ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ / POLITICAL SCIENCE
ΚωδικόςΓΠ4
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυτυχία Τεπέρογλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001564

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 40
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΓενικής Παιδείας114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600189193
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης. Θα έχουν αποκτήσει μια βασική κατεύθυνση στους ποικίλους τρόπους μελέτης των πολιτικών φαινομένων. Βασικός στόχος είναι αυτός της ανάπτυξης ικανοτήτων κριτικής ανάλυσης βασικών εννοιών της Πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στις διάφορες μορφές του πολιτικού φαινομένου. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών και υποδειγμάτων της Πολιτικής Επιστήμης, ώστε οι φοιτητές/τριες να μυηθούν σε βασικές κατηγορίες της πολιτικής ανάλυσης, στην κατανόηση και εξήγηση πλευρών του πολιτικού φαινομένου εν γένει. Μετά από μια εισαγωγή στο κεντρικό ερώτημα «τι είναι πολιτική; επιλέγεται η εξέταση εννοιών όπως το «κράτος», το «πολιτικό σύστημα», «ιδεολογία/ες», το «έθνος», ο «εθνικισμός», η «αντιπροσωπευτική δημοκρατία». Αυτές αποτελούν βασικούς άξονες του μαθήματος. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στις βασικές σχολές σκέψεις στην Πολιτική Επιστήμη. Τέλος, στο πλαίσιο αυτού του εισαγωγικού μαθήματος επικεντρωνόμαστε στη θεματική της τυπολογίας των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων. Βασικές θεματικές ενότητες: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Το αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης. Η ανάπτυξη του κλάδου. Εισαγωγικά στην έννοια της «πολιτικής» (ορισμός, βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής ως δραστηριότητας). 2. Βασικές έννοιες: κυβέρνηση, διακυβέρνηση, ισχύς, ιδεολογία 3. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην πολιτική: βασικές σχολές σκέψης στην Πολιτική Επιστήμη (εισαγωγικά) 4. Η έννοια του κράτους. Έθνη και εθνικισμός 5. Δημοκρατική διακυβέρνηση. Η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας 6. Εισαγωγικά στην έννοια του πολιτικού κόμματος. Τυπολογίες κομμάτων με βάση την οργάνωση και με βάση τον άξονα Αριστεράς-Δεξιάς 7. Κομματικά συστήματα
Λέξεις Κλειδιά
Πολιτική Επιστήμη, Δημοκρατία/ες, Ιδεολογίες, Πολιτική Αντιπροσώπευση, Πολιτική Απόφαση, Κόμματα, Κομματικά συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις411,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552,2
Εξετάσεις411,6
Σύνολο1375,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές γραπτές εξετάσεις (λόγω της πανδημίας με χρήση της πλατφόρμας του elearning)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John (επιμέλεια Παγουλάτος Γιώργος, Παπαγεωργίου Ιωάννης) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 3η έκδοση, Κριτική, 2020 2. Κ. Ελευθερίου (2021) Το Πολιτικό Κόμμα, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών ΕΝΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Roskin, Michael/Cord, Robert/Medeiros, James/ Jones, Walter (2008) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, 10η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Hague, Rod/ Harrop, M. (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα Lowndes, D. Marsh, G. Stoker, επιστ. επιμ. Ανδρέας Γκόφας, Γιώργος Ευαγγελόπουλος (2020) Θεωρία και μέθοδοι της πολιτικής επιστήμης, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2021