ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1 / Pharmacology I
ΚωδικόςΙΑ0339
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαρασκευή Παπαϊωαννίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000337

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ελένη Σταμούλα
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600188054
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α' ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0366 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0249 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1
 • ΙΑ0250 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2
 • ΙΑ0256 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0264 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΙΑ0273 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0342 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0343 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα παραπάνω μαθήματα θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την κατανόηση του μαθήματος Φαρμακολογία ΙΙ. Τυπικά, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν 1) τις βασικές αρχές της φαρμακοκινητικής, στο βαθμό που να είναι σε θέση να προβούν σε απλούς υπολογισμούς κλινικά χρήσιμων παραμέτρων όπως η δόση εφόδου, ή η δόση συντήρησης και να είναι σε θέση να προβλέψουν το ενδεχόμενο φαρμακοκινητικών αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων, 2) τις βασικές αρχές της φαρμακοδυναμικής, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται την έννοια του αγωνιστή και του ανταγωνιστή, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στο μηχανισμό δράσης, την αποτελεσματικότητα, την τοξικότητα, τη θεραπευτική χρησιμότητα, των αντενδείξεων και των φαρμακοδυναμικών αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων, 3) τις βασικές ιδιότητες (φαρμακοκινητική, μηχανισμός δράσης, ενδείξεις χορήγησης, ανεπιθύμητες ενέργειες, αντενδείξεις χορήγησης) των φαρμάκων του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του κεντρικού νευρικού συστήματος, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την κλινική τους χρησιμότητα σε πιο προχωρημένα μαθήματα και να τα χορηγούν με ασφάλεια στην κλινική πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Φαρμακολογία: Ορισμοί. Αρχές Φαρμακοκινητικής (Απορρόφηση, Κατανομή, Μεταβολισμός, Απέκκριση). Φαρμακοδυναμική - Υποδοχείς, Αγωνιστές/Ανταγωνιστές, Ανεπιθύμητες ενέργειες. Η κλινική σημασία της φαρμακοκινητικής / και της Φαρμακοδυναμικής - Ειδικές κατηγορίες ασθενών. Φάρμακα που δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: Χολινεργικοί Αγωνιστές/ Ανταγωνιστές - Αδρενεργικοί Αγωνιστές/ Ανταγωνιστές. Φάρμακα που δρουν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Αντιπαρκινσονικά - Αγχολυτικά - Υπνωτικά - Αντιεπιληπτικά - Διεγερτικά - Αναισθητικά - Αντικαταθλιπτικά - Νευροληπτικά - Oπιοειδη. Εξάρτηση από ουσίες και φάρμακα. Μεθοδολογία και μετρήσεις στη φαρμακολογία: προκλινικές και κλινικές δοκιμές
Λέξεις Κλειδιά
φαρμακολογικοί ορισμοί, φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, αγωνιστής, ανταγωνιστής, αδρενεργικό, χολινεςργικό, ΚΝΣ, καρδιαγγειακό
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ανάρτηση παρουσιάσεων και ανακοινώσεων στο elearning Ηλεκτρονική αξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις351,3
Φροντιστήριο451,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις10,0
Σύνολο913,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, Humphrey G. Rang, James M. Ritter, Rod Flower, Graeme Henderson, Έκδοση: 8η/2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2. GOODMAN & GILLMANS Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ, Έκδοση: 2η έκδ./2015, Συγγραφείς: Brunton L. ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ΑΘΗΝΑ 2015 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, Έκδοση: 6η/2015, Συγγραφείς: HARVEY A. RICHARD,KAREN WHALEN,RICH.FINKEL,TH.A.PANAVELIL, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2020