ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Environment and Health
ΚωδικόςΙΑ0379
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Δαρδαβέσης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000017

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600187943
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚ
2. .
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τον τρόπο που η έκθεση σε παράγοντες του φυσικού, του ανθρωπογενούς και του εργασιακού περιβάλλοντος, μπορεί να επιδράσει στην ανθρώπινη υγεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετά την παρακολούθηση οι φοιτητές θα πρέπει: - Να γνωρίζουν την σχέση του ανθρώπου με το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον. - Να έχουν κατανοήσει την σχέση ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και την έννοια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης. - Να γνωρίζουν τις επιδημιολογικές και κλινικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό. - Να συνδέουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα με τα δημογραφικά δεδομένα και την ποιότητα της ζωής. - Να παίρνουν θέση στις ασκούμενες πολιτικές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών και των πιθανών διεξόδων από την κρίση. - Να συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αγωγή υγείας σαν συντελεστών της δια βίου εκπαίδευσης των γιατρών και στοιχείων της καθημερινής τους δράσης και του τρόπου ζωής τους.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Τόσο οι διαλέξεις όσο και οι εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζονται με την χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων - Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Άσκηση Πεδίου60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Σύνολο522
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Υγιεινή: Κατσουγιαννόπουλος ΒΧ., Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη 1994 Υγιεινή και Περιβάλλον: Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ., University Studio Press. Θεσσαλονίκη, 1992 Προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία: Τριχόπουλος Δ, Καλαποθάκη Β, Πετρίδου Ε., Αθήνα, Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις 2000. Περιβαλλοντικές επιστήμες: G. Tyler Miller, Jr, Εκδόσεις ΙΩΝ.2004
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2020