Ιατρική Στατιστική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙατρική Στατιστική / Medical Statistics
ΚωδικόςΙΑ1014
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΆννα-Μπεττίνα Χάιδιτς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017865

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 331
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό322

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙατρική Στατιστική
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600187795
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Για κάθε ενότητα τα επιδιωκώμενα αποτελέσματα είναι τα εξής: 1 Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων • Διαχωρισμός των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών και οι διάφοροι τύποι των δεδομένων • Παρουσίαση και σύνοψη των δεδομένων με το κατάλληλο τρόπο • Υπολογισμός και ερμηνεία των γραφημάτων • Κατανόηση των χαρακτηριστικών της κανονικής κατανομής και της διαφοράς τους από τις ασύμμετρες κατανομές 2 Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς • Υπολογισμός των μέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς • Κατανόηση της χρήσης των κατάλληλων μέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς για τη σύνοψη δεδομένων με κανονική και ασύμμετρη κατανομή • Περιγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τα μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς 3 Πληθυσμοί και δείγματα • Κατανόηση των διαφορών των μετρήσεων μεταξύ του πληθυσμού και του δείγματος • Τρόποι επιλογής ενός τυχαίου δείγματος από έναν πληθυσμό • Κατανόηση των τύπων τυχαίων δειγματοληψιών και καταλληλότητα εφαρμογής τους • Εκτίμηση της ακρίβειας και της αμεροληψίας της δειγματοληψίας • Αναγνώριση των μειονεκτημάτων των μη τυχαίων δειγμάτων 4 Η κανονική κατανομή • Αναγνώριση των ιδιοτήτων της κανονικής κατανομής • Μετασχηματισμός μιας κανονικής κατανομής σε τυπική κανονική κατανομή • Υπολογισμός διάφορων πιθανοτήτων με βάση τη τυπική κατανομή • Εύρεση κριτικών τιμών από τον πίνακα της κανονικής κατανομής • Κατανόηση των ιδιοτήτων της δειγματοληπτικής κατανομής • Εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ της τυπικής απόκλισης και του τυπικού σφάλματος της μέσης τιμής 5 Έλεγχος υποθέσεων • Διατύπωση της μηδενικής και της εναλλακτικής υπόθεσης • Κατανόηση της έννοιας της τιμής P, του επιπέδου σημαντικότητας και της αντίστοιχης κριτικής τιμής • Ελέγχος και εκτίμηση της στατιστικά σημαντικής διαφοράς • Διαχωρισμός μεταξύ του μονόπλευρου και αμφίπλευρου ελέγχου • Κατανόηση των σφαλμάτων τύπου Ι και ΙΙ και πότε αυξάνει η ισχύς μιας μελέτης 6 Παραμετρικές δοκιμασίες ενός δείγματος • Κατανόηση εφαρμογής δοκιμασίας Ζ και δοκιμασίας t • Διατύπωση της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο υπόθεσης ενός δείγματος • Υπολογισμός της δοκιμασίας Ζ και t • Ανάγνωση και εύρεση των κριτικών τιμών από τους πίνακες της t κατανομής • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τη δοκιμασία • Υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης 7 Παραμετρικές δοκιμασίες δύο δειγμάτων • Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων δειγμάτων • Διατύπωση της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο υπόθεσης μεταξύ δύο ανεξάρτητων ή εξαρτημένων δειγμάτων • Υπολογισμός της δοκιμασίας t για δύο ανεξάρτητα ή εξαρτημένα δείγματα • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις δοκιμασίες • Υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης 8 Ανάλυση διακύμανσης • Διατύπωση της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο υπόθεσης μεταξύ τριών ή και περισσοτέρων ανεξάρτητων δειγμάτων • Κατανόηση του προβλήματος των πολλαπλών συγκρίσεων κι ο τρόπος διόρθωσής του • Κατανοήση του τρόπου υπολογισμού του λόγου F με τις εκτιμήσεις των διακυμάνσεων • Ανάγνωση και εύρεση των κριτικών τιμών από τον πίνακα της F-κατανομής • Διαμόρφωση του πίνακα της ανάλυσης διακύμανσης • Διαδικασίες πολλαπλών συγκρίσεων 9 Συντελεστής συσχέτισης • Κατανόηση της σημασίας του συντελεστή συσχέτισης • Εκτίμηση της εφαρμογής διαφορετικών συντελεστών συσχέτισης ανάλογα με τους τύπους των δεδομένων • Υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Pearson • Υπολογισμός του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης Pearson 10 Δοκιμασία χ2 • Κατανοήση της εφαρμογής του κριτηρίου χ2 • Υπολογισμός της δοκιμασίας καλής προσαρμογής με ίσο και αναλογικό αριθμό αναμενόμενων συχνοτήτων • Υπολογισμός της δοκιμασίας χ2 για ανεξαρτησία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων • Διαμόρφωση του πίνακα συνάφειας • Υπολογισμός της δοκιμασίας χ2 για τετράπτυχο (2x2) • Υπολογισμός της δοκιμασίας Ζ για σύγκριση δύο ποσοστών σε τετράπτυχο πίνακα • Εφαρμογή της δοκιμασίας Mc Nemar για εξαρτημένα δείγματα 11 Μη παραμετρικές δοκιμασίες • Κατανόηση της χρησιμότητας των μη-παραμετρικών δοκιμασιών • Αναγνώριση της παραμετρικής δοκιμασίας που εφαρμόζεται στην αντίστοιχη σύγκριση • Εφαρμογή της δοκιμασίας Mann-Whitney για τη σύγκριση δύο ανεξάρτητων δειγμάτων • Εφαρμογή της δοκιμασίας Wilcoxon για τη σύγκριση δύο εξαρτημένων δειγμάτων • Εφαρμογή της δοκιμασίας Kruskal-Wallis για τη σύγκριση τριων και παραπάνω ανεξάρτητων δειγμάτων • Εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των μη-παραμετρικών δοκιμασιών 12 Διαγνωστικές δοκιμασίες • Υπολογισμός και ερμηνεία ευαισθησίας, ειδικότητας, προγνωστικής αξίας του θετικού και αρνητικού αποτελέσματος • Κατανόηση των περιορισμών στη χρήση των θετικών και αρνητικών προγνωστικών αξιών • Ερμηνεία της καμπύλης ROC 13 Ανάλυση επιβίωσης • Απόφαση για τα δεδομένα όπου εφαρμόζεται η ανάλυση επιβίωσης • Κατανόηση της έννοιας των αποκομμένων δεδομένων • Υπολογισμός και ερμηνεία των πινάκων επιβίωσης • Ερμηνεία των καμπυλών Kaplan-Meier • Σύγκριση δύο καμπυλών επιβίωσης με τη δοκιμασία Log rank • Εκτίμηση των παραδοχών που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της δοκιμασίας Log-rank
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μάθημα 1 Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων 2 Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς 3 Πληθυσμοί και δείγματα 4 Η κανονική κατανομή 5 Έλεγχος υποθέσεων 6 Παραμετρικές δοκιμασίες ενός δείγματος 7 Παραμετρικές δοκιμασίες δύο δειγμάτων 8 Ανάλυση διακύμανσης 9 Συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών 10 Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών 11 Μη παραμετρικές δοκιμασίες 12 Διαγνωστικές δοκιμασίες 13 Ανάλυση επιβίωσης
Λέξεις Κλειδιά
Ιατρική Στατιστική, Βιοστατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι στατιστικές αναλύσεις θα εφαρμόζονται με το στατιστικό πακέτο JAMOVI
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Φροντιστήριο260,9
Σύνολο652,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιατρική Στατιστική: Βασικές αρχές. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ,Χάιδιτς Α-Μ. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-12-2021