ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) / Ancient Greek Language Didactics in Secondary Education
Κωδικός703
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΤριανταφυλλιά Γιάννου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280008203

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 80
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189514
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται: 1. Να γνωρίζουν τη θέση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και τους σκοπούς διδασκαλίας. 2. Να έχουν διερευνήσει μεθόδους για την ανανέωση των διδακτικών πρακτικών βάσει των πορισμάτων της σύγχρονης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης. 3. Να έχουν εμβαθύνει στην ανάλυση των διεθνών τάσεων στη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών. 4. Να έχουν εργαστεί για τον σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μαθήματος με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα εγχειρίδια διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. 5. Να έχουν παρακολουθήσει διδασκαλίες και θα έχουν διδάξει το μάθημα σε συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει σε θεωρητικά και πρακτικά ζητούμενα σχετικά με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση. Εξετάζονται αναλυτικότερα οι κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών (από το πρωτότυπο ή από μετάφραση). Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των διεθνών τάσεων στη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και στην αναζήτηση μεθόδων για την ανανέωση των διδακτικών πρακτικών και του μαθησιακού υλικού βάσει των πορισμάτων της σύγχρονης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Λέξεις Κλειδιά
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Διδακτική μεθοδολογία, Σχεδιασμός-εκτέλεση διδασκαλίας, Πρακτική άσκηση, Γυμνάσιο, Λύκειο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση120,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις391,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Βασίλης Τσάφος, Η Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Για μια Εναλλακτική Μαθητεία στον Αρχαίο Κόσμο, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004. - Ελένη Χ. Χατζημαυρουδή, Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007. - Νικόλαος Άχλης, Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας, Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2020