Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση / Vocational Education and Training: programme planning and assessment
ΚωδικόςΠ1808
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζαρίφης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280009244

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 49
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189552
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΙΣΠ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • Π1807 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ
 • ΣΧΠΙ400 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
 • ΣΧΠΙΙ400 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής. Η συμμετοχή στα εβδομαδιαία σεμινάρια καθώς και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας είναι απαραίτητη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (επίπεδο 6 του Ε.Π.Π) τα οποία απορρέουν από τους προδιαγεγραμμένους διδακτικούς στόχους -με βάση την ετήσια κατανομή ανά 100 συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μάθημα- είναι τα εξής: Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΕΙΣ Γνωρίζουν βασικές έννοιες, θεωρίες και πρακτικές που αναπτύσσονται στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης. Γνωρίζουν τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την εκπαιδευτική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης. Γνωρίζουν τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και το σύγχρονο θεσμικό και οργανωτικό της πλαίσιο. Γνωρίζουν τους παράγοντες που επιδρούν ενισχυτικά στη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και αυτούς που λειτουργούν ανασχετικά. Κατανοούν τη σημασία της αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων και των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επέκταση των σχετικών συστημάτων. Κατανοούν τη σημασία της ομάδας, της επικοινωνίας και της ανάπτυξης δυναμικής μεταξύ των μελών της. Κατανοούν τη σημασία του προσδιορισμού των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτού του προσδιορισμού. Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την οικονομία και την αγορά εργασίας. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Αναλύουν εμπειρικά ευρήματα ερευνών σχετικών με τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, των προβλέψεων σε δεξιότητες και προσόντα και άλλων σχετικών μελετών Αναλύουν κεντρικά ζητήματα αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αναλύουν τους γενικούς στόχους ενός προγράμματος κατάρτισης σε επιμέρους ειδικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταρτιζομένων. Αξιολογούν ένα πρόγραμμα ή μια ενότητα κατάρτισης με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί Αξιολογούν την επίδραση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στη διαμόρφωση των θεσμών και πρακτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα Συγγράψουν μελέτη βάσει συγκεκριμένης ορολογίας, λογικών επιχειρημάτων και βιβλιογραφικών αναφορών ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Συγκρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκρίνουν και συνθέτουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ομάδας με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Συγκρίνουν και συνθέτουν μεθόδους διάγνωσης και προσδιορισμού των μαθησιακών αναγκών των καταρτιζομένων κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός προγράμματος. Συνδέουν τη διάγνωση μαθησιακών αναγκών σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τη στοχοθεσία και τα περιεχόμενα του προγράμματος Σχεδιάζουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά στοιχεία και τον τύπο του προγράμματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός. Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδο τους στο επάγγελμα. Από την άλλη στοχεύει και στον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων (μη τυπικών ή άτυπων) οι οποίες θα βοηθήσουν τον καταρτιζόμενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολότερα στο εργασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα. Το μάθημα πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα στα οποία αναφέρεται και τα οποία αφορούν στις διάφορες μορφές κατάρτισης, στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης και στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη στην εργασία επηρεάζει και την εξέλιξη στον τρόπο ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στις συνθήκες που την επηρεάζουν (όπως εργασιακό περιβάλλον, συνθήκες μάθησης, ομάδες αναφοράς, τύπος εργασίας και σχεσιακό κλίμα). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα δομικά στοιχεία ενός τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (τρόπος χρηματοδότησης, υλικοτεχνικές υποδομές, ομάδα στόχος, διάγνωση και καταγραφή μαθησιακών αναγκών, μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενα μάθησης, διδακτική μεθοδολογία, τρόποι αποτίμησης της μάθησης και μέσα συνολικής αξιολόγησης των προγραμμάτων, πιστοποίηση και συνεχής παρακολούθηση-follow up), από τη σκοπιά του εκπαιδευτή. Πέρα από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού –κυρίως στο πλαίσιο του σύγχρονου οργανισμού μάθησης (όπως τρόποι διάγνωσης και καταγραφής των μαθησιακών αναγκών των καταρτιζομένων, προσδιορισμός και τρόποι ανοίγματος των στόχων μάθησης, συνθήκες επιλογής των περιεχομένων μάθησης και διδασκαλίας, εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. δομημένες εμπειρίες-structured experiences, υποθέσεις εργασίας, παίξιμο ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης, κυκλική εργασία-job rotation). Τέλος γίνεται ιδιαίτερος λόγος και για τα μέσα εκείνα τα οποία διευκολύνουν τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως επαγγελματική καθοδήγηση-guidance και συμβουλευτική-counselling, αποτίμηση της μάθησης με τη χρήση χαρτοφυλακίων-portfolios, τρόποι συνεχούς παρακολούθησης της απόδοσης των καταρτιζομένων στο εργασιακό περιβάλλον). (Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε 6 ECTS). Δομή και διάρθρωση του μαθήματος ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Ιστορική εξέλιξη, ανθρώπινο κεφάλαιο και ο ρόλος της αγοράς εργασίας. ΜΑΘΗΜΑ 1ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δομικές αλλαγές στο χώρο εργασίας και η επίδραση τους στον τρόπο οργάνωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης. ΜΑΘΗΜΑ 2ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μάθησης και της ανάπτυξης στο χώρο εργασίας. ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος του οργανισμού μάθησης, ανάλυση των χαρακτηριστικών του οργανισμού μάθησης, η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ε.Ε. και βασικές παράμετροι οργάνωσης μιας κοινής πολιτικής. ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που καθιστούν το εργασιακό περιβάλλον χώρο μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, αποτίμηση της μάθησης στον οργανισμό και ο ρόλος του εκπαιδευτή στην ενδυνάμωση των μελών του. ΜΑΘΗΜΑ 5ο Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες τάσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών και πρακτικών που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας. ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ‐ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Τύποι και δομή, γενικά ζητήματα οργάνωσης, απαιτούμενες υποδομές και ομάδες αναφοράς ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Βασικά δομικά στοιχεία και τρόπος διάρθρωσης τους. ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ζητήματα υποδομής και χρηματοδότησης και ο ρόλος του εκπαιδευτή στη διαδικασία οργάνωσης. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σύγχρονες προσεγγίσεις κινήτρων μάθησης και συμμετοχής, συμμετοχή και μη‐συμμετοχή, παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή των καταρτιζομένων να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ‐ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο ρόλος των καταρτιζομένων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και η δυναμική της ομάδας. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: Στοχοθεσία και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγηση, πιστοποίηση και ζητήματα διασφάλισης ποιότητας ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Είδη στόχων και η χρησιμότητά τους στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τρόποι επιλογής των περιεχομένων μάθησης και διδασκαλίας, διδακτικές μέθοδοι, μέσα και τεχνικές διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αυτο‐αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, η χρήση των φακέλων των εκπαιδευομένων (portfolios) στη διαδικασία αξιολόγησης, συνολική αξιολόγηση προγραμμάτων, αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης, αποτίμηση της μαθησιακής εμπειρίας στο χώρο εργασίας. ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ο εκπαιδευτής και ο διευκολυντικός του ρόλος, σχέση εκπαιδευτή‐ εκπαιδευόμενου, η σημασία του στοχασμού και της έρευνας για τον εκπαιδευτή, συστηματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής ως επαγγελματίας.
Λέξεις Κλειδιά
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), αρχική και συνεχιζόμενη ΕΕΚ, εθνικό πλαίσιο για την κατάρτιση, Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση, δομές παροχής ΕΕΚ, σχεδιασμός και οργάνωση/υλοποίηση προγραμμάτων ΕΕΚ, αξιολόγηση προγραμμάτων ΕΕΚ, πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση της πλατφόρμας του διδάσκοντος η οποία είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1808.htm. Απαιτείται η εγγραφή στο ιστοχώρο και στη συνέχεια πρόσβαση με προσωπικό κωδικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια502
Άσκηση Πεδίου100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Φροντιστήριο100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ "ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ". ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΝΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ [ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ]: 1. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 500 ΛΕΞΕΙΣ (ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: • "ΤΙ ΕΜΑΘΑ Ή ΚΑΤΑΝΟΗΣΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ;", • "ΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΔΕΩ ΜΕ Ή ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΩ Ή ΤΟ ΑΠΟΤΙΜΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ;", • "ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΩ Ή ΤΟ ΑΠΟΤΙΜΩ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ;" – 10 ΒΑΘΜΟΙ = 10% 2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2000 ΛΕΞΕΩΝ. – 20 ΒΑΘΜΟΙ = 20% 3. 10 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΧΡΙ 200 ΛΕΞΕΙΣ (Η ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) – 10 ΒΑΘΜΟΙ = 10% 4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΣΤ/ΚΟΥΙΖ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) – 20 ΒΑΘΜΟΙ = 20% 5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) – 40 ΒΑΘΜΟΙ = 40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηλεκτρονικές σημειώσεις οι οποίες μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1808.htm (πρόσβαση ύστερα από εγγραφή στον ιστοχώρο και μόνο με κωδικό).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Bligh D . R ., (1972): What ’ s the use of lectures? Honiton : D . A . &. B . Bligh. 2.Blunden R. , (1997) : « Praxis in vocational education and training: being and becoming a person» στο International Journal of Lifelong Education , V16, n4, Jul - Aug.1997. Brookfield (1898) « Teaching Roles and Teaching styles » στο Titmus , C . ( ed .) Lifelong Education for Adults: An International Handbook , Oxford: Pergamon. (1989: 208 - 212 ). 3.Blunt A., Yang B., (2002): «Factor structure of the adult attitudes toward adult and continuing education scale and its capacity to predict participation behaviour: Evidence for adoption of a revised scale», στο Adult Education Quarterly , V52, n4. σελ : 299 - 314. 4.Bramley P., (1991): Evaluating training effectiveness. Translating theory into practice , London : The McGraw - Hill Book Company Series . 5.Cartwright, D. and Zander A., (1968): Group Dynamics: research and theory. 3rd. Edition. London. Tavistock Publications. 6.Cervero R. & Yang B., (2001): «Power and influence styles programme planning: relationship with organizational political contexts», στο International Journal of Lifelong Education . V20, Jul. - Aug. 2001.: 289 - 296 . 7.Cervero, R. M. (1989) «Continuing education for the professions», στο S. B. Merriam: M. Cunnigham, (eds.) Handbook of Adult and Continuing Education , San Francisco : Jossey Bass .: 513 - 524. 8.Cervero, R.M., (1988): Effective continuing education for professionals , San Francisco: Jossey - Bass. LC1072.C56 C47 9.Cornbleth C ., (1990): Curriculum in Context , Basingstoke : Falmer Press . 10.Daloz L.A., (1986): Effective Teaching and Mentoring: Realizing the Transformational Power of Adult Learning Experiences, San Francisco: Jossey - Bass . 11.Darkenwald G.G. & Merriam S.B., (1982): Adult Education: Foundations of Practice, London: Harper & Row. 12.Doll R.C., (1995): Curriculum Improvement . Boston : Allyn and Bacon . 13.Drake K., Germe J.F., (1995): Financing continuing training: what are the lessons from international comparison? Berlin, Cede fop McGivney V., (1996). Who is and who isn’t participating in adult education: International and national perspectives , Paper presented to Conference «Participation's everyone 's business», Coogee ( αδημοσίευτη εισήγηση ). 14.Gagné R.M. and Briggs L.J. , (1974) : Principles of instructional design (2nd ed.) . Holt , Rinehart , and Winston . 15.Gagné R.M., (1985): The Conditions of Learning and Theory of Instruction . New York: CBS College Publishing. 16.Guba E . G . & Lincoln Y . S ., (1985): στο έργο τους Naturalistic inquiry . Newbury Park , CA : Sage . 17.Hinsz V.B., (1991): «Individual versus group goal decision making: Social comparison in goals for individual task performance ». Jou rnal of Applied Social Psychology , 21, 287 - 1003 . 18.Hinsz V.B., (1995): «Group and individual decision making for task performance goals: Processes in the establishment of goals in groups». Journal of Applied Social Psychology , 25, 253 - 370 . 19.Hinsz V.B., Park E.S., Sjomeling M., (2004): «Group interaction sustains positive moods and diminishes negative moods». Paper presented at the annual meeting of the Midwestern Psychological Association , Chicago . 20.Holton E . F ., III (1996): « Holton ’ s Evaluation Model : New evidence and construct elaboration s », στο Advances in Developing Human Resources , vol . 7, no . 1, London : Sage Publications : 37 - 54. 21.Houtkoop, W. & Van Der Kamp, M. (1992) : «Factors influencing participation in Continuing Education», στο International Journal of Educational Research , 17(6): 537 - 548, 22.Jamieson P., et al ., (2000): “Place and Space in the Design of New Learning Environments”, Higher Education Research and Development , Vol. 19, No. 2, Routledge Taylor & Francis Group, London, pp. 221 - 237. 23.Kirkpatrick D.L., (1996): «Evaluation», στο Craig, R. L (ed. in chief). The ASTD Training and Development Handbook A guide to human resource development , 4 th edition, New York: McGraw - Hill, 294 - 312 . 24.Kirkpatrick D.L., (1998): «The four levels of evaluation», στο Brown S.M. & C.J. Seidner (eds). Evaluating corporate training: models and issues , Boston: Kluwer Academic Publishers, 95 - 112 . 25.Lenz (198 2): The Art of Teaching Adults , New York: Holt, Rinehart & Winston. 26.Lewin K., (1958): « Group decision and s ocial change ». In E.E. Macoby, T.M. Newcomb, E.L. Hartley (Eds.), Readings in Social Psychology, 3, 197 - 211. New York: Holt . 27.Little A . W ., (2003): « Motivating Learning and the Development of Human Capital », στο Compare , 33(4): 437 - 452 . 28.Naquin S., Sharon and Elwood F. Holton (2006): «Leadership and Managerial competency models: a simplified process and resulti ng model», Advances in developing human resources , vol. 8, no 2. 29.Phil l ips P.P., Phillips J.J., (2001): « S ymposium on the evaluation of training : editorial », στο International Journal of Training and Development , vol . 5, no . 4, Oxford : Blackwell Publishers LtdQ 240 - 247. 30.Phillips J.J. & G.P. Chagalis (1990): « Evaluation of HRD Programs : Quantitative and Qualitat ive », στο Nadler , L . Z . Nadler ( eds ). The handbook o f human resource development , 2 nd edition, New York: John Wiley & Sons,12.3, 12.33 - 12.35 . 31.Phillips J.J. (1996): «M easuring the results of training», στο Craig R.L. (ed.in.chief). The ASTD Training and Development Handbook A guide to human resource development , 4 th edition, New York: McGraw - Hill, 313 - 341 . 32.Phillips J.J., (1998): « Level four and beyond : an ROI model », στο Brown S . M . & C . J . Seidner ( eds ). Evaluating corporate training: models and issues , Boston: Kluwer Academic Publishers: 113 - 139. 33.Rogers (1986): Adults Learning , Milton Keynes : Open University Pr ess . 34.Rogers C., (1969): Freedom to Learn . Columbus : Merrill. 35.Ryan, C. (1994). Authentic Assessment. USA: Teacher Created Materials Inc. 36.Spitzer D.R., (2005): «Learning Effectiveness Measurement: A new approach for measuring and managing learning to achieve business results», στο Advances in Developing Human Resources , vol. 7, no. 1, London: Sage Publications, 55 - 70. ] . 37.Staton T.F., (1960): How to instruct successfully , New York: McGraw - Hill. LC 5219. S 86 1960 (σελ. 26 - 28 & 43 - 54). 38.Stephens M.D. & Roderick G .W., (1971): Tea ching Techniques in Adult Education, Newton Abbot: David & Charles . 39.Stroobants V., Jans M., Wildermeers ch D., (2001): «Making sense of learning for work: Towards a framework of transitional learning», στο International Journal of Lifelong Education , V20, n1/2. σελ : 114 - 126. 40.Wiggins , G . (1993). The case for authentic assessment. Eric: Digest.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-02-2022