ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / Molecural Structure and Chemical Activity
ΚωδικόςΚ102
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002678

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600188649
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση αρχών Κβαντικής Χημείας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: - σχεδιάζουν δομές συντονισμού μοριακών συστημάτων, - προσδιορίζουν τη συμμετρία μοριακών τροχιακών και ηλεκτρονιακών καταστάσεων, - αναλύουν την αλληλεπίδραση μοριακών θραυσμάτων με βάση τη μέθοδο των διαταραχών, - διαφοροποιούν τις θερμοδυναμικά από τις κινητικά ελεγχόμενες αντιδράσεις, - εφαρμόζουν κανόνες επιλογής περικυκλικών και φωτοχημικών αντιδράσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Από τα ατομικά στα μοριακά τροχιακά και τις δομές συντονισμού. Συμμετρία μοριακών τροχιακών και ηλεκτρονιακών καταστάσεων. Μέθοδος των διαταραχών. Ενδομοριακές, διαμοριακές διαταραχές και αλληλεπίδραση μοριακών θραυσμάτων. Ηλεκτρονιακή δομή και πορείες αντιδράσεων. Θερμοδυναμικά και κινητικά ελεγχόμενες αντιδράσεις. Συμμετρία και κανόνες επιλογής περικυκλικών αντιδράσεων. Φωτοχημικές αντιδράσεις.
Λέξεις Κλειδιά
μοριακά τροχιακά, δομές συντονισμού, θεωρία διαταραχών, περικυκλικές και φωτοχημικές αντιδράσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Χρήση πακέτων λογισμικού Κβαντικής Χημείας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το κριτήριο αξιολόγησης είναι ο βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις διδασκόντων.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλία Υπολογιστικής και Κβαντικής Χημείας στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2015