Σύγχρονα θέματα στην εκπαίδευση: Συμμετοχικές, διαλογικές και συνεργατικές προσεγγίσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονα θέματα στην εκπαίδευση: Συμμετοχικές, διαλογικές και συνεργατικές προσεγγίσεις / Current issues in education: Participatory, dialogic and co-operative approaches
ΚωδικόςΠ3036
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣοφία Αυγητίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020277

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 51
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονα θέματα στην εκπαίδευση: Συμμετοχικές, διαλογικές και συνεργατικές προσεγγίσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189566
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: - Να μπορούν να αναλύσουν κριτικά κυρίαρχες εκπαιδευτικές πρακτικές και να ερμηνεύσουν τη δική τους μαθησιακή εμπειρία υπό το πρίσμα διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη συμμετοχική, διαλογική και συνεργατική εκπαίδευση. -Να μπορούν να σχεδιάσουν διδασκαλίες λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και τις θεωρίες μάθησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή στο μάθημα. Σκοποί, περιεχόμενο και οργάνωση του μαθήματος. Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Τρόποι αξιολόγησης στο μάθημα. Οδηγίες για την εργασία (προαιρετική). 2. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράμετροι και διαδικασίες. Κριτική θεώρηση κυρίαρχων εκπαιδευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών - αναστοχασμοί. 3. Κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης και η επίγνωση του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου ως προϋποθέσεις ενίσχυσης της μάθησης. 4. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ι. Νοηματοδότηση, προϋποθέσεις και στρατηγικές 5. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία ΙΙ. Παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη. 6. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αναγκαιότητα, είδη διαφοροποίησης, διαδικασίες διαφοροποίησης. Παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη. 7. Ο διάλογος ως μια δημοκρατική πρακτική και ως εκπαιδευτική διαδικασία. Είδη ερωτήσεων και στρατηγικές ενίσχυσης του διαλόγου στο μάθημα. 8. Κριτική και δημιουργική σκέψη. 9. Συνεργατική μάθηση. Σημασία, είδη, διαδικασίες. Παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη. 10. Παρουσιάσεις εργασιών ή/και ασκήσεις. 11. Παρουσιάσεις εργασιών ή/και ασκήσεις. 12. Παρουσιάσεις εργασιών ή/και ασκήσεις. 13. Ανακεφαλαίωση
Λέξεις Κλειδιά
συνεργατική μάθηση, συμμετοχικές πρακτικές, διαλογικές πρακτικές, διαφοροποίηση διδασκαλίας και μάθησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1ος τρόπος Γραπτές εξετάσεις 70% και ασκήσεις στο μάθημα – κατάθεση στο e-learning 30% 2ος τρόπος α. Παράδοση ασκήσεων στο μάθημα -– κατάθεση στο e-learning 30% β. Εργασία (προαιρετική) 40% γ. Γραπτές εξετάσεις 30%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ανδρούσου, Α. & Τσάφος, Β. (2020). Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο. Αθήνα: Gutenberg. Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής - Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg (Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αυγητίδου, Σ. (2021). Υποστηρίζοντας τη μάθηση των παιδιών με συμμετοχικές και διαλογικές διαδικασίες: απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών. Στο Γουδήρας, Δ.Β. (εισαγωγή - επιμέλεια). Σύγχρονα θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής. Στην μνήμη του Καθηγητή Παιδαγωγικής Χρήστου Φράγκου (σ.σ. 186-202). Αθήνα: Gutenberg Αυγητίδου, Σ. (2014). Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: προϋποθέσεις και διαδικασίες ενίσχυσής της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Ε. Κατσαρού & Μ. Λιακοπούλου (επιμ.). Θέματα Διδασκαλίας και Αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Ενότητα Α. Επιμορφωτικό υλικό (σ.σ. 193-206). Μεταμόρφωση: Access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. ISBN 978-618-81071-7-5 Εκπαιδευτικό υλικό http://voice.web.auth.gr/
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-10-2022