ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / CANON LAW I. PRIMARY SOURCES AND GENERAL NORMS
ΚωδικόςΥ405
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Γιάγκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005066

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 192
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600187549

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοΤρίτη 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας των 13 διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος: - θα γνωρίσουν οι φοιτητές ποιές είναι οι πηγές Κανονικού Δικαίου από της συστάσεως της Εκκλησίας μέχρι σήμερα και ποιές είναι οι απορρέουσες εξ αυτών κανονικές αρχές που διέπουν το Θεανθρώπινο οργανισμό της Εκκλησίας. - θα κατανοήσουν και θα έχουν την δυνατότητα να περιγράφουν τον τρόπο εφαρμογής των ιερών κανόνων στην σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή. - θα μπορούν να συγκρίνουν το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών θεσμών, από συστασεώς τους μέχρι σήμερα. - Θα μπορούν να αναλύουν βασικούς όρους των πηγών του Κανονικού Δικαίου. - Θα έχουν την δυνατότητα να περιγράφουν πως και αν οι ιεροί κανόνες έχουν διαχρονική ισχύ, ποιο το ιστορικό, πολιτικό, εκκλησιαστικό και νομοκανονικό υπόβαθρο της εποχής που συντάχθηκαν και ποια η διαχρονική πράξη της Εκκλησίας όσον αφορά την εφαρμογή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές διδάσκονται τα κεφάλαια που αναφέρονται στο γενικό μέρος του Κανονικού Δικαίου, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στις επιμέρους 13 ενότητες: 1. Η έννοια του Κανονικού Δικαίου. Σχέσεις Δικαίου και Θεολογίας. Το Κανονικό Δίκαιο στη σύγχρονη έρευνα. 2. Θεμελιώδεις πηγές του Κανονικού Δικαίου (Αγία Γραφή, Ιερά Παράδοση, Ιεροί Κανόνες). 3. Η συγκρότηση των πρώτων κανονικών συλλογών. Το corpus canonum της Εκκλησίας. 4. Οι νομοκανονικές συλλογές: Νομοκάνονας σε ν΄ τίτλους, Νομοκάνονας σε ιδ΄ τίτλους. 5. Συμπληρωματικές πηγές . Ενδημούσα Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. 6. Τα ερμηνευτικά υπομνήματα. 7. Κανονικές αποκρίσεις 8. Εξομολογητάρια. 9. Υστεροβυζαντινές κανονικές πηγές 10. Κανονικές πηγές της Τουρκοκρατίας. Το κανονικό έργο των Κολλυβάδων. 11. Μοναστηριακά Τυπικά και Μοναχικοί Κανόνες. 12. Σύγχρονοι Καταστατικοί Χάρτες των Εκκλησιών. 13. Το Κανονικό Δίκαιο σε θέματα Πανορθοδόξου ενδιαφέροντος.
Λέξεις Κλειδιά
Δίκαιο, Νομοκάνονες, Καταστατικοί Χάρτες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές με χρήση e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων592,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση με βάση την ύλη που καλύφθηκε κατά το εξάμηνο (100%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 2005.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Νικοδήμου Μίλας, Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας, μτφρ. Μελετίου Αποστολοπούλου, εν Αθήναις 1906 (ανατ. Αθήναι 1970). 2.Παναγιώτη Ι. Μπούμη, Κανονικόν Δίκαιον, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2008. 3.Παναγιώτη Παναγιωτάκου, Σύστημα του εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τομ. 3, Το Ποινικόν Δίκαιον της Εκκλησίας, τομ. 4, Το Δίκαιο των Μοναχών, εν Αθήναις 1962, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 2000. 4.Γεωργίου Πουλή, Το Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα – Κομοτηνή 2005. 5.Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, Το Ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν Αθήναις 1907, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 1998. 6.Σπύρου Τρωιάννου – Γεωργίου Α. Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, 2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή 2003. 7.Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου, Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Αθήναι 21965. 8.Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου – Γεωργίου Α. Πουλή, Πηγές του εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου, 2ή έκδοση, εκδόσεις Παναγιώτη Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007 9.Γεωργίου Πουλή, Νομοθετικά κείμενα Εκκλησιαστικού Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007. 10.Ράλλη, Γ. Α. – Ποτλή, Μ., Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων κ.λπ.,τόμος 1-6, Αθήνησιν 1852-1859 (ανατύπωση Αθήναι 1966). 11.Σπύρου Τρωιάννου, Κανονικές αποκρίσεις και πραγματείες της βυζαντινής περιόδου, Αλεξάνδρεια 2002 (ανατ.). 12.Σπύρου Τρωιάννου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, 2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή 1999. 13.Βλασίου Ι. Φειδά, Ιεροί Κανονές και καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1998. 14.Πάυλου, Μητροπολίτου Σουηδίας (Μενεβίσογλου), Ιστορική εισαγωγή εις τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Στοκχόλμη 1990. 15.Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη, Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, Αθήναι 1971.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2020