ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ / POLITICAL, RELIGIOUS AND SOCIAL CONTROVERSIES IN BYZANTIUM
ΚωδικόςΙΒΥ402
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004475

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189803

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPhilosophy (new)
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 111 (131)
ΗμερολόγιοThursdsay 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο της μέσης και ύστερης περιόδου • κατανοήσουν την έννοια του εγκλήματος καθοσιώσεως • αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση κατά την παραπάνω περίοδο • αντιληφθούν τον ρόλο των θρησκευτικών πεποιθήσεων στις εμφύλιες διαμάχες και συγκρούσεις • αντιληφθούν τα πραγματικά κίνητρα των στασιαστώνν • εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος, που θα επικεντρωθεί στη μέση και την ύστερη περίοδο, είναι να εξετάσει συνωμοσίες, στάσεις και ανατροπές αυτοκρατόρων που συχνά εδράζονταν και σε θρησκευτικά κίνητρα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιφανών οικογενειών για την εξουσία και οι έντονες κοινωνικές αντιθέσεις μεταξύ αδυνάτων και δυνατών είναι μερικοί ακόμη λόγοι που δρομολόγησαν πολιτικές εξελίξεις και συγκρούσεις, οι οποίες και θα εξεταστούν. Μαθήματα Αναλυτική περιγραφή μαθήματος ανά εβδομάδα (Syllabus) Εβδομάδα #1 Εισαγωγή. Στόχοι μαθήματος. Βιβλιογραφία και τάσεις της σύγχρονης έρευνας Εβδομάδα #2 Εικονομαχία- στάσεις: Στάση Ελλαδικών- Στάση Αρτάβασδου Εβδομάδα #3 Η δολοφονία του Λέοντος Ε΄ και η στάση του Θωμά του Σλάβου Εβδομάδα #4 Από τη δυναστεία του Αμορίου στους Μακεδόνες-στάσεις Παυλικιανών Εβδομάδα #5 Οι Μακεδόνες και οι δυνατοί: συνωμοσίες και στάσεις (Α) Εβδομάδα #6 Οι Μακεδόνες και οι δυνατοί: συνωμοσίες και στάσεις (Β) Εβδομάδα #7 Η αντιπαράθεση πολιτικής και στρατιωτικής αριστοκρατίας κατά τον 11ο αιώνα (Α) Εβδομάδα #8 Η αντιπαράθεση πολιτικής και στρατιωτικής αριστοκρατίας κατά τον 11ο αιώνα (Β) Εβδομάδα #9 Αποσχιστικά κινήματα τον 12ο αιώνα Εβδομάδα #10 Η άνοδος των Παλαιολόγων και το κίνημα των Αρσενιατών Εβδομάδα #11 Ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος 1321-1328 Εβδομάδα #12 Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος 1341-1347 Εβδομάδα #13 Επανάληψη-Συμπεράσματαματα
Λέξεις Κλειδιά
θρησκεία, στάσεις, εμφύλιος, ιστορία, Βυζάντιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1254,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις250,8
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Μπουρδάρα, Το πολιτικό αδίκημα στο Βυζάντιο (8ος - 13ος αιώνας), Αθήνα 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
J.-Cl. Cheynet, J.-Cl., Pouvoir et contestations à Byzance [963-1210] [Byzantina Sorbonensia 9], Paris 1990. Μ.-Η. Congourdeau (έκδ.), Les Zélotes. Une révolte urbaine à Thessalonique au 14e siècle. Le dossier des sources, Paris 2013. Π. Γουναρίδης, Το κίνημα των Αρσενιατών, 1261-1310. Ιδεολογικές συγκρούσεις την εποχή των πρώτων Παλαιολόγων, Αθήνα 1999. W. E. Κaegi, Byzantine Military Unrest 471-843. An Interpretation, Amsterdam 1981. D. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-14532, β΄ έκδ. Cambridge 1993 (ελλ. μτφρ. Στ. Κομνηνός, Αθήνα 1996). Α. Κοντογιαννοπούλου, Το σχίσμα των Αρσενιατών (1265-1310). Συμβολή στην μελέτη της πορείας και της φύσης του κινήματος, Βυζαντιακά 18 (1998) 177-235. Μ. Κουμπής, Ο ανταγωνισμός για την εξουσία και ο εμφύλιος πόλεμος: 1341-1347, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή - ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2001 Α. Σαββίδης, Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία 1189-1204 μ.Χ., Αθήνα 1987.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2020