ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ Κ.Δ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ Κ.Δ. / GRAMMARS AND LEXICONS OF THE NEW TESTAMENT
ΚωδικόςΧ152
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακούλα Παπαδημητρίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID60001748

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ Κ.Δ.
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600187170

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α ΜΙΚΡΗ (95)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 18:00 έως 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα πληροφορεί για την επιστήμη της Λεξικογραφίας και ειδικότερα για την ιστορία της Λεξικογραφίας της Καινής Διαθήκης. Επιπλέον, πληροφορεί για τα ειδικά Λεξικά και τις ειδικές Γραμματικές που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία για τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, και γενικότερα για την Ελληνιστική Κοινή γλώσσα της εποχής, και διδάσκει τη χρήση τους στη μελέτη και στην έρευνα, θεολογική και γλωσσολογική, του καινοδιαθηκικού κειμένου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί:
 • να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Λεξικά και τις Γραμματικές της Καινής Διαθήκης για την κατανόηση και ερμηνεία των λέξεων του κειμένου της
 • να αποκτήσουν δεξιότητα στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του Ευρετηρίου Λέξεων της Καινής Διαθήκης (Ταμείο) και στη σωστή αναζήτηση σημασιών των λέξεων στα ειδικά Λεξικά
 • να εφαρμόζουν τις γλωσσικές και λεξικολογικές πληροφορίες μέσα στη συνάφεια του κειμένου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται η ιστορία της Λεξικογραφίας της Καινής Διαθήκης απ' αρχής μέχρι σήμερα και συζητούνται τα κύρια ζητήματα τού γνωστικού αυτού πεδίου. Δίνονται παραδείγματα και γίνονται πρακτικές ασκήσεις στη χρήση της Γραμματικής και των Λεξικών ως βοηθημάτων για την κατανόηση του κειμένου της Καινής Διαθήκης.
 1. Η αναγκαιότητα ειδικών Λεξικών και Γραμματικής για τη μελέτη της γλώσσας της Καινής Διαθήκης.
 2. Πώς γίνεται ένα Λεξικό. Οι αρχές της καινοδιαθηκικής Λεξικογραφίας.
 3. Τα πρώτα Λεξικά της Καινής Διαθήκης. Είδη των Λεξικών της Καινής Διαθήκης.
 4. Η συμβολή των τεκμηρίων (πάπυροι, επιγραφές) στη σύνταξη των Λεξικών. Τα νεότερα Λεξικά.
 5. Μεταφράσεις καινοδιαθηκικών κειμένων και Λεξικά.
 6. Σημασιολογικά Λεξικά.
 7. Θεολογική Λεξικογραφία.
 8. Ηλεκτρονικά Λεξικά. Βάσεις δεδομένων για λεξιλογική έρευνα. Παρουσίαση και χρήση του TLG.
 9. Γραμματικές της Καινής Διαθήκης. Παρουσίαση και κριτική.
 10. Η συμβολή της καινοδιαθηκικής Λεξικογραφίας στην Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης.
 11. Παραδείγματα χρήσης Λεξικών για τη σημασία και την ερμηνεία λέξεων της Καινής Διαθήκης.
 12. Παρουσίαση φοιτητικών εργασιών.
 13. Ξενάγηση στο τμήμα Λεξικών-Γραμματικών των Βιβλιοθηκών της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής (Η ξενάγηση γίνεται σε εύθετο χρόνο, κατά προτίμηση στα μέσα του εξαμήνου).
Λέξεις Κλειδιά
Γλώσσα της Καινής Διαθήκης, Λεξικογραφία, Λεξικογραφία της Καινής Διαθήκης, Λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, Θεολογικά Λεξικά, Γραμματική της Κοινής Ελληνιστικής γλώσσας, Γραμματική της Καινής Διαθήκης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.
Εκπαιδευτική χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις301,2
Σύνολο994,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία εξαμήνου (90%). Προφορική εξέταση στην εργασία (10%). Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλογή Συγγραμμάτων Κ. Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 1. G.H.R. Horsley, Ἡ Ἑλληνική τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γλωσσολογικές μελέτες με τη συμβολή επιγραφών και παπύρων (πρωτότ. New Documents Illustrating Early Christianity, v. 5. Linguistic Essays, Macquarie University, Sydney 1989), μετφρ. Κυριακούλας Παπαδημητρίου, ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2003.
 2. J.A.L. Lee, A History of New Testament Lexicography, PETER LANG, New York 2003.
 3. R. Browning, H Ελληνική Γλώσσα, Μεσαιωνική και Νέα, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Αθήνα 1972.
 4. H. Tonnet, Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Αθήνα 1995.
 5. Κ. Παπαδημητρίου, «Τά Ἑλληνικά τῶν Ἰουδαίων τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης», Αγία Γραφή και Αρχαίος Κόσμος. Τιμητικό αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Λ. Γαλάνη, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 2010, 397-424.
 6. A. Schmoller, Handkonkoradanz zum griechischen Neuen Testament, DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT, Stuttgart 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2021