενός από τα βιβλία της Π. Διαθήκης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η γνωριμία με την Παλαιά Διαθήκη και ενημέρωση στα εισαγωγικά θέματα της σύνθεσής της (ιστορικά, φιλολογικά, γραμματολογικά) για το σύνολο της συλλογής και για καθένα από τα 49 της βιβλία ξεχωριστά. Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης: α) κατανόηση της θέσης και της αξίας της στη θεολογική επιστήμη και την εκκλησιαστική θεολογία, β) ενημέρωση στα βασικά επιστημονικά θέματα της μελέτης της, γ) κατανόηση των βασικών ερευνητικών προβληματισμών, δ) παρακολούθηση των βασικών σταθμών της πορείας της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας σε αυτά και αξιολόγηση των πορισμάτων της, ε) γνώση και κατανόηση των βασικών στοιχείων της διαμόρφωσής της και του περιεχομένου της. Πρόγραμμα διδασκαλίας: 1. Εισαγωγικό. Ορολογία. Ορισμοί. Η επιστήμη της Εισαγωγής στην Π. Διαθήκη. Ιστορία του μαθήματος. 2. Γενική εισαγωγή: Η Παλαιά Διαθήκη ως ιστορία και αποκάλυψη 3. Η ιστορία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης 4. Η ιστορία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχαίο κείμενο. 5. Η ιστορία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Μεταφράσεις. Τα χειρόγραφα του Qumran 6. Η Μετάφραση των Ο΄: ιστορία, μέθοδος, σύγχρονη έρευνα 7. Ειδική εισαγωγή: Εισαγωγή στην Πεντάτευχο. Η σύνθεση της Πεντατεύχου 8. Τα βιβλία της Πεντατεύχου: συνθήκες συγγραφής, δομή, περιεχόμενο, διδασκαλία 9. Τα λοιπά ιστορικά βιβλία. 10. Τα ποιητικά βιβλία. 11. Τα προφητικά βιβλία Ι 12. Τα προφητικά βιβλία ΙΙ 13. Τα προφητικά βιβλία ΙΙΙ
Λέξεις Κλειδιά
Εισαγωγή, Παλαιά Διαθήκη, Βίβλος, κανόνας, κείμενο, Μετάφραση Εβδομήκοντα, μασωριτικό
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων582,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) γραπτή εξέταση β) Ηλεκτρονικό τεστ αυτοαξιολόγησης στην πλατφόρμα του e-learning Ο βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των παραπάνω με αναλογία 8-2.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σ. Καλαντζάκη, Επίτομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Θεσ/νίκη: Γράφημα, 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κοντογόνου Κ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, Ἀθῆναι 1859. Δυοβουνιώτου Κ., Εἰσαγωγή εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς, Ἀθῆναι 1904. Παπαγεωργίου Σ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀλεξάνδρεια 1910. Ἀντωνιάδου Β., Ἐγχειρίδιον Εἰσαγωγῆς εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς. Α΄ Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, ἐν Ἀθήναις 1936. Μπρατσιώτου Π., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην μετά δύο παραρτημάτων περί ἀποκρύφων καί νεωτέρων μεταφράσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐν Ἀθήναις 1937 (21975). — Ἐπίτομος Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀθῆναι 1955 (31993). Παπαδοπούλου Ν., Ἑρμηνεία περικοπῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μετά στοιχείων Εἰσαγωγῆς, τεύχ. Α΄καί Β΄, Ἀθῆναι 1973. — Σύντομος Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀθῆναι 2003 (γ΄ ἀνατύπωσις). Σιμωτᾶ Π., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, τεύχη Α΄ καί Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973. Δόϊκου Δ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη (4 τεύχη), Θεσσαλονίκη 1975. — Συνοπτική Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη (ἀνατύπωση), Θεσσαλονίκη 1980. Χαστούπη Ἀ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην (πρός χρῆσιν τῶν φοιτητῶν), ἐν Ἀθήναις 1981. Καλαντζάκη Σ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη. Α΄ Γενική Εἰσαγωγή, Θεσσαλονίκη 1985. Καϊμάκη Δ. – Κωνσταντίνου Μ., Εἰσαγωγή στά ἱστορικά καί προφητικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί στοιχεῖα ἑβραϊκῆς γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1987.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2021