ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / Psychology of Education
ΚωδικόςΕΨ900
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Δόικου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280008639

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 203
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189517
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Aναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα: - αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη των διεργασιών και των ικανοτήτων, οι οποίες εμπλέκονται στη μάθηση - αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης κινήτρων για μάθηση - αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση - θα κατανοήσουν και θα στοχαστούν ως προς την αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων - θα εξοικειωθούν με μεθόδους που μπορεί να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να ενισχύσει τη μάθηση τόσο των γνωστικών αντικειμένων όσο και της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή: Εννοιολογικό πλαίσιο: Ορισμός και αντικείμενο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας- η σχέση της με την εξελικτική και σχολική ψυχολογία και με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωρίμανση και μάθηση. Ετοιμότητα για μάθηση 2. Γνωστική ανάπτυξη. Η θεωρία του Piaget. Εφαρμογές στην αγωγή και στην εκπαίδευση 3. Η θεωρία του Vygotsky. Εφαρμογές στην αγωγή και στην εκπαίδευση. Κονστρουκτιβισμός 4. Νοημοσύνη: Εννοιολογική αποσαφήνιση- Παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της νοημοσύνης. Αξιολόγηση της νοημοσύνης- Νοημοσύνη και μάθηση 5. Συναισθηματική νοημοσύνη: εννοιολογική αποσαφήνιση – συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης –συναισθηματική νοημοσύνη και μάθηση – η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σχολικό πλαίσιο 6. Θεωρίες Μάθησης: Κλασσική εξαρτημένη μάθηση- εφαρμογές της κλασσικής εξαρτημένης μάθησης στην αγωγή και στην εκπαίδευση 7. Μάθηση με δοκιμή και πλάνη. Συντελεστική μάθηση. Εφαρμογές της συντελεστικής μάθησης στην αγωγή και στην εκπαίδευση 8. Μάθηση λύσης προβλημάτων: Ενορατική μάθηση Εφαρμογές της ενορατικής μάθησης στη διδασκαλία 9. Κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη μάθηση- Μάθηση με παρατήρηση και μίμηση. Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική μάθηση. Ο ρόλος της γνωστικής ψυχολογίας στη μελέτη της διαδικασίας της μάθησης 10. Σύγκριση και κριτική των θεωριών μάθησης 11. Μνήμη: Ορισμοί. Μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μνήμη 12. Κίνητρα: Ορισμοί – ορολογία. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τα κίνητρα. Κίνητρα επίδοσης και κίνητρα μάθησης 13. Απόδοση αιτίων –επιδίωξη επιτυχίας/αποφυγή επιτυχίας. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη των κινήτρων
Λέξεις Κλειδιά
κληρονομικότητα, περιβάλλον, νοημοσύνη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- ανάρτηση αρχείων σχετικών με το μάθημα στο elearning - ανακοινώσεις στο elearning - επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της πλατφόρμας elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εξετάσεις30,1
αυτοτελής μελέτη και πρεοτοιμασία για τις εξετάσεις833,3
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Επίδοσεις των φοιτητών/φοιτητριών στις εξετάσεις Συμμετοχή στο μάθημα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Slavin, R. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Μεταίχμιο - Elliott, S., Kratochwill, T, Littlefield-Cook, J., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική διδασκαλία-αποτελεσματική μάθηση. Αθήνα: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bigge, Μ. L. & Shermis, S. S. (2008). Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς /μετ. Φ. Αρβανίτης. Αθήμα: Πατάκης. Βορριά, Γ., Κιοσέογλου, Γ., Ντούμα, Μ., Λιμναίου, Ν., Ιωσηφίδου, Β., Γιώτα, Κ. & Σκεπετάρη, Σ. (2007). Η γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ερευνητικά δεδομένα από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43, 68-90. Βοσνιάδου, Σ. (2003). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Βιολογικές αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις – Γνωστική ψυχολογία. Τόμος Α΄. Αθήνα: Gutenberg. Cole, M. & Cole, R. S (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία/ μετ. Σόλμαν, Μ., Τόμος Β΄. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος. Eggen, P. & Kauchak, D. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία (Κ. Λυκιτσάκου, & Α. Μπακοπούλου, μετ.). Αθήνα: Κριτική. Ζγαντζούρη, Κ. & Πούρκος, Μ (2004). Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στο Πούρκος, Μ. Α. (Επιμ.). Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (σσ. 259-273). Αθήνα: Gutenberg. Goleman, D. (1997). H συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ»/ μετ. Παπασταύρου, Α. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Gottman, J. (2000). Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών: ένας πρακτικός οδηγός για γονείς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hayes, N. (2011). Εισαγωγή στη ψυχολογία. Τόμοι Α΄, Β΄. Αθήνα: Πεδίο. Καλαντζή-Αζίζι, Α. (1996). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία στο χώρο του σχολείου: παρεμβάσεις βασισμένες στη θεωρία της μάθησης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καραμπάτσος, Α. Β. (2000). Παράγοντες και εκτιμήσεις σχολικής ετοιμότητας (Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση). Αθήνα: Ατραπός. Κολιάδης, Ε. (1996). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α.(Eπιμ) (2012). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Γνωστική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη : Art of Text Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα. Μπαμπλέκου, Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος. Παπαηλιού, Χ. Ξανθάκου, Γ. & Χατζηχρήστου, Χ. (2005). Εκπαιδευτική-Σχολική Ψυχολογία. Εκδόσεις Ατραπός Πλατσίδου, Μ. (2005). Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη τους, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 3, 249-269. Πόρποδας, Κ. Δ. (2003). Η μάθηση και οι δυσκολίες της (Γνωστική προσέγγιση). Πάτρα: Αυτοέκδοση. Siegler, R. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά/ μετ. Κουλεντιανού, Ζ. Αθήνα: Gutenberg. Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση/ μετ Μ. Κουλεντιανού. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Τριλίβα, Σ. (2004). Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προς μια καλύτερη ζωή, στο Πούρκος, Μ. Α. (Επιμ.). Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (σσ. 303-324). Αθήνα: Gutenberg. Fontana, D. (1996). Ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Εκδόσεις Σαββάλας. Foulin, J-N. & Mouchon, S. (2002). Εκπαιδευτική Ψυχολογία / μετ. M. Φανιουδάκη. Αθήνα: Μεταίχμιο. Woolfolk, A. E. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία /μετ. Μ. Μπαρπάτση. Αθήνα: Εκδ. Έλλην.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2020