ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ / CURRICULA: THEORY AND PRAXIS PRACTICE
ΚωδικόςΕΜ79
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γρόλλιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017647

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 63
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189070

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 1 (172)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και φοιτήτριες μετά το πέρας του μαθήματος θα έχουν κατανοήσει τις βασικές θέσεις των κλασικών οπτικών για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν και την επιρροή τους στην εκπαίδευση. Με βάση την κατανόηση των προηγουμέν ων, θα μπορούν να διακρίνουν την επιρροή αυτών των οπτικών σε κείμενα που αναφέρονται στο ζήτημα του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και σε σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα της ελληνικής εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζονται και συζητούνται οι οπτικές για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος. O όρος σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμμα τος αναφέρεται σε θέσεις που αφορούν τη διαδικασία, δηλαδή τη διαδοχή των φάσεων του σχεδιασμού και τα υποκείμενα που την προσδιορίζουν, καθώς και τους σκοπούς και το περιεχόμενο. Ο όρος οπτική για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος σημαίνει έναν συ γκεκριμένο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το αναλυτικό πρόγραμμα, έναν συγκεκριμένο τρόπο θεωρητικής προσέγγισης και πρακτικής αντιμετώπισης του ζητήματος του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος. Έχει δεοντολογικό και όχι περιγραφικό χαρακτήρα, αφού αναφέρ εται σε θέσεις για το πώς πρέπει να σχεδιάζεται ένα αναλυτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, συζητούμε τις θέσεις που αφορούν τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τους ρόλους τους οποίους παίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στην κατασκευή και την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος στις εξής οπτικές: α) παραδοσιακή, β) μαθητοκεντρική, γ) της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, δ) της κοινωνικής ανασυγκρότησης, ε) της απελευθερωτικής αγωγής και στ) της κριτικής ανασυγκρότησης.
Λέξεις Κλειδιά
αναλυτικό πρόγραμμα, σχεδιασμός, οπτικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος της διδασκαλίας του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γρόλλιος, Γ. (2005) O Paulo Freire και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Γρόλλιος, Γ. (2011) Προοδευτική Εκπαίδευση και Αν αλυτικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βρεττός, Ι. & Καψάλης, Α. (2009) Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία, Έρευνα και Πράξη . Τέταρτη Έκδοση. Αθήνα. Νούτσος, Μ. (1983) Διδακτικοί Στόχοι και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Κριτική μιας Σύγχρονης Παιδαγωγικής Ιδεολογίας . Γιάννινα: Δωδώνη. Ντιούι Τ. (1982) Το σχολείο που μ’ αρέσει [The School and Society]. Αθήνα: Γλάρος. Ρά σης, Σ. (1988) Η Ανθρωπιστική Παιδεία στη Σύγχρονη Εκπαίδευση . Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Ράσης, Σ. (2003) «Η Κρίση της Προοδευτικής Εκπαίδευσης και η Εμφάνιση της Ανασυγκροτικής Φιλοσοφίας της Παιδείας» στο Η Παιδεία στην Αυγή του 21 ου Αιώνα . Πάτρα: Εργαστ ήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης. Ράσης, Σ. (2006) «Ριζοσπάστες Ρεβιζιονιστές Ιστορικοί της Εκπαίδευσης: Ένα Σύντομο Φωτεινό Διάλειμμα στην Ιστοριογραφία της Αμερικανικής Εκπαίδευσης» στο Τζήκας, Χ. (επιμ) Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Εκπαίδευσης . Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Φλουρής, Γ. (2000) Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση . Έβδομη Έκδοση. Αθήνα: Γρηγόρης. Χατζηγεωργίου, Γ. (1998) Γνώθι το Curriculum. Γενικά και Ειδικά Θέματα Αναλυτικών Προγραμμάτ ων και Διδακτικής . Αθήνα : Ατραπός .
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2021