ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ / Colour Chemistry & Technology
ΚωδικόςΥΧΤ462
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001035

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600188849
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος να: 1.Μάθουν τις βασικές κατηγορίες των χρωμάτων (κλωστοϋφαντουργίας κυρίως) ταξινομημένες με κριτήριο: i.την χημική τους σύνταξη ii.τον τρόπο βαφής. 2. Κυρίως να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της χημικής δομής ενός χρώματος και της καταλληλότητάς του για τη βαφή μιας ίνας, καθώς και του τρόπου βαφής της. 3. Να κατανοήσουν τον μηχανισμό συγκράτησης ενός δεδομένου χρώματος σε μια ίνα ή άλλο υπόστρωμα (δεσμοί, δυνάμεις που αναπτύσσονται) 4. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στις τεχνολογίες βαφής και γενικά αλλαγής της εμφάνισης ενός υποστρώματος (υφάνσιμης ίνας), 5. Μέσω της εργαστηριακής άσκησης να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες αυτές, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία όταν και όπου χρειαστεί.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά περί χρώματος, μείξη χρωμάτων, σχέση χρώματος-δομής. Τάξεις χρωμάτων (σύνθεση, ιδιότητες). Φυσικές και τεχνητές ίνες (δομή, ιδιότητες). Θεωρία βαφής, τυποβαφή, ψηφιακή εκτύπωση. Χρώματα επίστρωσης. Άλλες χρήσεις των χρωμάτων (χρωστικές τροφίμων, laser, εφαρμογές στην ιατρική). Οικολογικά προβλήματα, παρούσα κατάσταση. Μέτρηση χρώματος. Δοκιμασίες αντοχής. Επισκέψεις σχετικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.
Λέξεις Κλειδιά
Χρώμα, υφάνσιμες ίνες, φυσικοχημεία βαφής. Βαφή-Τυποβαφή- Ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων, χρώματα επίστρωσης, χρωστικές τροφίμων, laser, χρωματομετρία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας των παραδόσεων. Στην τελική βαθμολογία συνυπολογίζεται κατά 30% η επίδοση των φοιτητών στην γραπτή εξέταση, που γίνεται στα πλαίσια του εργαστηρίου και συνεκτιμάται η απόδοσή τους στο εργαστήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
XHMEIA KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: Σύνθεση, ιδιότητες, εφαρμογή. Ε. Τσατσαρώνη, Ι. Ελευθεριάδης, εκδόσεις ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2013